nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Het roer moet om : Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid
Duimel, E.; Ijlstra, T.A.H.; Siemensma, M.L. (Ed.) (2019). Het roer moet om : Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid. Ministerie van LNV: Den Haag. ISBN 9789073253230. 175 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Duimel, E., redacteur
  • Ijlstra, T.A.H., redacteur
  • Siemensma, M.L., redacteur

Inhoud
  • Camphuysen, C.J. (2019). De onvoldoende begrepen dynamiek en samenhang van de Noordzee, in: Duimel, E. et al. (Ed.) Het roer moet om : Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid. pp. 23-32, meer
  • Kromkamp, J.; Boon, A. (2019). Beleidsambities maken upgrade Noordzeemonitoring nog urgenter, in: Duimel, E. et al. (Ed.) Het roer moet om : Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid. pp. 81-98, meer
  • van der Meer, J. (2019). Lang leve H1365, in: Duimel, E. et al. (Ed.) Het roer moet om : Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid. pp. 139-150, meer

Abstract
    Beleid maken voor het toekomstige beheer en gebruik van de Noordzee is nog nooit zo spannend geweest. Er staan enorme ontwikkelingen op stapel: het wordt drukker, energie en visserij zijn in transitie, zandwinning neemt toe, nieuwe initiatieven als aquacultuur dienen zich aan, kunstmatige eilanden zijn permanent onderwerp van discussie en zo meer. We overzien nog lang niet alle consequenties. Tegelijkertijd willen we het mariene milieu en het ecosysteem van de Noordzee – waar mogelijk – weer robuust en veerkrachtig maken. Het herstel van de Noordzeenatuur is onze ambitie. De dialoog over de dubbele doelstelling wordt gevoerd met uiteenlopende partijen en vanuit verschillende gezichtspunten en belangen. Een gezamenlijke en onbetwiste kennisbasis is daarvoor van groot belang. In het ontwikkelproces voor de Noordzee Strategische Agenda 2030 is daarom een begin gemaakt met een nieuwe kennisagenda Noordzee; dit in nauwe samenwerking met de kennisinstituten Wageningen Marine Research, TNO, Deltares en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Tijdens de dialoog tussen partijen zijn bekende, maar ook nieuwe kennisleemten naar voren gekomen. Het geeft daarnaast extra verdieping om de visies en analyses mee te nemen van individuele experts die nauw bij de Noordzee zijn betrokken. Twaalf auteurs, voor het merendeel verbonden aan de genoemde kennisinstituten, zijn ingegaan op het verzoek om een essay te schrijven over wat zij in de actuele situatie als majeure problemen zien; problemen die volgens hen in een nieuwe beleidsperiode moeten worden opgelost. De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) presenteren deze essaybundel ‘Het roer moet om!’ graag als een extra impuls vanuit de kenniswereld aan de voortgaande dialoog. De auteurs beschrijven hun opvattingen op persoonlijke titel en doen dat nergens namens de ministeries van LNV en IenW of andere onderdelen van de Rijksoverheid.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .