nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Monitoringsplan voor meerjarige monitoring fytoplanktonsamenstelling en primaire productie. ID4 MONS no-regret actie primaire productie
van Oevelen, D.; Soetaert, K.; Peperzak, L.; Blauw, A.; Stolte, W.; Dijkman, N.; Rijkeboer, M. (2022). Monitoringsplan voor meerjarige monitoring fytoplanktonsamenstelling en primaire productie. ID4 MONS no-regret actie primaire productie. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research: Yerseke. 39 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • van Oevelen, D., meer
  • Soetaert, K., meer
  • Peperzak, L., meer
  • Blauw, A.
  • Stolte, W.
  • Dijkman, N., meer
  • Rijkeboer, M., meer

Abstract
    Het programma Monitoring-Onderzoek-Natuurherstel-Soortbescherming (MONS) heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht. Om te bepalen wat de ecologische draagkracht van het systeem is en hoe veranderend gebruik hierop effect gaat hebben is een breed, integraal en systematisch monitoringsprogramma nodig. In dit deelrapport worden aanbevelingen voor dit monitoringsprogramma gedaan om de vraag te kunnen beantwoorden "Wat zijn de (verwachte) regionale en temporele trends in fytoplankton samenstelling en primaire productie in een veranderende Noordzee?". In hoofdstuk 2 wordt de informatiebehoefte vanuit MONS geïnventariseerd ten aanzien van fytoplankton en (pelagische en bentische) primaire productie. Met name blijkt er vraag te zijn naar betere kennis van de fytoplanktonsamenstelling op hogere temporele en ruimtelijke resolutie en kennis van de primaire productie. In Hoofdstuk 3 wordt een kort overzicht gegeven van wat er al aan relevante metingen wordt gedaan en blijkt dat er onvoldoende data worden verzameld om aan de informatiebehoefte te voldoen. In Hoofstuk 4 worden de uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven waarmee is gewerkt. In Hoofdstuk 5 worden methoden beschreven waarmee de fytoplanktonsamenstelling en pelagisch primaire productie kunnen worden bepaald en waaruit gekozen kan worden voor het monitoringsprogramma. In de hoofstukken 6, 7 en 8 worden aanbevelingen gedaan voor de monitoring van fytoplanktonsamenstelling en primaire productie via de huidige MWTL-campagnes, via het installeren van vaste meetstations t.b.v. hogere temporele resolutie en hoe de 'Ruimtelijke dekking' kan worden vergroot door gebruik te maken van FerryBoxen en satellietbeelden. Voor de bepaling van de bentische primaire productie, een specifieke vraag in MONS, is aanvullend onderzoek nodig dat in Hoofdstuk 9 wordt voorgesteld.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .