nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Causes and consequences of ocean acidification: with special emphasis on the Dutch territorial waters
de Nooijer, L.; Reichart, G.-J. (2018). Causes and consequences of ocean acidification: with special emphasis on the Dutch territorial waters. NIOZ-rapport, 2018(4). NIOZ: Texel. 35 pp.
Deel van: NIOZ-rapport. Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ): Den Burg. ISSN 0923-3210, meer
Peer reviewed article  

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoord

Auteurs  Top 
  • de Nooijer, L., meer
  • Reichart, G.-J., meer

Abstract
    De door de mens veroorzaakte toename in atmosferische CO2 is voor een groot deel(±30%) opgenomen door de oceanen. In het marine milieu zorgt de opname van extra CO2 voor een verschuiving in het carbonaat evenwicht, ook wel oceaanverzuring genoemd. Deze oceaanverzuring is zeer goed voorspelbaar voor de open oceaan aan de hand van het chemisch evenwicht, maar kan van de globale trend afwijken in kustzeeën, zoals de Noordzee, door veranderingen in nutriënten en door de toevoer vanaf het land of de kuststrook. Ook inde Caraïben kan oceaanverzuring zich anders ontwikkelen door de sterke samenhang van de zeewater chemie met de lokale riffen en eutrofiering. Omdat sommige organismen voor het bouwen van hun kalkskelet sterk afhankelijk zijn van de oceanische CO2 speciatie is het voorde biologie en ecologie belangrijk om deze te monitoren. Ook staat voor veel organismen het effect van oceaanverzuring nog niet vast. De economische impact van oceaanverzuring zal afhangen van zowel de ontwikkeling daarvan inde verschillende gebieden als de gevoeligheid van de relevante organismen. In de ons omringende landen en ook wereldwijd hebben de afgelopen jaren een grootaantal onderzoeken naar zowel oceaanverzuringzelf als naar de effecten van oceaanverzuring op de verschillende organismen plaatsgevonden. Bij gebrek aan een Nederlands programma gebruikt dit rapport deze onderzoeken en vertaalt een aantal zaken naar de Nederlandse context (Noordzee en de Caraïben) en voor Nederland relevante organismen. Tot de meest relevante organismen behoren diegenen die een economische waarde vertegenwoordigen(vis, schaal- en schelpdieren, etc.) en het is dan ook voor die soorten in het bijzonder relevant te weten in welke mate zij zich kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Daarnaast is het met name voor kustregio’s en ondiepe zeeën (zoals de Noordzee) niet zondermeer te voorspellen hoe oceaanverzuring exact zal verlopen vanwege de (variabele) toevoer van nutriënten en door seizoensgebonden effecten op verzuring (die wellicht ook veranderen met toenemende opwarming). Dit maakt dat met name voor kustregio’s het essentieel is om de chemische condities nauwkeurig en langdurig te monitoren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .