nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Lang leve H1365
van der Meer, J. (2019). Lang leve H1365, in: Duimel, E. et al. (Ed.) Het roer moet om : Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid. pp. 139-150
In: Duimel, E. et al. (Ed.) (2019). Het roer moet om : Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid. Ministerie van LNV: Den Haag. ISBN 9789073253230. 175 pp., meer

Beschikbaar in  Auteur 

Auteur  Top 
  • van der Meer, J., meer

Abstract
    Soortenbescherming op land is doorgeslagen en niet effectief. Op zee draagt de papierenexercitie van behouds- en instandhoudingsdoelen voor soorten in de aangewezen Natura2000-gebieden helemaal niets bij aan het natuurbehoud. Het nemen van maatregelenspecifiek op een bepaalde soort gericht, is bijna onmogelijk op zee. Helaas gaat door deaanwijzing van Natura 2000-gebieden op de Noordzee de al 30 jaren lopende monitoringvan het bodemleven van het Nederlandse deel van de Noordzee op de schop. Alle monitoringsinspanningwordt gericht op de Natura 2000-gebieden Doggersbank en Klaverbank.Een onzinnig plan, want de informatie over het bodemdierenbestand in deze gebieden valtnergens mee te vergelijken.Een nieuwe koers is nodig. Ecologen moeten voor zeeën en oceanen harder zoeken naargrootheden waarvan wél te voorspellen valt hoe die veranderen als gevolg van bijvoorbeeldklimaatverandering. Denk aan de totale primaire productie, het deel van deze productie datde klassieke zoöplankton-vis-voedselketen instroomt, of het deel dat uiteindelijk detoppredatoren bereikt. Als we dergelijke grootheden betrouwbaar, systematisch enlangdurig meten, kunnen de gegevens in combinatie met geschikte wiskundige modellenleiden tot een beter begrip van ecosysteemveranderingen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .