nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

mevr. Engelberts, Anke
https://www.nioz.nl/en/about/organisation/staff/Anke-Engelberts, persoonlijke homepage

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Dataset 
  Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Estuarine and Delta Systems (EDS), meer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 

Dataset  Top | Instituut | Publicaties | Dataset 
 • Evaluation of the effect of disposal of dredging material on macrobenthos communities in the Maas plain (1988)

Publicaties (41)  Top | Instituut | Publicaties | Dataset 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen
 • Craeymeersch, J.A.; Buijs, J.; De Smet, G.; Engelberts, A.; Hannewijk, A.; Sistermans, W.C.H. (1989). Benthosonderzoek in relatie tot abiotische dynamiek macro- en meiobenthos van de Voordelta: interimrapportage juli 1988. DIHO rapporten en verslagen, 1989(4). Dienst Hydrologisch Onderzoek (DIHO): Yerseke. 98 pp.
 • Craeymeersch, J.A.; Engelberts, A.; Buijs, J. (1990). Evaluatie-onderzoek Grootschalige Locatie: onderzoek naar de effekten op bodemdieren. DIHO rapporten en verslagen, 1990(5). Dienst Hydrologisch Onderzoek (DIHO): Yerseke. 44 pp.
 • Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.B.M.; Dimmers, W.; Engelberts, A.; Markusse, M.M.; Schout, P.; Verschuure, J.M. (1996). Effekten van de schelpdiervisserij op het bodemleven in de Voordelta: Fase-rapport over de onderdelen 'natuurlijke ontwikkeling' en 'effekten schelpdiervisserij. CEMO/NIOO: Yerseke. 48 pp.
 • de Kluijver, M.; Van Avesaath, P.; Van Broekhoven, B.; Dekker, A.; Dubbeldam, M.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Meliefste, T.; Verburg, A.; Hummel, H. (2011). De ontwikkeling van de kwallenpopulatie in het Veerse Meer : Monitoring april 2010 – april 2011. Monitor Taskforce Publication Series, 2011-07. NIOO-CEME: Yerseke. 50 pp.
 • Engelberts, A.; Van Avesaath, P.H.; Hummel, H. (2007). INVENTARISATIE GROOT ZEEGRAS IN DE GREVELINGEN SITUATIE 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-15. NIOO-CEME: Yerseke. 9 pp.
 • Engelberts, A.; Van Avesaath, P.H.; Hummel, H. (2007). TARRA VAN GEIMPORTEERDE MOSSELEN UIT IERLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK 2006-2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-016. NIOO-CEME: Yerseke. 17 pp.
 • Engelberts, A.; Van Avesaath, P.H.; Hummel, H. (2009). Duurzame Schelpentransport Najaar 2009 Datarapport. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-12. NIOO-CEME: Yerseke.
 • Engelberts, A.; Escaravage, V.; Van Avesaath, P. (2015). Pilot uitzaaien Groot zeegras in het Grevelingenmeer-KRW P000653. T1 bepaling 2014. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-01. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Engelberts, A.; Van Avesaath, P. (2006). Rapportage Project TARRA. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-11. NIOO-CEME: Yerseke. 26 pp.
 • Engelberts, A.; Van Avesaath, P. (2007). Rapportage Project TARRA Voorjaar 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-10. NIOO-CEME: Yerseke. 9 pp.
 • Engelberts, A.G.M.; Van Avesaath, P.H.; Hummel, H. (2008). Duurzame schelpdiertransporten Najaar 2008 Data rapport. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-10. NIOO-CEME: Yerseke. 28 pp.
 • Escaravage, V.; Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Studie naar de effecten van strekdammen op de bodemdieren gemeenschap van de Slikken van Waarde in de periode 2002 tot 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-12. NIOO-CEME: Yerseke. 24 + bijlagen pp.
 • Escaravage, V.; Blok, D.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.; Markusse, R.; Sistermans, W.C.H. (2009). PROEF ZANDSUPPLETIE OOSTERSCHELDE HET MACROBENTHOS VAN DE GALGENPLAAT IN HET NAJAAR VAN 2009. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-13. NIOO-CEME: Yerseke. 40 pp.
 • Escaravage, V.; Dekker, A.; Engelberts, A.; Kleine Schaars, L.; Markusse, R.; Sistermans, W. (2010). Nulmeting Rekolonisatie MVII : Deelstudie naar het kokkelbroedval (observaties uit de Haringvlietmonding). Monitor Taskforce Publication Series, 2010-01. NIOO-CEME: Yerseke. 9 pp.
 • Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.; Dekker, A.; Engelberts, A.; den Exter, T.; Hartog, E.; van Hoesel, O.; Kleine Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2010). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de Delta, 2009. Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer (voor en najaar), Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2010-05. NIOO-CEME: Yerseke. 26 + bijlagen pp.
 • Escaravage, V.; Wijnhoven, S.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Meliefste, T.; Scott, T.; Sistermans, W. (2011). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de delta, 2010. Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer (voor en najaar), Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2011-09. NIOO-CEME: Yerseke. 34 + bijlagen pp.
 • Escaravage, V.; Blok, D.B.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Meliefste, T.; Scott, T.; Verburg, A. (2012). Effect Meting Benthos-2011, Boxcorer bemonstering bij de monitoring voor de Zandwinning MV2 Vaarrapport voorjaar 2011. Monitor Taskforce Publication Series, 2012-01. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2013). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de delta 2012. Waterlichamen: Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2013-23. NIOZ: Yerseke. 20 + bijlagen pp., meer
 • Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2013). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de Delta 2011. Waterlichamen: Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2013-16. NIOZ: Yerseke. 24 + bijlagen pp., meer
 • Escaravage, V.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; van Leiden, S.; Scott, T.; Verburg, A.; van Vooren, R.; Wijnhoven, S. (2014). Macrozoöbenthos Monitoring, Perceel Delta (Oosterschelde, Westerschelde 2012), MWTL Basisrapportage. Waterlichamen: Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2014-06. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Meire, P.; Buijs, J.; van der Meer, J.; Van den Dool, A.; Engelberts, A.; Twisk, F.; Stikvoort, E.; de Jong, D.J.; Lambeck, R.; Polderman, J. (1991). Macrozoöbenthos in de Oosterschelde in het najaar 1985: een situering van de gegevens. [S.n.]: [s.l.].
 • Meire, P.; Buijs, J.; van der Meer, J.; Van den Dool, A.; Engelberts, A.; Twisk, F.; Stikvoort, E.; De Jong, D.; Lambeck, R.; Polderman, J. (1991). Macrozoöbenthos in de oosterschelde in het najaar 1985: een situering van de gegevens. Rapport RUG-WWE, 27. Rijksuniversiteit Gent (RUG): Gent. 62 pp.
 • Peer reviewed article Seip, P.; Brand, R.; van der Meer, J.; Smaal, A.C.; Creutzberg, F.; Engelberts, A.; Hoek, K. (1986). A benthos inventory in the Zeeland coastal zone (the Netherlands). Hydrobiologia 142: 337
 • Seip, P.; Brand, R.; van der Meer, J.; Smaal, A.C.; Creutzberg, F.; Engelberts, A.; Hoek, K. (1986). A benthos inventory in the Zeeland coastal zone (the Netherlands), in: Heip, C.H.R. et al. (1987). Long-term changes in coastal benthic communities: proceedings of a symposium, held in Brussels, Belgium, December 9-12, 1985. Developments in Hydrobiology, 38: pp. 337
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Engelberts, A.; Markusse, M.M. (2005). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2004: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO/NIOO-CEME: Yerseke. 10 + tabellen + bijlagen pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Markusse, M.M. (2006). HET MACROBENTHOS VAN DE WESTERSCHELDE, DE OOSTERSCHELDE, HET VEERSE MEER EN HET GREVELINGENMEER IN HET NAJAAR 2005 : Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-02. [S.n.]: Yerseke. 66 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Markusse, M.M. (2006). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2005: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-02. NIOO-CEME: Yerseke. 66 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Engelberts, A.G.M.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoesel, O.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voor- en najaar van 2006: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-04. NIOO-CEME: Yerseke. 133 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Slikken van Waarde in het voorjaar van 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-09. NIOO-CEME: Yerseke. 20 + bijlage pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dekker, A.G.; Dek, L.A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Rietveld, M.; Markusse, M.M. (2007). Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2006: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-05. CEME/NIOO: Yerseke. 47 pp.
 • Van Avesaath, P.; Engelberts, A.; Hummel, H. (2011). Verspreiding van de Kruiskwal (Gonionemus vertens A. Agassiz, 1862) in het Veerse Meer, juli 2011 : Quick scan. Monitor Taskforce Publication Series, 2011-10. NIOO-CEME: Yerseke. 14 pp.
 • Van Avesaath, P.H.; Engelberts, A.; Bergmeijer, M.A.; Van Hoesel, O.J.A.; Hummel, H. (2008). VERSPREIDING VAN JAPANSE OESTERS IN HET VEERSE MEER 2008. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-08. NIOO-CEME: Yerseke. 9 pp.
 • Van Avesaath, P.H.; Engelberts, A.; Bergmeijer, M.A.; Van Hoesel, O.J.A.; Hummel, H. (2008). VERSPREIDING VAN ABUNDANTE MACRO-ALGEN IN HET VEERSE MEER 2008. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-09. NIOO-CEME: Yerseke. 18 pp.
 • Van Avesaath, P.H.; Engelberts, A.; Van Hoesel, O.J.A.; Hummel, H. (2009). VERSPREIDING VAN ABUNDANTE MACRO-ALGEN IN HET VEERSE MEER 2009. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-07. NIOO-CEME: Yerseke. 18 pp.
 • Van Avesaath, P.H.; Engelberts, A.; Van Hoesel, O.J.A.; Hummel, H. (2009). VERSPREIDING VAN JAPANSE OESTERS IN HET VEERSE MEER 2009. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-08. NIOO-CEME: Yerseke. 15 pp.
 • Van Avesaath, P.H.; Engelberts, A.; Van Hoesel, O.J.A.; Hummel, H. (2009). Verspreiding van de Amerikaanse ribkwal (Mnemiopsis leidyi) en de Oorkwal (Aurelia aurita) in het Veerse Meer in 2009. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-09. NIOO-CEME: Yerseke. 13 pp.
 • Van Avesaath, P.H.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Verburg, A.; Hummel, H. (2011). VERSPREIDING VAN ABUNDANTE MACRO-ALGEN IN HET VEERSE MEER 2011 (inclusief de waarneming van kwallen). Monitor Taskforce Publication Series, 2011-11. NIOO-CEME: Yerseke. 21 pp.
 • Van Avesaath, P.H.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Verburg, A.; Hummel, H. (2011). VERSPREIDING VAN JAPANSE OESTERS IN HET VEERSE MEER 2011. Monitor Taskforce Publication Series, 2011-12. NIOO-CEME: Yerseke. 15 pp.
 • Wijnhoven, S.; Blok, D.B.; Engelberts, A.; den Exter, T.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Meliefste, T.; Escaravage, V. (2011). Sampling on the edge : Datarapportage boxcorer bemonstering 2010 inhet kader van het project ‘Building with Nature, Voordelta'. Monitor Taskforce Publication Series, 2011-04. NIOO-CEME: Yerseke. 57 pp.
 • Wijnhoven, S.; Blok, D.B.; Engelberts, A.; Kleine-Schaars, L.; Meliefste, T.; Escaravage, V. (2011). T0 bodemdieren pilot zandsuppletie Schelphoek : Het macrobenthos van de Oosterschelde proeflocatie in oktober 2010 voor uitvoer van de zandsuppletie. Monitor Taskforce Publication Series, 2011-05. NIOO-CEME: Yerseke. 52 pp.
 • Wijnhoven, S.; Engelberts, A.; Dekker, A. (2015). Non-indigenous species inventory of estuarine intertidal areas; a comparison of estuaries and habitats using a hard substrate transect methodology. Pilot study within the frame of the INTERREG IV A 2 Seas project SEFINS commissioned by the NVWA. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-07. NIOZ: Yerseke. 96 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Dataset 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .