nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Sistermans, Wil
https://www.nioz.nl/en/about/organisation/staff/Wil-Sistermans, persoonlijke homepage

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Estuarine and Delta Systems (EDS), meer
  Functie: Onderzoeksassistent

  Contact op het instituut:
  Tel.: +31-(0)113-57 73 54
  Fax: +31-(0)113-57 36 16
  E-mail:
 

Projecten (2)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Biologische monitoring van het benthos van het Nederlandse kustgebied
 • Large scale and long term Networking on the observation of Global Change and its impact on Marine Biodiversity

Datasets (3)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Biogeography Scheldt Estuary
 • BIS: Benthos Information System (BIS)
 • Macrobenthos of the Voordelta (Grevelingen, Oosterschelde) in 1988 and 1989

Publicaties (64)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen
 • Peer reviewed article Arvanitidis, C.; Somerfield, P.J.; Rumohr, H.; Faulwetter, S.; Valavanis, V.D.; Vasileiadou, A.; Chatzigeorgiou, G.; Vanden Berghe, E.; Vanaverbeke, J.; Labrune, C.; Grémare, A.; Zettler, M.L.; Kedra, M.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Aleffi, I.F.; Amouroux, J.M.; Anisimova, N.; Bachelet, G.; Büntzow, M.; Cochrane, S.J.; Costello, M.J.; Craeymeersch, J.A.; Dahle, S.; Degraer, S.; Denisenko, S.G.; Dounas, C.; Duineveld, G.; Emblow, C.; Escavarage, V.; Fabri, M.-C.; Fleischer, D.; Gray, J.S.; Heip, C.H.R.; Herrmann, M.; Hummel, H.; Janas, U.; Karakassis, I.; Kendall, M.A.; Kingston, P.; Kotwicki, L.; Laudien, J.; Mackie, A.S.Y.; Nevrova, E.L.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Oliver, P.G.; Olsgard, F.; Palerud, R.; Petrov, A.; Rachor, E.; Revkov, N.K.; Rose, A.; Sardá, R.; Sistermans, W.C.H.; Speybroeck, J.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Whomersley, P.; Willems, W.; Zenetos, A. (2009). Biological geography of the European seas: results from the MacroBen database. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 265-278. dx.doi.org/10.3354/meps07955
 • Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Markusse, R.; Sistermans, W.C.H. (1997). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 1996: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. NIOO-CEME Rapport. CEMO/NIOO: Yerseke. 8, tab., fig., bijlage pp.
 • Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Markusse, R.; Sistermans, W.C.H. (1997). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1996: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 42 pp.
 • Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Dimmers, W.J.; Markusse, M.M.; Sistermans, W.C.H. (1998). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 1997: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. NIOO-CEME Rapport. NIOO/CEME: Yerseke. 8, tab., fig., bijlage pp.
 • Brummelhuis, E.B.M.; Hummel, H.; Dimmers, W.J.; Markusse, M.M.; Sistermans, W.C.H. (1998). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1998: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. NIOO-CEME Rapport. NIOO/CEME: Yerseke. 8, tab., fig., bijlage pp.
 • Brummelhuis, E.B.M.; Hummel, H.; Dimmers, W.J.; Markusse, M.M.; Sistermans, W.C.H. (1999). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 1998: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. NIOO-CEME Rapport. CEME/NIOO: Yerseke. 8, tab., fig., bijlage pp.
 • Brummelhuis, E.B.M.; Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, R. (1999). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1999: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 43 pp.
 • Craeymeersch, J.A.; Buijs, J.; De Smet, G.; Engelberts, A.; Hannewijk, A.; Sistermans, W.C.H. (1989). Benthosonderzoek in relatie tot abiotische dynamiek macro- en meiobenthos van de Voordelta: interimrapportage juli 1988. DIHO rapporten en verslagen, 1989(4). Dienst Hydrologisch Onderzoek (DIHO): Yerseke. 98 pp.
 • Craeymeersch, J.A.; Buijs, J.; Brand, R.; Hannewijk, A.; Sistermans, W.C.H.; Stikvoort, E. (1990). Benthosonderzoek in relatie tot abiotische dynamiek het macrobenthos van de Voordelta: interimrapportage juli 1989. DIHO rapporten en verslagen, 1990(4). Dienst Hydrologisch Onderzoek (DIHO): Yerseke. 72 pp.
 • Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.B.M.; Sistermans, W.; Stikvoort, E.C. (1990). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 1990: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. NIOO-CEME Rapport. NIOO/CEME: Yerseke. 9, tab., fig. pp.
 • Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.; Sistermans, W.C.H.; Stikvoort, E. (1992). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1991: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. NIOO-CEME Rapport. Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek/CEME: Yerseke. 46, tab., maps pp.
 • Escaravage, V.; Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Studie naar de effecten van strekdammen op de bodemdieren gemeenschap van de Slikken van Waarde in de periode 2002 tot 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-12. NIOO-CEME: Yerseke. 24 + bijlagen pp.
 • Escaravage, V.; Bergmeijer, M.A.; Dekker, A.; Engelberts, A.G.M.; Sistermans, W.C.H. (2008). Nulmeting MEP-MV2, Drie jaar bodemdieren waarnemingen (2004-2005-2007). Monitor Taskforce Publication Series, 2008-07. NIOO-CEME: Yerseke. 48 pp.
 • Escaravage, V.; Bergmeijer, M.A.; Hozee, C.; Hartog, E.; Markusse, M.M.; Sistermans, W.C.H. (2008). Een evaluatie van de ecotopen bemonstering op Westerschelde locaties in het najaar 2007: rapportage in het kader van het biologisch monitoring programma (MWTL). Monitor Taskforce Publication Series, 2008-03. NIOO-CEME: Yerseke. 23 + bijlagen pp.
 • Escaravage, V.; Van Hoesel, O.J.A.; Sistermans, W.C.H. (2008). Protocollen Boxcorer bemonstering voor Nulmeting Zandwinning MV2. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-04. NIOO-CEME: Yerseke. 15 pp.
 • Escaravage, V.; Blok, D.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.; Markusse, R.; Sistermans, W.C.H. (2009). PROEF ZANDSUPPLETIE OOSTERSCHELDE HET MACROBENTHOS VAN DE GALGENPLAAT IN HET NAJAAR VAN 2009. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-13. NIOO-CEME: Yerseke. 40 pp.
 • Escaravage, V.; Dekker, A.; Engelberts, A.; Kleine Schaars, L.; Markusse, R.; Sistermans, W. (2010). Nulmeting Rekolonisatie MVII : Deelstudie naar het kokkelbroedval (observaties uit de Haringvlietmonding). Monitor Taskforce Publication Series, 2010-01. NIOO-CEME: Yerseke. 9 pp.
 • Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.; Dekker, A.; Engelberts, A.; den Exter, T.; Hartog, E.; van Hoesel, O.; Kleine Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2010). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de Delta, 2009. Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer (voor en najaar), Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2010-05. NIOO-CEME: Yerseke. 26 + bijlagen pp.
 • Escaravage, V.; Blok, D.; Dekker, A.; Meliefste, T.; Sistermans, W. (2010). PROEF ZANDSUPPLETIE OOSTERSCHELDE, HET MACROBENTHOS VAN DE GALGENPLAAT, SITUATIE NAJAAR 2010 EN VERANDERINGEN SINDS DE AANLEG. Monitor Taskforce Publication Series, 2010-13. NIOO-CEME: Yerseke. 44 pp.
 • Escaravage, V.; Wijnhoven, S.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Meliefste, T.; Scott, T.; Sistermans, W. (2011). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de delta, 2010. Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer (voor en najaar), Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2011-09. NIOO-CEME: Yerseke. 34 + bijlagen pp.
 • Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2013). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de Delta 2011. Waterlichamen: Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2013-16. NIOZ: Yerseke. 24 + bijlagen pp., meer
 • Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2013). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de delta 2012. Waterlichamen: Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2013-23. NIOZ: Yerseke. 20 + bijlagen pp., meer
 • Hummel, H.; Schaub, B.; Sistermans, W.C.H.; Rietveld, M.; Markusse, R.; Verschuure, K.; van Hoesel, O.; Ysebaert, T.J.; van Oevelen, D.; Herman, P.M.J. (2002). Limitations and solutions to the exchange of macrobenthos community data between scientists and CZM managers as shown in the frame of human impact monitoring studies in SW Netherlands, in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 19
 • Hummel, H.; Schaub, B.; Ysebaert, T.J.; Sistermans, W.C.H.; Heip, C.H.R. (2002). Biodiversiteit en rol van biomonitoring, in: Noordzeedagen 2002, 10-11 oktober 2002: thema 'De Noordzee 2002-2025, op volle zee?'. pp. 13-14
 • Sistermans, W.; Escaravage, V.; Hartog, E.; Markusse, M.M.; Kleine Schaars, L. (2009). HET MACROBENTHOS VAN HET VEERSE MEER EN HET GREVELINGENMEER IN HET VOORJAAR VAN 2009. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-06. NIOO-CEME: Yerseke. 37 pp.
 • Sistermans, W.C.H. (2001). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2000: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. CEMO/NIOO: Yerseke. 40, tabellen pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2000). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 1999: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. CEMO/NIOO: Yerseke. 33 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2000). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 1999: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 53 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Verschuure, J.M. (2000). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2000. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 62 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2001). Het macrobenthos in de Haringvlietbuitendelta in het najaar 2000: monitoring in het kader van het evaluatie-onderzoek naar de effecten van de aanleg van de grootschalige lokatie voor de berging van baggerspecie. NIOO: Yerseke. 73 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2001). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2001: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek: Yerseke. 50 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2001). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2000: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 53 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2002). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2002: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEME/NIOO: Yerseke. 47 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2002). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2001: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 49 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; de Koeyer, P.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2002). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2001: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. CEMO/NIOO: Yerseke. 33 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2003). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2002: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEME/NIOO: Yerseke. 47 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Rietveld, M. (2003). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2003: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEME/NIOO: Yerseke. 53 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2003). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2002: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. [S.n.]: Yerseke. 7 + tabellen + bijlagen pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2004). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2003: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. Koninlijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie: Yerseke. 10 + tabellen + bijlagen pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Rietveld, M.; van Soelen, E. (2004). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2004. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEME/NIOO: Yerseke. 57 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Pronker, A.E.; Verschuure, J.M. (2004). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2003. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEME/NIOO: Yerseke. 51 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Engelberts, A.; Markusse, M.M. (2005). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2004: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO/NIOO-CEME: Yerseke. 10 + tabellen + bijlagen pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; van Soelen, E. (2005). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2004: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. NIOO: Yerseke. 51 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dekker, A.; Dek, L.A. (2006). Inventarisatie macrofauna Westerschelde najaar 2005: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-10. NIOO-CEME: Yerseke. 30 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Markusse, M.M. (2006). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2005: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-02. NIOO-CEME: Yerseke. 66 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Markusse, M.M. (2006). HET MACROBENTHOS VAN DE WESTERSCHELDE, DE OOSTERSCHELDE, HET VEERSE MEER EN HET GREVELINGENMEER IN HET NAJAAR 2005 : Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-02. [S.n.]: Yerseke. 66 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Engelberts, A.G.M.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoesel, O.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voor- en najaar van 2006: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-04. NIOO-CEME: Yerseke. 133 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Slikken van Waarde in het voorjaar van 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-09. NIOO-CEME: Yerseke. 20 + bijlage pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoessel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Slikken van Waarde in het voorjaar van 2002. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-07. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 18 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dekker, A.G.; Dek, L.A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Rietveld, M.; Markusse, M.M. (2007). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2006: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-05. CEME/NIOO: Yerseke. 47 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Engelberts, A.G.M.; De Witte-Dek, L.; Dekker, A.; Van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2008). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voor- en najaar van 2007: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-02. NIOO-CEME: Yerseke. 98 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Wijnhoven, S.; Hartog, E.; Markusse, M.M.; De Witte-Dek, L. (2008). PROEF SCHORONTWIKKELING OOSTERSCHELDE HET MACROBENTHOS VAN SCHELPHOEK IN HET NAJAAR VAN 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-05. NIOO-CEME: Yerseke. 25 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Wijnhoven, S.; Bergmeijer, M.A.; Van Hoesel, O.J.A. (2008). PROEF ZANDSUPPLETIE OOSTERSCHELDE HET MACROBENTHOS VAN DE GALGENPLAAT IN HET NAJAAR VAN 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-06. NIOO-CEME: Yerseke. 27 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Bergmeijer, M.A.; Hartog, E.; Van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; De Witte-Dek, L. (2008). HET MACROBENTHOS VAN DE ROGGENPLAAT IN HET NAJAAR VAN 2008. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-13. NIOO-CEME: Yerseke. 25 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Blok, D.; Engelberts, A.G.M.; De Witte-Dek, L.; Dekker, A.; Hartog, E.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine Schaars, L.; Markusse, M.M. (2009). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het Voor- en najaar van 2008: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-05. NIOO-CEME: Yerseke. 108 pp.
 • Peer reviewed article Vanden Berghe, E.; Claus, S.; Appeltans, W.; Faulwetter, S.; Arvanitidis, C.; Somerfield, P.J.; Aleffi, I.F.; Amouroux, J.M.; Anisimova, N.; Bachelet, G.; Cochrane, S.J.; Costello, M.J.; Craeymeersch, J.A.; Dahle, S.; Degraer, S.; Denisenko, S.; Deprez, T.; Dounas, C.; Duineveld, G.; Emblow, C.; Escaravage, V.; Fabri, M.-C.; Fleischer, D.; Grémare, A.; Herrmann, M.; Hummel, H.; Karakassis, I.; Kedra, M.; Kendall, M.A.; Kingston, P.; Kotwicki, L.; Labrune, C.; Laudien, J.; Nevrova, E.L.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Olsgard, F.; Palerud, R.; Petrov, A.; Rachor, E.; Revkov, N.K.; Rumohr, H.; Sardá, R.; Sistermans, W.C.H.; Speybroeck, J.; Janas, U.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Whomersley, P.; Willems, W.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Zenetos, A.; Zettler, M.L.; Heip, C.H.R. (2009). MacroBen integrated database on benthic invertebrates of European continental shelves: a tool for large-scale analysis across Europe. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 225-238. dx.doi.org/10.3354/meps07826
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Kraberg, A.C.; Anisimova, N.; Antoniadou, C.; Araújo, R.; Bartsch, I.; Beker, B.; Benedetti-Cecchi, L.; Bertocci, I.; Cochrane, S.J.; Cooper, K.M.; Craeymeersch, J.A.; Christou, E.; Crisp, D.J.; Dahle, S.; De Boissier, M.; de Kluijver, M.; Denisenko, S.; De Vito, D.; Duineveld, G.; Escaravage, V.; Fleischer, D.; Fraschetti, S.; Giangrande, A.; Heip, C.H.R.; Hummel, H.; Janas, U.; Karez, R.; Kedra, M.; Kingston, P.; Kuhlenkamp, R.; Libes, M.; Martens, P.; Mees, J.; Mieszkowska, N.; Mudrak, S.; Munda, I.; Orfanidis, S.; Orlando-Bonaca, M.; Palerud, R.; Rachor, E.; Reichert, K.; Rumohr, H.; Schiedek, D.; Schubert, P.; Sistermans, W.C.H.; Pinto, I.S.; Southward, A.J.; Terlizzi, A.; Tsiaga, E.; van Beusekom, J.E.E.; Vanden Berghe, E.; Warzocha, J.; Wasmund, N.; Weslawski, J.M.; Widdicombe, C.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Zettler, M.L. (2010). Data integration for European marine biodiversity research: creating a database on benthos and plankton to study large-scale patterns and long-term changes. Hydrobiologia 644(1): 1-13. dx.doi.org/10.1007/s10750-010-0108-z
 • Wijnhoven, S.; Van Hoey, G.; Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V. (2006). Validatie ecotopenstelsels Westerschelde. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-08. Nederlands Instituut voor Ecologie: Yerseke. 34 pp.
 • Wijnhoven, S.; Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V. (2006). Historische waarnemingen van infauna uit het Voordelta gebied. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-04. NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie/NIOO/KNAW: Yerseke. 51 pp.
 • Wijnhoven, S.; Sistermans, W.C.H.; Bergmeijer, M.A.; Dek, L.A.; Hummel, H. (2007). Recent range extensions of Corophium multisetosum (Crustacea: Amphipoda) in the Netherlands? Monitor Taskforce Publication Series, 2007-08. NIOO-CEME: Yerseke.
 • Wijnhoven, S.; Sistermans, W.; Hummel, H. (2007). Historische ontwikkeling bodemdier gemeenschappen Noordelijke delta : Analyse van het Haringvliet en vergelijking met het Hollands Diep en de Biesbosch. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-02. NIOO-CEME: Yerseke. 129 pp.
 • Wijnhoven, S.; Sistermans, W.; Hummel, H. (2007). Historic developments in macrozoobenthos of the Rhine-Meuse estuary : From a tidal inlet to a freshwater lake. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-06. NIOO-CEME: Yerseke.
 • Wijnhoven, S.; Kleine Schaars, L.; Dekker, A.; Sistermans, W.; Escaravage, V.; Hummel, H. (2010). Inventarisatie van de bodemfauna in het zachte substraat op de locaties Burghsluis, Borssele en Ellewoutsdijk. Monitor Taskforce Publication Series, 2010-03. NIOO-CEME: Yerseke. 34 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J.; Hummel, H.; Schaub, B.; Sistermans, W.C.H.; Heip, C.H.R. (2002). Monitoring and predictive modelling of estuarine benthic macrofauna and their relevance to resource management problems, in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 25

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .