nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [352103]
Integratie zoöbenthos Noordzee.Gegevensbestand benthos ten behoeve van MANS.MANS-database Versie 3.0
Buijs, J.; Craeymeersch, J.A. (1993). Integratie zoöbenthos Noordzee.Gegevensbestand benthos ten behoeve van MANS.MANS-database Versie 3.0. Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie: Yerseke. 11 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Buijs, J.
  • Craeymeersch, J.A., meer

Abstract
    Om de benthosgegevens, die gedurende de afgelopen jaren in de zuidelijke en centrale Noordzee zijn verzameld, ten voile te kunnen benutten binnen het project MANS, is gedurende het laatste jaar een deel van de gegevens over het macro­ benthos in een lineaire database geYntegreerd (Craeymeersch, 1992; Buijs & Craeymeersch, 1993a,b).Dit rapport behandelt het toevoegen van een aantal gegevens over het meioben­ thos aan deze database. Andermaal bleek de noodzaak om alle gegevens in een centrale gegevensbank te bewaren. Een deel van de gegevens waren op verouderde systemen ingevoerd, en konden slechts met veel moeite ingelezen te warden. In het bijzonder willen we hierbij Wim Bil (Dienst Getijdewateren, Mid­ delburg) danken voor zijn hulp. Andere gegevens konden niet meer gelezen war­ den, en dienden daarom opnieuw ingevoerd te warden.Gebruik van de resultaten van het project of bewerkingen daarvan door de op­ drachtnemer ten behoeve van derden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Directie Noordzee, RWS. Verder blijven de over­ eenkomsten zoals die in de afzonderlijke projecten tussen de betrokken partijen gesloten zijn, gelden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .