nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [381525]
Beoordeling van ecologische effecten van garnalenvisserij op bodem en biota : Mate van wetenschappelijke onderbouwing
Eijsackers, H.J.P.; Eriksson, B.D.H.K.; van der Heide, T.; Herman, P.M.J.; van der Meer, J.; Polet, H.; Tulp, I. (2023). Beoordeling van ecologische effecten van garnalenvisserij op bodem en biota : Mate van wetenschappelijke onderbouwing. Rapport nummer:C056/23. Wageningen Marine Research & Waddenacademie: IJmuiden. ISBN 978-94-90289-70-6. 53 pp. https://dx.doi.org/10.18174/637595

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Eijsackers, H.J.P.
  • Eriksson, B.D.H.K.
  • van der Heide, T., meer
  • Herman, P.M.J.
  • van der Meer, J., meer
  • Polet, H., meer
  • Tulp, I.

Abstract
    Dit document geeft een beoordeling van de ecologische risico’s van de garnalenvisserij in Nederlandse kustwateren (inclusief de Waddenzee). Deze beoordeling is opgesteld op verzoek van het ministerie van LNV en uitgevoerd door een brede commissie van ecologische experts van verschillende Nederlandse en Vlaamse universiteiten en instituten. De beoordeling berust op de uitkomsten van intern of extern gerefereerd onderzoek naar effecten van garnalenvisserij op bodem en biota, aangevuld met expertoordelen over onderwerpen waarover geen of weinig informatie beschikbaar is. De taak van de commissie was effecten te inventariseren en te beoordelen op basis van de zwaarte van de wetenschappelijke bewijzen. De beoordeling beoogt een basis te vormen voor toekomstig beleid en voor nader onderzoek naar geconstateerde kennislacunes. Als startpunt is een lijst van mogelijke effecten opgesteld op basis van eerdere compilaties en van kennis van de literatuur. Vervolgens is per mogelijk effect nagegaan welke typen wetenschappelijke resultaten aan de basis liggen van de beschrijving van het effect. De mate van zekerheid over deze wetenschappelijke resultaten is op systematische manier aangegeven in de tekst en in begeleidende tabellen. Daarbij is per mogelijk effect een schaal gehanteerd die varieert van expertoordeel (minst betrouwbaar) tot een uitgebreide review op basis van beschikbare onderliggende studies (meest betrouwbaar). In deze samenvatting worden de resultaten van de beoordeling van de commissie kwalitatief weergegeven. Dit rapport gaat niet in op praktische mogelijkheden tot vermindering van geconstateerde effecten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .