new search
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ecologische effecten van het incident met de MSC Zoe op het Nederlandse Waddengebied, met focus op microplastics
Foekema, E.; van der Molen, J.; Asjes, A.; Bijleveld, A.; Brasseur, S.; Camphuysen, K. (C.J.); Van Franeker, J.A.; Holthuijsen, S.; Kentie, R.; Kühn, S.; Leopold, M.; Kleine Schaars, L.; Lok, T.; Niemann, H.; Schop, J. (2021). Ecologische effecten van het incident met de MSC Zoe op het Nederlandse Waddengebied, met focus op microplastics. NIOZ-rapport, 2021(03). NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research: Texel. 98 pp. https://doi.org/10.25850/nioz/7b.b.mb
Part of: NIOZ-rapport. Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ): Den Burg. ISSN 0923-3210, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Author keywords
  microplastics; ecosysteem effecten; Waddenzee; MSC Zoe

Authors  Top 
 • Foekema, E.
 • van der Molen, J., more
 • Asjes, A.
 • Bijleveld, A., more
 • Brasseur, S.
 • Camphuysen, K. (C.J.), more
 • Van Franeker, J.A.
 • Holthuijsen, S., more
 • Kentie, R., more
 • Kühn, S.
 • Leopold, M.
 • Kleine Schaars, L., more
 • Lok, T., more
 • Niemann, H., more
 • Schop, J.

Abstract
  Tijdens een storm op 1 januari 2019 verloor het containerschip MSC Zoe een deel van haar lading ten noorden van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden. In totaal sloegen 342 containers overboord. Een deel van de inhoud kwam in zee terecht, en de volgende dagen spoelde veel materiaal aan op de Waddeneilanden. Hieronder bevonden zich ook grote aantallen drijvende witte plastic pellets van Hoge-Dichtheid-Polyethyleen (HDPE) en bolvormige polystyreen (PS) korreltjes. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft eind 2019 aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR) gevraagd, volgende het advies van de Waddenacademie (Philippart e.a., 2019) onderzoek te doen naar de (mogelijke) effecten van de door MSC Zoe verloren materialen op het ecosysteem met een speciale focus op de microplastics, en op de Nederlandse Waddenzee. Dit rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Er is gebruik gemaakt van extra monsters genomen tijdens bestaande biologische monitoringsprogramma's van water, sediment, schelpdieren, vissen, braakballen en uitwerpselen van vogels, en van langs de kust aangetroffen dode zeevogels en zeezoogdieren. Hierin werd gezocht naar de aanwezigheid van microplastics in het algemeen en de plastics die aan de MSC Zoe gelinkt kunnen worden in het bijzonder. Er zijn ook simulaties gedaan met deeltjesverspreidingsmodellen om een beter beeld te krijgen van de mogelijke verspreiding, en laboratoriumexperimenten in mesocosms om de opname door organismen en mogelijke gevolgen op hun gezondheid te onderzoeken.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
IMIS is developed and hosted by VLIZ, for more information contact .