nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Verspreiding van Japanse oesters in het Veerse Meer 2009
Van Avesaath, P.H.; Engelberts, A.; Van Hoesel, O.J.A.; Hummel, H. (2009). Verspreiding van Japanse oesters in het Veerse Meer 2009. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-08. NIOO-CEME: Yerseke. 15 pp.
Deel van: Monitor Taskforce Publication Series. Nederlands Instituut voor Ecologie: Yerseke, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Van Avesaath, P.H., meer
  • Engelberts, A., meer
  • Van Hoesel, O.J.A., meer
  • Hummel, H., meer

Abstract
    In 2004 is het doorlaatmiddel in de Zandkreekdam van het Veerse Meer in gebruik genomen. Het water van hetVeerse Meer wordt hierdoor uitgewisseld met de Oosterschelde waardoor de samenstelling en hydrodynamiekvan het water is veranderd. De huidige inventarisatie naar de verspreiding van de Japanse oester op het zachtesubstraat van de ondiepe delen (0-2 m diepte) van het Veerse Meer werd uitgevoerd om een eerste inzicht tekrijgen in de verspreiding van de Japanse oester in het Veerse Meer. Het veldwerk werd uitgevoerd in deperiode 31-08-2009 tot en met 9-09-2009.De inventarisatie van Japanse oesters op het zachte substraat van de ondiepe delen van het Veerse Meer laatzien dat de Japanse oesters op grate schaal in het Veerse Meer voorkomen (ongeveer 60% van het oppervlak),maar voornamelijk in lage dichtheden. Op een aantal locaties komen Japanse oesters ook in hoge bedekkingenvoor (tot 100 % bedekking) . Japanse oesters zijn slechts op enkele locaties met een recreatie functieaangetroffen. Meestal was ook hier de bedekking zeer laag (1 % of lager). Alleen bij het Strand van Geersdijk(vanaf de strekdam de diepte in), het Zilveren Schor, de waterskibaan bij De Schotsman en het waterskigebiedbij het Hof van Zuidvliet zijn Japanse oesters in hogere bedekkingen aangetroffen.Uit de lengtefrequentieverdeling van de levende oesters lijkt het aannemelijk dat er aanwas van de populatie is(recruitment). Oat betekent dat de populatie zich aan het ontwikkelen is. Aanvullend onderzoek zou dit kunnenaantonen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .