nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Boon, Jan
https://www.nioz.nl/en/about/organisation/staff/Jan-Boon, persoonlijke homepage

Instituut  Top | Instituut | Publicaties 
  Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Marine Microbiology and Biogeochemistry (MMB), meer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 

Publicaties (41)  Top | Instituut | Publicaties 
  ( 23 peer reviewed ) opsplitsen
 • Peer reviewed article Booij, K.; Zegers, B.N.; Boon, J.P. (2002). Levels of some polybrominated diphenyl ether (PBDE) flame retardants along the Dutch coast as derived from their accumulation in SPMDs and blue mussels (Mytilus edulis). Chemosphere 46(5): 683-688. hdl.handle.net/10.1016/S0045-6535(01)00232-6
 • Boon, J. (2014). Gesleep met organismen over de wereldzeeën. Cah. Bio.- Wet. Maatsch. kwartaal 2: 72-73, meer
 • Boon, J.; Parfitt, A.; Sauter, K.; Tjoeng, M. (Ed.) (2017). NIOZ Annual Report 2016. NIOZ: Texel. 70 pp.
 • Boon, J.P. (1985). Uptake, distribution, and elimination of selected PCB components of Clophen A40 in juvenile sole Solea solea and effects on growth, in: Gray, J.S. et al. (Ed.) Marine Biology of Polar Regions and Effects of Stress on Marine Organisms: Proceedings of the 18th European Marine Biology Symposium, University of Oslo, Norway, 14-20 August 1983. pp. 493-512
 • Boon, J.P.; Van Dienst, J.; Lindeboom, H.J.; Mol, G.; Stokman, G. (1985). Joint Monitoring Programme 1984, contribution by the Netherlands. DGW/DDMI report, 85. DDMI/DGW: Middelburg.
 • Peer reviewed article Boon, J.P.; van Zantvoort, M.B.; Govaert, M.J.M.A.; Duinker, J.C. (1985). Organochlorines in benthic polychaetes (Nephtys spp.) and sediments from the southern North Sea: identification of individual PCB components. Neth. J. Sea Res. 19(2): 93-109
 • Peer reviewed article Boon, J.P.; Reijnders, P.J.H.; Dols, J.; Wensvoort, P.; Hillebrand, M.T.J. (1987). The kinetics of individual polychlorinated biphenyl congeners in female harbour seals (Phoca vitulina), with evidence for structure-related metabolism. Aquat. Toxicol. 10: 307-324
 • Peer reviewed article Boon, J.P.; Everaarts, J.M.; Kastoro, W.W.; Razak, H.; Sumanta, I.; Sumarno; Nelissen, P.H.; Stefels, J.; Hillebrand, M.T.J. (1989). Cyclic organochlorines in epibenthic organisms from coastal waters around East Java. Neth. J. Sea Res. 23(4): 427-440
 • Boon, J.P.; Sleiderink, H.M.; Eggens, M.L.; Vethaak, A.D. (1994). Cytochroom P450 1A niveau's in platvis uit de zuidelijke Noordzee: relaties tot blootstelling aan polyaromatische koolwaterstoffen (PCBs en PAKs) en variaties in natuurlijke factoren (INP-programma 1991-1992). BEON Rapport = BEON-report(12). [S.n.]: [s.l.]. 106 pp.
 • Boon, J.P.; van Schanke, A.; Roex, E.; de Boer, J.; Wester, P. (1995). De ontwikkeling van een in-vitro assay voor de bepaling van de invloed van biotransformatie op de bioaccumulatie en de mutageniteit van lipofiele organohalogeenverbindingen in mariene toppredatoren: 1. Validatie van de assay met PCBs en de eerste testresultaten met toxafeen. BEON Rapport = BEON-report, 95(4). RIKZ: Den Haag. 58 pp.
 • Peer reviewed article Boon, J.P.; van Schanke, A.; Hillebrand, M.T.J.; Morse, D. (1995). Metabolism of chlorinated biphenyl congeners in microsomal preparations of harbour porpoise and harbour seal and rat, in: Dauvin, J.-C. et al. (Ed.) (1994). Actes de la 4ème Conférence internationale des Polychètes, Angers, France. Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle. Série A, Zoologie, 162: pp. 1-10
 • Peer reviewed article Boon, J.P.; Roex, E.; de Boer, J.; Wester, P. (1995). In-vitro metabolism of toxaphene in microsomes of harbour seal, eider duck, harbour porpoise, and rat: comparison to toxaphene patterns in marine wildlife, in: Dauvin, J.-C. et al. (Ed.) (1994). Actes de la 4ème Conférence internationale des Polychètes, Angers, France. Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle. Série A, Zoologie, 162: pp. 1-30
 • Boon, J.P.; Sleiderink, H.M.; de Boer, J.; Wester, P.; Klamer, H.J.C.; Govers, B. (1996). De ontwikkeling van een in-vitro assay voor de bepaling van de invloed van biotransformatie op de bioaccumulatie en de mutageniteit van lipofiele organohalogeenverbindingen in mariene toppredatoren: 2. Toxafeen. BEON Rapport = BEON-report, 96(1). RIKZ: Den Haag. 36 pp.
 • Peer reviewed article Boon, J.P.; Helle, M.; Dekker, M.; Sleiderink, H.M.; de Leeuw, J.W.; Klamer, H.J.C.; Govers, B.; Wester, P.; de Boer, J. (1996). In-vitro biotransformation of chlorinated bornanes (toxaphene) in hepatic microsomes of marine mammals and birds: influence on bioaccumulation and mutagenicity. Mém. Mus. natl. hist. nat., Sér. A Zool. 162: 1-6
 • Boon, J.P.; Greve, M.J.; Bouma, J.; de Boer, M.K.; Lewis, W.E.; Klamer, H.J.C.; Pastor, D.; Wester, E.; de Boer, J. (1997). In vitro biotransformatie van organohalogeenverbindingen in zeezoogdieren en vogels. Mogelijke gevolgen voor bioaccumulatie en genotoxiciteit: 3. Gebromeerde vlamvertragers (polybroom difenylethers en polybroom bifenylen). BEON Rapport = BEON-report, 97(6). RIKZ: Den Haag. 46 pp.
 • Boon, J.P.; Smith, D.E.C.; Lewis, W.E.; Klamer, H.J.C.; Pastor, D.; Wester, P.G.; de Boer, J. (1998). In vitro biotransformatie van organohalogeenverbindingen in zeezoogdieren en vogels. Mogelijke gevolgen voor bioaccumulatie en genotoxiciteit: 4. Polychloor terfenylen (PCT's). BEON Rapport = BEON-report, 98(1). RIKZ: Den Haag. 38 pp.
 • Boon, J.P.; Smith, D.E.C.; Lewis, W.E.; Klamer, H.J.C.; Pastor, D.; Wester, P.G.; de Boer, J. (1998). In vitro biotransformatie van organohalogeenverbindingen in zeezoogdieren en vogels. Mogelijke gevolgen voor bioaccumulatie en genotoxiciteit: 5. Chloordanen. BEON Rapport = BEON-report, 98(7). RIKZ: Den Haag. 42 pp.
 • Peer reviewed article Boon, J.P.; Lewis, W.E.; Tjoen-A-Choy, M.R.; Allchin, C.R.; Law, R.J.; de Boer, J.; Hallers-Tjabbes, C.C.; Zegers, B.N. (2002). Levels of polybrominated diphenyl ether (PBDE) flame retardants in animals representing different trophic levels of the North Sea food web. Environ. Sci. Technol. 36(19): 4025-4032
 • Peer reviewed article Cadée, G.C.; Boon, J.P.; Fischer, C.V.; Mensink, B.P.; ten Hallers-Tjabbes, C.C. (1995). Why the whelk (Buccinum undatum) has become extinct in the Dutch Wadden Sea. Neth. J. Sea Res. 34(4): 337-339
 • Peer reviewed article Cofino, W.P.; Smedes, F.; de Jong, S.A.; Abarnou, A.; Boon, J.P.; Oostingh, I.; Davies, I.M.; Klungsøyr, J.; Wilhelmsen, S.; Law, R.J.; Whinnett, J.A.; Schmidt, D.; Wilson, S. (1992). The chemistry programme. Mar. Ecol. Prog. Ser. 91(1-3): 47-56
 • Peer reviewed article Cofino, W.P.; Smedes, F.; de Jong, S.A.; Abarnou, A.; Boon, J.P.; Oostingh, I.; Davies, I.M.; Klungsøyr, J.; Wilhelmsen, S.; Law, R.J.; Whinnett, J.A.; Schmidt, D.; Wilson, S. (1992). The chemistry programme, in: Stebbing, A.R.D. et al. (Ed.) Biological effects of contaminants in the North Sea: Results of the ICES/IOC Bremerhaven Workshop. Marine Ecology Progress Series, 91(1-3): pp. 47-56
 • Peer reviewed article Duinker, J.C.; Hillebrand, M.T.J.; Boon, J.P. (1983). Organochlorines in benthic invertebrates and sediments from the Dutch Wadden Sea; identification of individual PCB components. Neth. J. Sea Res. 17(1): 19-38
 • Duinker, J.C.; Boon, J.P.; Hillebrand, M.T.J. (1984). Organochlorines in the Dutch Wadden Sea. Publ. Ser. Neth. Inst. Sea Res. 10: 211-228
 • Duinker, J.C.; Boon, J.P.; Hillebrand, M.T.J. (1984). Organochlorines in the Dutch Wadden Sea, in: Laane, R.W.P.M. et al. (Ed.) The role of organic matter in the Wadden Sea: Proceedings of the 4th International Wadden Sea Symposium, Texel, The Netherlands, 1-3 November 1983. Publication Series. Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), 10: pp. 211-228
 • Duinker, J.C.; Boon, J.P. (1985). PCB congeners in the marine environment - a review, in: Bjorseth, A. et al. (Ed.) Organic micropollutants in the aquatic environment. pp. 187-205
 • Eisma, D.; Beukema, J.J.; Boddeke, R.; Duinker, J.C.; Boon, J.P.; Everaarts, J.M.; Koers, A.W. (1982). Zee: voedingsbron en afvalput. Cahiers Bio-Wetenschappen en Maatschappij, 8(1). Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij: Leiden. ISBN 90-70157-26-6. 56 pp.
 • Peer reviewed article Everaarts, J.M.; Boon, J.P.; Kastoro, W.; Fischer, C.V.; Razak, H.; Sumanta, I. (1989). Copper, zinc and cadmium in benthic organisms from the Java Sea and estuarine and coastal areas around East Java. Neth. J. Sea Res. 23(4): 415-426
 • Herdman, M.; de Vries, M.; Thoolen, P.; Vonk, M.; Baart, A.; Boon, J.P. (1996). Micro-macro: een onderzoek naar de relatie tussen hydrodynamische factoren en kleinschalige verspreiding van macro-benthos, in: Wintermans, G. et al. Habitatkartering en beschrijving van Nederlandse kustwateren. BEON Rapport = BEON-report, 96(5): pp. [no pag.]
 • Herman, P.M.J.; Beauchard, O.; van Duren, L.A.; Vloemans, M.; Boon, J. (2014). De staat van de Noordzee. [S.n.]: Texel. 56 pp., meer
 • Peer reviewed article Hillebrand, M.T.J.; Everaarts, J.M.; Razak, H.; Moelyo, D.M.; Stolwijk, L.; Boon, J.P. (1989). Input of selected chlorinated hydrocarbons into the coastal area of East Java and adjacent waters: distribution patterns in the dissolved and suspended phase. Neth. J. Sea Res. 23(4): 369-377
 • Kaag, N.H.B.M.; Boon, J.P.; Booij, K.; Fischer, C.V.; Foekema, E.M.; Hillebrand, M.T.J.; Hummel, H.; Kralt, H.; Scholten, M.C.Th.; Timmermans, B.M.H.; Vonck, A.P.M.A.; de Vries, M.; van Weerlee, E. (1997). BENTOX Toxische effecten van verontreinigde sedimenten voor marien benthos: 1. Verkennend onderzoek met 'natuurlijk' verontreinigde sedimenten; 2. Benzo(a)pyreen en fluoranteen; 3. BaP concentratiereeks. BEON Rapport = BEON-report, 96(3). RIKZ: Den Haag. 166 pp.
 • Kaag, N.H.B.M.; Boon, J.P.; Booij, K.; Fischer, C.V.; Foekema, E.M.; Hillebrand, M.T.J.; Hummel, H.; Kralt, H.; Scholten, M.C.Th.; Timmermans, B.M.H.; Vonck, A.P.M.A.; de Vries, M.; van Weerlee, E. (1997). BENTOX Toxische effecten van verontreinigde sedimenten voor marien benthos: 1. Verkennend onderzoek met 'natuurlijk' verontreinigde sedimenten, in: Kaag, N.H.B.M. et al. BENTOX Toxische effecten van verontreinigde sedimenten voor marien benthos: 1. Verkennend onderzoek met 'natuurlijk' verontreinigde sedimenten; 2. Benzo(a)pyreen en fluoranteen; 3. BaP concentratiereeks. BEON Rapport = BEON-report, 96(3): pp. 1-75
 • Peer reviewed article Luque, P.L.; Pierce, G.J.; Learmonth, J.A.; Leno, E.; Santos, B.; López, A.; Reid, R.J.; Rogan, E.; Boon, J.; Lockyer, C.H. (2013). Are mineralization anomalies in common dolphin teeth associated with life-history events and/or the exposure toanthropogenic pollutants? J. Zool. (1987) 291: 194-204. hdl.handle.net/10.1111/jzo.12062, meer
 • Peer reviewed article Mensink, B.P.; Van Hattum, B.; Vethaak, A.D.; Boon, J.P.; Boon, J. (1996). The development of imposex in relation to organotin contamination in the common whelk, Buccinum undatum: field observations in the eastern Scheldt and experimental exposure in a laboratory study. NIOZ-rapport, 1996(3). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Den Burg. 38 pp., meer
 • Peer reviewed article Mensink, B.P.; Van Hattum, B.; Vethaak, A.D.; Boon, J.P.; Boon, J. (1996). The development of imposex in relation to organotin contamination in the common whelk, Buccinum undatum: field observations in the eastern Scheldt and experimental exposure in a laboratory study. NIOZ-rapport, 1996(3). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Den Burg. 38 pp., meer
 • Peer reviewed article Mensink, B.P.; Fischer, C.V.; Cadee, G.C.; Fonds, M.; ten Hallers-Tjabbes, C.C.; Boon, J.P. (2000). Shell damage and mortality in the common whelk Buccinum undatum caused by beam trawl fishery. J. Sea Res. 43(1): 53-64. http://dx.doi.org/10.1016/S1385-1101(00)00003-4
 • Peer reviewed article Morris, S.; Allchin, C.R.; Zegers, B.N.; Haftka, J.J.H.; Boon, J.P.; Belpaire, C.; Leonards, P.E.; Van Leeuwen, S.P.J.; de Boer, J. (2004). Distribution and fate of HBCD and TBBPA brominated flame retardants in North Sea estuaries and aquatic food webs. Environ. Sci. Technol. 38(21): 5497-5504. hdl.handle.net/10.1021/es049640i
 • Peer reviewed article Pijnenburg, A.M.C.M.; Everts, J.W.; de Boer, J.; Boon, J.P. (1995). Polybrominated biphenyl and diphenylether flame retardants: analysis, toxicity and environmental occurrence. Rev. Environ. Cont. Tox. 141: 1-26
 • Peer reviewed article ten Hallers-Tjabbes, C.C.; Kemp, J.F.; Boon, J.P. (1994). Imposex in whelks (Buccinum undatum) from the open North Sea: relation to shipping traffic intensities. Mar. Pollut. Bull. 28(5): 311-313
 • Peer reviewed article ten Hallers-Tjabbes, C.C.; Everaarts, J.M.; Mensink, B.P.; Boon, J.P. (1996). The decline of the North Sea whelk (Buccinum undatum L.) between 1970 and 1990: a natural or a human-induced event?, in: Dworschak, P.C. et al. (Ed.) Influences of Organisms on their Environment, the Role of Episodic Events: Proceedings of the 29th European Marine Biology Symposium Vienna, 29 August-2 September 1994. Marine Ecology (Berlin), 17(1-3): pp. 333-343
 • Peer reviewed article van Hezik, C.M.; Letcher, R.J.; de Geus, H.-J.; Wester, P.G.; Goksøyr, A.; Lewis, W.E.; Boon, J.P. (2001). Indications for the involvement of a CYP3A-like iso-enzyme in the metabolism of chlorobornane (Toxaphene) congeners in seals from inhibition studies with liver microsomes. Aquat. Toxicol. 51(3): 319-333

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .