nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

lnventarisatie macrofauna Westerschelde. Voorjaar 2005. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde
Sistermans, W.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Markusse, M.M. (2005). lnventarisatie macrofauna Westerschelde. Voorjaar 2005. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEME: Yerseke. 27 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Sistermans, W., meer
  • Hummel, H., meer
  • Engelberts, A.G.M.
  • Markusse, M.M., meer

Abstract
    Halverwege 1997 is Vlaanderen gestart met de baggerwerken ter verruiming van het vaarwater in deWesterschelde. Tegelijkertijd is de bagger- en stortstrategie veranderd. Volgens deze strategie wordt hetovergrote dee! van de gebaggerde specie uit de oostelijke Westerschelde naar de westkantgetransporteerd. Daarnaast zal de zandwinning zich in het oosten concentreren. Hierdoor zal eensedimenttekort in het oostelijke deel van de Westerschelde ontstaan. Deze ingrepen zullen hetbestaande fysische, biologische en chemische evenwicht in de Westerschelde en het mondingsgebiedbe"invloeden (van Kleef et al., 1995).Het Biologische monitoringprogramma (project EXP*BMN, Colijn & Akkerman, 1990, thans projectMON*BIOLOGIE) is in de Westerschelde in 1994 uitgebreid (Project MOVE; van Kleef et al. 1995) omkorte termijn veranderingen in het fysische systeem, de ecologie van (bodem)diergemeenschappen enwater- en bodemkwaliteit en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen in de Westerschelde beter tekunnen begrijpen.De resultaten van de macrobenthos-monitoring in 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,2002, 2003 en 2004 ten behoeve van het project verdieping Westerschelde zijn weergegeven in derapportages van respectievelijk Craeymeersch et al. (1995), Groenewold et al. (1996 en 1997),Brummelhuis et al. (1998 en 1999) en Sistermans et al. (2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005).V66r 1994 zijn een aantal locaties reeds bemonsterd in het kader van het project OOSTWEST (Platenvan Valkenisse Oost en Saeftinge, 1990; Ysebaert et al, 1994) en heeft tussen 1988 en 1991 onderzoekplaatsgevonden op de slikken van Waarde (Meire & Develter, 1988 (ongepubliceerd); Stikvoort &Goosen, ongepubliceerd).In dit rapport wordt een overzicht gepresenteerd van de resultaten van de bemonsteringcampagne vanhet macrobenthos in voorjaar 2005.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .