nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [311149]
Beleidsambities maken upgrade Noordzeemonitoring nog urgenter
Kromkamp, J.; Boon, A. (2019). Beleidsambities maken upgrade Noordzeemonitoring nog urgenter, in: Duimel, E. et al. (Ed.) Het roer moet om : Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid. pp. 81-98
In: Duimel, E. et al. (Ed.) (2019). Het roer moet om : Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid. Ministerie van LNV: Den Haag. ISBN 9789073253230. 175 pp., meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Kromkamp, J.
  • Boon, A.

Abstract
    De monitoring op het Nederlandse Continentaal Plat is relatief uitgebreid. Toch biedt zeonvoldoende informatie om te kunnen begrijpen hoe en waarom waargenomen veranderingenoptreden. Het Noordzeebeheer wordt daardoor niet optimaal ondersteund. Hetontbreekt in de monitoringpraktijk vooral aan doelstellingen voor integraal beheer enkennisvermeerdering over systeemfunctioneren. Ecologische processen worden niet in deprogramma’s meegenomen. Er is geen integratie van monitoring van fysische, chemischeen biologische parameters en evenmin integratie van monitoring, projectmetingen enprojectonderzoek.Intussen stellen gevolgen van de klimaatverandering en de opschaling van windenergie demonitoring voor nog grotere opgaven. We staan dan ook voor de uitdaging de huidigemonitoring aan te passen zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit. Dat kan doorstructuur- en procesmetingen te combineren, nieuwe slimme geautomatiseerde techniekentoe te passen, verdiepende meetcampagnes uit te voeren, de doelstellingen van monitoring(hypothese gedreven) uit te breiden en te integreren en verschillende tijd- en ruimteschalenin monitoringprogramma’s samen te brengen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .