nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dr. Ysebaert, Tom
https://www.nioz.nl/en/about/organisation/staff/Tom-Ysebaert, persoonlijke homepage
www.researcherid.com/rid/C-6715-2011, researcherid

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Yerseke
 • Functie: onderzoeker

  Contact op het instituut:
  Tel.: +31-(0)317-48 74 19
  E-mail:
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE)
 • Functie: Vrijwillig medewerker

  Contact op het instituut:
  Tel.: +31-(0)113-57 74 85
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Estuarine and Delta Systems (EDS), meer
 • Functie: Post-doc Onderzoeker

  Contact op het instituut:
  E-mail:
 

Projecten (23)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • "Paardenmarkt" site evaluation
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen
 • Duurzaam beheer van de Noordzee (HO)
 • Duurzaam beheer van de Noordzee (JvW)
 • Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat
 • Ecologie en ecotoxicologie van natuurgericht waterbeheer: implicaties van verontreiniging op natuurdoelstellingen en -ontwikkeling in overstromingsgebieden
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium - partim watervogels
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim de studie van het funktioneren van het voedselweb op een brak getijdengebied met nadruk op de effekten van verontreiniging
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim relatie tussen benthos en hydrodynamiek
 • Effecten van pollutie op macrozoobenthos gemeenschappen in het Schelde-estuarium
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde
 • flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters
 • Gebiedsgerichte ecosysteembenadering voor oeverzones m.b.t. nitraatverwijdering en biodiversiteit
 • Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index)
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde
 • Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde
 • The role of native and/or invasive ecosystem engineers in explaining biodiversity
 • Verspreiding en dynamiek van dieren in een estuariene omgeving
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen

Publicaties (220)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
  ( 77 peer reviewed ) opsplitsen
 • Peer reviewed article Alonso-Pérez, F.; Ysebaert, T.J.; Castro, C.G. (2010). Effects of suspended mussel culture on benthic–pelagic coupling in a coastal upwelling system (Ría de Vigo, NW Iberian Peninsula). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 382(2): 96-107. http://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2009.11.008
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Jacobs, S.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2013). Avian response to tidal freshwater habitat creation by controlled reduced tide system. Est., Coast. and Shelf Sci. 131: 12-23. hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2013.06.026, meer
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Jacobs, S.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2013). Sediment macroinvertebrate community functioning in impacted and newly-created tidal freshwater habitats. Est., Coast. and Shelf Sci. 120: 21-32. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2013.01.013, meer
 • Peer reviewed article Bouma, T.J.; van Duren, L.A.; Temmerman, S.; Claverie, T.; Blanco-Garcia, A.; Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2007). Spatial flow and sedimentation patterns within patches of epibenthic structures. Cont. Shelf Res. 27(8): 1020-1045. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2005.12.019
 • Peer reviewed article Bouma, T.J.; Olenin, S.; Reise, K.; Ysebaert, T.J. (2009). Ecosystem engineering and biodiversity in coastal sediments:posing hypotheses. Helgol. Mar. Res. 63(1): 95-106. http://dx.doi.org/10.1007/s10152-009-0146-y
 • Peer reviewed article Bouma, T.J.; Ortells, V.; Ysebaert, T.J. (2009). Comparing biodiversity effects among ecosystem engineers of contrasting strength: macrofauna diversity in Zostera noltii and Spartina anglica vegetations. Helgol. Mar. Res. 63(1): 3-18. http://dx.doi.org/10.1007/s10152-008-0133-8
 • Peer reviewed article Bruyndoncx, L.; Jordaens, K.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Backeljau, T. (2002). Molluscan diversity in tidal marshes along the Scheldt estuary (The Netherlands, Belgium). Hydrobiologia 474(1-3): 189-196. dx.doi.org/10.1023/A:1016539905812
 • Brys, R.; Ysebaert, T.J.; Escaravage, V.; Van Damme, S.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2005). Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen in functie van de KRW: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en /of MEP in elk Vlaams overgangswatertype vanuit de - overeenkomstig de KRW - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.O.2005.7. Instituut voor Natuurbehoud (IN): Brussel. 149 + bijlagen pp.
 • Coosen, J.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium: toekomstvisie, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 101-104
 • Cozzoli, F.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Herman, P.M.J. (2011). Modelling biota-mud interactions in estuaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 22
 • Peer reviewed article Cozzoli, F.; Bouma, T.J.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2013). Application of non-linear quantile regression to macrozoobenthic species distribution modelling: comparing two contrasting basins. Mar. Ecol. Prog. Ser. 475: 119-133. hdl.handle.net/10.3354/meps10112, meer
 • Cozzoli, F.; Eelkema, M.; Bouma, T.J.; Ysebaert, T.; Escaravage, V.; Herman, P.M.J. (2014). A mixed modeling approach to predict the effect of environmental modification on species distributions. Monitor Taskforce Publication Series, 2014-04. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Peer reviewed article Cozzoli, F.; Eelkema, M.; Bouma, T.J.; Ysebaert, T.; Escaravage, V.; Herman, P.M.J. (2014). A Mixed Modeling Approach to Predict the Effect of Environmental Modification on Species Distributions. PLoS One 9(2): e89131. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0089131, meer
 • Peer reviewed article Cozzoli, F.; Smolders, S.; Eelkema, M.; Ysebaert, T.; Escavarage, V.; Temmerman, S.; Meire, P.; Herman, P.; Bouma, T.J. (2017). A modeling approach to assess coastal management effects on benthic habitat quality: a case study on coastal defense and navigability. Est., Coast. and Shelf Sci. 184: 67-82. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.10.043, meer
 • Peer reviewed article Cozzoli, F.; Bouma, T.J.; Ottolander, P.; Lluch, M.S.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2018). The combined influence of body size and density on cohesive sediment resuspension by bioturbators. NPG Scientific Reports 8(1): 3831. https://doi.org/10.1038/s41598-018-22190-3, meer
 • De Block, M.; Meire, P.; Hoffmann, M.; Ysebaert, T.J. (1998). Ecologische studie containerkaai/dok-west (Waaslandhaven). Onderzoek naar de ecologische effecten van de aanleg van een containerdok langs de Linker Schelde-oever nabij Doel, en de mogelijkheden voor het inpassen van een natuurontwikkelingsplan in en rond de Waaslandhaven. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.98.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 156 pp.
 • De Deckere, E.; Blust, R.; Cornelis, B.; Herman, P.; Janssen, C.; Meire, P.; Van Regenmortel, S.; Starink, M.; Steen Redeker, E.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T. (2001). Ecologie en ecotoxicologie van natuurgericht waterbeheer : implicaties van verontreiniging op natuurdoelstellingen en ontwikkeling in overstromingsgebieden. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 97 pp.
 • de Deckere, E.M.G.T.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium: ecologische kwaliteitsdoelstellingen, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 105-106
 • De Mesel, I.; Ysebaert, T.; Kamermans, P. (2013). Klimaatbestendige dijken. Het concept wisselpolders. IMARES Wageningen Report, C072/13. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 40 + bijlage pp.
 • De Neve, L.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Het macrobenthos van het sublittoraal van de beneden Zeeschelde (1996-1997). Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.17. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 69 pp.
 • de Paiva, J.S.; Walles, B.; Ysebaert, T.; Bouma, T. (2016). Using pacific oyster Crassostrea gigas for sediment stabilization: how their effectiveness depends on biological and environmental setting, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 54
 • De Schamphelaere, K.; Teuchies, J.; Ysebaert, T.; Blust, R.; Meire, P. (2016). Development of a triad assessment method for brackish sediments in Flanders, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 84
 • De Schamphelaere, K.; Teuchies, J.; Ysebaert, T.; Blust, R.; Meire, P. (2017). Development of a triad assessment method for brackish sediments in Flanders, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 23
 • Peer reviewed article de Vriend, H.J.; Wang, Z.B.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J.; Ding, P. (2011). Eco-morphological problems in the Yangtze Estuary and the Western Scheldt. Wetlands 31(6): 1033-1042. dx.doi.org/10.1007/s13157-011-0239-7
 • Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2013). Samenvatting T2009 rapportage Schelde-estuarium. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-11. NIOZ: Yerseke. 21 pp., meer
 • Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2013). Nota evaluatie van de Evaluatiemethodiek. T2009 rapportage Schelde-estuarium. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-12. NIOZ: Yerseke. 87 pp., meer
 • Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2014). T2009-rapport Schelde-estuarium. IMDC/Arcadis/Universiteit Antwerpen/Imares/NIOZ: [s.l.]. 522 + 2 bijlagen pp.
 • Devos, K.; Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (1998). Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1996/1997. [S.n.]: [s.l.].
 • Devos, K.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (2001). Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1997/1998. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2001.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0143-3. 73 pp.
 • Escaravage, V.; Ysebaert, T.J.; Bos, M.; Hummel, H. (2003). Karakteristieken van het macrobenthos in de Oosterschelde in verband met actuele beheersvragen. Verworming? Zandhonger en steltlopers? Uitheemse versus inheemse soorten? NIOO-CEME Rapport, 2003.06. CEME/NIOO: Yerseke. 59 pp.
 • Fettweis, M.; Ysebaert, T.J.; Sas, M.; Meire, P. (1998). Containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 3. In situ metingen van de erosiegevoeligheid van slib in de Beneden Zeeschelde. Winter- en zomercampagne. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. V, 40 + bijlagen pp.
 • Fettweis, M.; Ysebaert, T.J.; Sas, M.; Meire, P. (1998). Containerdok west, hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 3: in situ metingen van de erosiegevoeligheid van slib in de beneden Zeeschelde: winter-en zomercampagne. Afdeling Zeeschelde: Brussel. 40 + bijlagen pp.
 • Fettweis, M.; Ysebaert, T.J.; Sas, M.; Meire, P. (2000). Sedimentologische en biologische processen in de erosiegevoeligheid van cohesieve sedimenten op enkele slikken in de Beneden-Zeeschelde. (at) WEL (Hoboken) 2: 1-7
 • Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J.; Middelburg, J.J.; Moodley, L.; Soetaert, K.; Ysebaert, T.J. (2005). The ecology of estuarine intertidal flats: the example of the Westerschelde, in: Wilson, J.G. (Ed.) The intertidal ecosystem: the value of Ireland’s shores. pp. 179-195
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J.; Meire, P.; Craeymeersch, J.A.; Verbeek, H.; Heip, C.H.R. (2003). Large-scale spatial patterns in estuaries: estuarine macrobenthic communities in the Schelde estuary, NW Europe. Est., Coast. and Shelf Sci. 57(1-2): 335-355. dx.doi.org/10.1016/S0272-7714(02)00359-1
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Herman, P.M.J.; Verbeek, H. (2002). Macrobenthic species response surfaces along estuarine gradients: prediction by logistic regression. Mar. Ecol. Prog. Ser. 225: 79-95. dx.doi.org/10.3354/meps225079
 • Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Heip, C.H.R. (2005). Land-ocean fluxes and coastal ecosystems - a guided tour of ELOISE results, in: Vermaat, J.E. et al. (Ed.) Managing European coasts: past, present and future. pp. 21-58. dx.doi.org/10.1007/3-540-27150-3_2
 • Hummel, H.; Schaub, B.; Ysebaert, T.J.; Sistermans, W.C.H.; Heip, C.H.R. (2002). Biodiversiteit en rol van biomonitoring, in: Noordzeedagen 2002, 10-11 oktober 2002: thema 'De Noordzee 2002-2025, op volle zee?'. pp. 13-14
 • Hummel, H.; Schaub, B.; Sistermans, W.C.H.; Rietveld, M.; Markusse, R.; Verschuure, K.; van Hoesel, O.; Ysebaert, T.J.; van Oevelen, D.; Herman, P.M.J. (2002). Limitations and solutions to the exchange of macrobenthos community data between scientists and CZM managers as shown in the frame of human impact monitoring studies in SW Netherlands, in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 19
 • Peer reviewed article Ma, Z.; Ysebaert, T.; van der Wal, D.; de Jong, D.J.; Li, X; Herman, P.M.J. (2014). Long-term salt marsh vertical accretion in a tidal bay with reduced sediment supply. Est., Coast. and Shelf Sci. 146: 14-23. hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2014.05.001, meer
 • Peer reviewed article Ma, Z.; Ysebaert, T.; van der Wal, D.; Herman, P.M.J. (2018). Conditional effects of tides and waves on short-term marsh sedimentation dynamics. Earth Surf. Process. Landforms 43(10): 2243-2255. https://doi.org/10.1002/esp.4357 , meer
 • Meire, P.; Seys, J.; Ysebaert, T.J.; Coosen, J. (1991). A comparison of the macrobenthic distribution and community structure between two estuaries in SW Netherlands, in: Elliott, M. et al. (Ed.) Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal Intercomparisons. ECSA 19 Symposium, University of Caen, France. pp. 221-230
 • Meire, P.; Rossaert, G.; De Regge, N.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (1992). Het Schelde-estuarium: ecologische beschrijving en een visie op de toekomst. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A 92.57. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. VII, 150, ill. pp.
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Hostens, K.; Kramer, T.; Pieters, T.; Postma, R.; Sabbe, K. (1995). De Schelde: een stroom natuurtalent. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 32 pp.
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Van den Balck, E.; Devos, K.; Samanya, R.; Deregge, N.; Van Waeyenberge, J.; Anselin, A.; Rossaert, G.; Kuyken, E. (1995). Ecologisch onderzoek in de Zeeschelde door het Instituut voor Natuurbehoud: onderbouwing van natuurherstel en natuurontwikkeling. Biol. Jb. Dodonaea 62: 27-47
 • Meire, P.; Ysebaert, T.; Hoffmann, M. (1998). Management of the Zeeschelde estuary: how to devise a good strategy based on research of the ecosystem functioning?, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 60
 • Meire, P.; Vandamme, S.; Ysebaert, T.J.; Van den Bergh, E. (2001). Onderzoek voor het beheer van estuaria, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 53-55
 • Meire, P.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.; Nijssen, D. (2002). Nature development along the river Scheidt: combining ecosystem functions in the Kruibeke-Bazel-Rupelmonde polder, in: Redecker, B. et al. (Ed.) Pasture landscapes and nature conservation. pp. 173-185
 • Peer reviewed article Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Maris, T.; Struyf, E. (2005). The Scheldt estuary: a description of a changing ecosystem. Hydrobiologia 540(1-3): 1-11. dx.doi.org/10.1007/s10750-005-0896-8
 • Peer reviewed article Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Maris, T.; Struyf, E. (2005). The Scheldt estuary: a description of a changing ecosystem, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 1-11
 • Meire, P.; Kuijken, E.; Ysebaert, T.J. (1993). De Zeeschelde: een ecologisch impulsgebied. HZ-Gazet 6(8/9): 10-12
 • Meire, P.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J. (2004). Conservation of estuarine ecosystems, in: Segers, H. et al. (Ed.) 'Scientific tools for biodiversity conservation: monitoring, modelling and experiments': Proceedings of the 5th meeting of the European Platform for Biodiversity Research Strategy meeting held under the Belgian EU Presidency, 2-4 December 2001, Brussels. pp. 212
 • Meire, P.M.; Seys, J.; Ysebaert, T.; Meininger, P.L.; Baptist, H.J.M. (1989). A changing delta: effects of large coastal engineering works on feeding ecological relationships as illustrated by waterbirds, in: Hooghart, J.C. et al. (Ed.) Hydro-ecological relations in the Delta waters of the South-West Netherlands, technical meeting 46, Rotterdam, The Netherlands, 8 March 1989. Proceedings and information = Verslagen en mededelingen, 41: pp. 109-145
 • Mestdagh, S.; Braeckman, U.; Ysebaert, T.; Moens, T.; Van Colen, C. (2015). Estuarine biodiversity and ecosystem functioning under benthic and pelagic sediment change. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 20 February 2015. Marine Biology Section, Ghent University: Gent. 1 poster pp.
 • Mestdagh, S.; Braeckman, U.; Ysebaert, T.; Moens, T.; Van Colen, C. (2015). Estuarine biodiversity and ecosystem functioning under benthic and pelagic sediment change, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 91
 • Peer reviewed article Mestdagh, S.; Bagaço, L.; Braeckman, U.; Ysebaert, T.; De Smet, B.; Moens, T.; Van Colen, C. (2018). Functional trait responses to sediment deposition reduce macrofauna-mediated ecosystem functioning in an estuarine mudflat. Biogeosciences 15(9): 2587-2599. https://doi.org/10.5194/bg-15-2587-2018, meer
 • Mestdagh, S.; Fang, X.; Ysebaert, T; Van Colen, C. (2018). Spatio-temporal variation in contribution of biodiversity and environment to benthic ecosystem functioning in the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 21
 • Moens, T.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J. (2001). Eten en gegeten worden in het Schelde-estuarium, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 52-55
 • Moens, T.; Moodley, L.; Steyaert, M.; Van Colen, C.; Van Oevelen, D.; Boschker, H.T.S.; Herman, P.M.J.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Ysebaert, T.; Vincx, M. (2011). The structure and functional roles of tidal flat meiobenthos, in: Heip, C. et al. (Ed.) Aspects of coastal research in contribution to LOICZ in the Netherlands and Flanders (2002-2010). LOICZ Research & Studies, 38: pp. 171-184
 • Montserrat, F.; Van Colen, C.; Degraer, S.; Ysebaert, T.; Herman, P. (2008). Benthic community-mediated sediment dynamics, in: World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008: book of abstracts. pp. 1
 • Peer reviewed article Montserrat, F.; Van Colen, C.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2008). Benthic community-mediated sediment dynamics. Mar. Ecol. Prog. Ser. 372: 43-59. dx.doi.org/10.3354/meps07769
 • Peer reviewed article Montserrat, F.; Van Colen, C.; Provoost, P.; Milla, B.; Ponti, M.; Van den Meersche, K.; Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2009). Sediment segregation by biodiffusing bivalves. Est., Coast. and Shelf Sci. 83(4): 379-391. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.04.010
 • Montserrat, F.; Van Colen, C.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2009). Benthic community-mediated sediment dynamics, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 59-92
 • Montserrat, F.; Van Colen, C.; Provoost, P.; Milla, B.; Ponti, M.; Van den Meersche, K.; Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2009). Sediment segregation by biodiffusing bivalves, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 145-174
 • Peer reviewed article Murk, A.J.; Bouwdewijn, T.J.; Meininger, P.L.; Bosveld, A.T.C.; Rossaert, G.; Ysebaert, T.; Meire, P.; Dirksen, S. (1996). Effects of polyhalogenated aromatic hydrocarbons and related contaminants on Common Tern reproduction: Integration of biological, biochemical and chemical data. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 31(1): 128-140. https://hdl.handle.net/10.1007/BF00203917
 • Peer reviewed article Petersen, J.K.; Maar, M.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2013). Near-bed gradients in particles and nutrients above a mussel bed in the Limfjorden: influence of physical mixing and mussel filtration. Mar. Ecol. Prog. Ser. 490: 137-146. dx.doi.org/10.3354/meps10444, meer
 • Pieters, T.; Storm, C.; Walhout, T.; Ysebaert, T.J. (Ed.) (1991). Het Schelde-estuarium, méér dan een vaarweg : rapportage van een pilotstudie naar de ontwikkeling van de fysische structuur van het Schelde-estuarium. Nota GWWS, 91.081. RWS,DGW/RWS,ZL: Middelburg. 135 pp.
 • Plancke, Y.; Ysebaert, T. (2011). Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 18
 • Plancke, Y.; Ysebaert, T. (2011). Habitatmapping: onderzoek naar relaties tussen abiotische en biotische factoren in het subtidale deel van de Westerschelde [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 slides pp.
 • Plancke, Y.M.G.; Vos, G.; Ysebaert, T.J. (2009). Analysis of multibeam echo sounding data on bed forms near the Walsoorden sandbar, a first phase in the subtidal habitat classification for the Western Scheldt, in:[s.d.] 6th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, RCEM 2009, 21-25 September, 2009, Santa Fe City, Argentina.
 • Peer reviewed article Reise, K.; Bouma, T.J.; Olenin, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Coastal habitat engineers and the biodiversity in marine sediments. Helgol. Mar. Res. 63(1): 1-2. dx.doi.org/10.1007/s10152-009-0147-x
 • Rossaert, G.; Meire, P.; Ysebaert, T.J. (1991). Broedbiologie van de visdief in drie kolonies langs de Westerschelde: tussentijds rapport. Rijksuniversiteit Gent/Instituut voor Natuurbehoud: Gent. 28 + bijlagen pp.
 • Rossaert, G.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J.; Meire, P.M.; Ysebaert, T.; Evers, E.H.G.; Meininger, P.L. (1992). Effects of PCBs, PCDDs and PCDFs on reproductive succes, and morphological, physiological and biochemical parameters in chicks of the Common stern (Sterna hirundo): 1. Field study. Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Institute for Nature Conservation: Gent, Culemborg, Hasselt. 126 pp.
 • Rossaert, G.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J.; Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Evers, E.H.G. (1993). Effects of PCBs, PCDDs and PCDFs on reproductive succes, and morphological, physiological and biochemical parameters in chicks of the Commen stern (Sterna hirundo). Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A93(31). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel.
 • Peer reviewed article Rossi, F.; Forster, R.M.; Montserrat, F.; Ponti, M.; Terlizzi, A.; Ysebaert, T.J.; Middelburg, J.J. (2007). Human trampling as short-term disturbance on intertidal mudflats: effects on macrofauna biodiversity and population dynamics of bivalves. Mar. Biol. (Berl.) 151(6): 2077-2090. dx.doi.org/10.1007/s00227-007-0641-0
 • Peer reviewed article Salvador de Paiva, J.N.; Walles, B.; Ysebaert, T.; Bouma, T.J. (2018). Understanding the conditionality of ecosystem services: The effect of tidal flat morphology and oyster reef characteristics on sediment stabilization by oyster reefs. Ecol. Eng. 112: 89-95. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.12.020, meer
 • Schellekens, T.; Ens, B.; Ysebaert, T. (2013). Energiehuishouding van steltlopers en de effecten van verandering in foerageer-oppervlak op populaties. Studie uitgevoerd in het kader van ANT-Oosterschelde & LTV-Natuurlijkheid. IMARES Wageningen Report, C 067/13. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 25 + bijlage pp.
 • Schwarz, C.; Ysebaert, T.J.; Zhang, L.; Zhu, Z.; Herman, P.M.J. (2011). The abiotic grim reaper: determining the survival of salt marsh vegetation, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 79
 • Peer reviewed article Schwarz, C.; Ye, Q.H.; van der Wal, D.; Zhang, L.Q.; Bouma, T.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2014). Impacts of salt marsh plants on tidal channel initiation and inheritance. J. Geophys. Res. Earth Surface, 119(2): 385-400. dx.doi.org/10.1002/2013JF002900, meer
 • Peer reviewed article Schwarz, C.; Bouma, T.J.; Zhang, L.Q.; Temmerman, S.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2015). Interactions between plant traits and sediment characteristics influencing species establishment and scale-dependent feedbacks in salt marsh ecosystems. Geomorphology (Amst.) 250: 298-307. dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.09.013, meer
 • Peer reviewed article Schwarz, C.; Ysebaert, T.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Zhang, L.; Herman, P. (2016). On the potential of plant species invasion influencing bio-geomorphologic landscape formation in salt marshes. Earth Surf. Process. Landforms 41(14): 2047-2057. https://dx.doi.org/10.1002/esp.3971, meer
 • Peer reviewed article Seitz, R.D.; Wennhage, H.; Bergstrom, U.; Lipcius, R.N.; Ysebaert, T. (2014). Ecological value of coastal habitats for commercially and ecologically important species. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 71(3): 648-665. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fst152, meer
 • Seys, J.; Deregge, N.; Meire, P.; Ysebaert, T.J. (1990). Macrozoöbenthos van het kanaal Gent-Terneuzen: studie naar het voorkomen van macrozoöbenthos in het kanaal Gent-Terneuzen. Rapport WWE, 21. University of Gent, Laboratory of ecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 39 pp.
 • Peer reviewed article Soissons, L.M.; Han, Q.; Li, B.; van Katwijk, M.M.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J.; Bouma, T.J. (2014). Cover versus recovery: Contrasting responses of two indicators in seagrass beds. Mar. Pollut. Bull. 87(1-2): 211–219. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.07.057, meer
 • Peer reviewed article Soissons, L.M.; Li, B.; Han, Q.; van Katwijk, M.M.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J.; Bouma, T.J. (2016). Understanding seagrass resilience in temperate systems: the importance of timing of the disturbance. Ecol. Indic. 66: 190-198. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.01.030, meer
 • Peer reviewed article Stronkhorst, J.; Ysebaert, T.J.; Smedes, F.; Meininger, P.L.M.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J. (1993). Contaminants in eggs of some waterbird species from the Scheldt estuary, SW Netherlands. Mar. Pollut. Bull. 26(10): 572-578
 • Tangelder, M.; van Dalen, J.; van IJzerloo, L.; Ysebaert, T. (2015). Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten. IMARES Wageningen Report, C024/15. IMARES: Yerseke. 42 + bijlagen pp.
 • Tangelder, M.; Ysebaert, T.; van Oijen, T.; De Kluijver, M. (2015). Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014-2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting: en T0-meting (T2014) epifauna en infauna. IMARES Wageningen Report, C112/15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 31 + bijlagen pp.
 • Tangelder, M.; Ysebaert, T. (2012). Alternatieve waterkeringen: een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van Beleid Ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta. IMARES Wageningen Report, C069/12. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 51 pp.
 • Peer reviewed article Temmerman, S.; Meire, P.; Bouma, T.J.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.; de Vriend, H.J. (2013). Ecosystem-based coastal defence in the face of global change. Nature (Lond.) 504(7478): 79-83. hdl.handle.net/10.1038/nature12859, meer
 • Peer reviewed article Thrush, S.F.; Hewitt, J.E.; Herman, P.; Ysebaert, T. (2005). Multi-scale analysis of species-environment relationships. Mar. Ecol. Prog. Ser. 302: 13-26. dx.doi.org/10.3354/meps302013
 • Twisk, F.; van Loon, W.; Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2009). KRW-beoordeling van macrofauna in kust- en overgangswateren met BEQI. H2O 42(19): 34-37
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2008). Macrobenthic recovery from hypoxia in an estuarine tidal mudflat. Mar. Ecol. Prog. Ser. 372: 31-42. dx.doi.org/10.3354/meps07640
 • Van Colen, C.; Vincx, M.; Montserrat, F.; Middelburg, J.; Herman, P.; Andersson, M.; Rossi, F.; Gribsholt, B.; Ysebaert, T. (2008). Benthic and biogeochemical recovery after and induced hypoxic event: the structuring role of macrofauna succession, in: World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008: book of abstracts. pp. 2
 • Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2009). Benthos-mediated sediment dynamics: implications for growth and production of juvenile recruits, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 93-103
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Verbist, K.; Vincx, M.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Herman, P.M.J.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Tidal flat nematode responses to hypoxia and subsequent macrofauna-mediated alterations of sediment properties. Mar. Ecol. Prog. Ser. 381: 189-197. dx.doi.org/10.3354/meps07914
 • Van Colen, C.; Montserrat, F.; Verbist, K.; Vincx, M.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Herman, P.M.J.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Tidal flat nematode responses to hypoxia and subsequent macrofauna-mediated alterations of sediment properties, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 105-122
 • Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2009). Macrobenthic recovery from hypoxia in an estuarine tidal mudflat, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 35-57
 • Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2009). A long-term study of the macrobenthos recovery following hypoxia-induced mass mortality, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 125-143
 • Van Colen, C.; Lenoir, J.; De Backer, A.; Vanelslander, B.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Settlement of Macoma balthica larvae in response to benthic diatom films, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 177-197
 • Van Colen, C.; Meulepas, G.; De Backer, A.; van der Wal, D.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Benthic community structure, diversity and trait displacement across an estuarine tidal flat hydrodynamic stress gradient, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 17-33
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Lenoir, J.; De Backer, A.; Vanelslander, B.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Settlement of Macoma balthica larvae in response to benthic diatom films. Mar. Biol. (Berl.) 156(10): 2161-2171. dx.doi.org/10.1007/s00227-009-1246-6
 • Van Colen, C.; Montserrat, F.; Middelburg, J.J.; Herman, P.M.; Andersson, M.; Rossi, F.; Gribsholt, B.; Vincx, M.; Ysebaert, T.; Degraer, S. (2009). Restoration of estuarine tidal mudflat sediments after hypoxia, in: ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 272
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2010). Macrobenthos recruitment success in a tidal flat: feeding trait dependent effects of disturbance history. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 385(1-2): 79-84. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2010.01.009
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; De Backer, A.; Meulepas, G.; van der Wal, D.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2010). Diversity, trait displacements and shifts in assemblage structure of tidal flat deposit feeders along a gradient of hydrodynamic stress. Mar. Ecol. Prog. Ser. 406: 79-89. dx.doi.org/10.3354/meps08529
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Montserrat, F.; Vincx, M.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Degraer, S. (2010). Long-term divergent tidal flat benthic community recovery following hypoxia-induced mortality. Mar. Pollut. Bull. 60(2): 178-186. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.09.028
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Rossi, F.; Montserrat, F.; Andersson, M.G.I.; Gribsholt, B.; Herman, P.M.J.; Degraer, S.; Vincx, M.; Ysebaert, T.; Middelburg, J.J,. (2012). Organism-sediment interactions govern post-hypoxia recovery of ecosystem functioning. PLoS One 7(11): e49795. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0049795, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Thrush, S.F.; Vincx, M.; Ysebaert, T. (2013). Conditional responses of benthic communities to interference from an intertidal bivalve. PLoS One 8(6): e65861. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0065861, meer
 • van Dalfsen, J.A.; Nolte, A.J.; Deerenberg, C.M.; Escaravage, V.; Brinkman, A.G.; Ysebaert, T.J.W.; de Kluijver, A.; Vergouwen, S.; van Duren, L.A. (2015). Mogelijkheid voor voorspelling van ecologische doelvariabelen uit KRW, KRM en Natura2000 met modellen : Onderdeel KPP B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties 2014. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-02. NIOZ: Yerseke. 49 pp., meer
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Maeckelberghe, H.; Verdievel, M.; Bourgoing, L.; Taverniers, E.; Ysebaert, T.J.; Wattel, G. (1995). De waterkwaliteit van de Zeeschelde: evolutie in de voorbije dertig jaar. Water 14(85): 244-256
 • Van Damme, S.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Van den Bergh, E. (1999). Habitatstructuren, waterkwaliteit en leefgemeenschappen in het Schelde-estuarium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.24. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0113-1. 119 pp.
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Ysebaert, T. (1999). Het Schelde-estuarium: natuurlijk! Een ecosysteembeschrijving uitgevoerd binnen het kader van de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium. Universiteit Antwerpen. Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer: Antwerpen. 111 + bijlagen pp.
 • Van Damme, S.; De Winder, B.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het 'bijzondere' van de Schelde: de abiotiek van het Schelde-estuarium, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 37-39
 • Van Damme, S.; Van Hove, D.; Ysebaert, T.J.; de Deckere, E.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2003). Ontwikkelen van een score of index voor fytoplankton, macrozoöbenthos, macro-algen en angiospermen voor de Vlaamse overgangswateren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Wilrijk. 73 pp.
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2005). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 29-45
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2005). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach. Hydrobiologia 540(1-3): 29-45. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7102-2
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2010). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 45-70
 • Van Damme, S.; Billen, G.; Cox, T.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Jacobs, S.; Maes, J.; Maris, T.; Meire, P. (2010). Using carrying capacity compensation scenarios to quantify ecological conservation objectives for mudflats: a general approach applied on the Zeeschelde (Scheldt estuary, Belgium), in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 137-159
 • Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.18. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 162 pp.
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Hoffmann, M.; Ysebaert, T.J. (1999). Natuurherstelplan Zeeschelde: drie mogelijke inrichtingsvarianten. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN 99/18. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0108-5. IV, 166 + bijlagen pp.
 • Peer reviewed article Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2005). Water bird communities in the Lower Zeeschelde: long-term changes near an expanding harbour, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 237-258
 • Peer reviewed article Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2005). Water bird communities in the Lower Zeeschelde: long-term changes near an expanding harbour. Hydrobiologia 540(1-3): 237-258. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7147-2
 • Van der Biest, K.; D'Hondt, B.; Schellekens, T.; Vanagt, T.; Kamermans, P.; Bonte, D.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2017). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: deel I. Functionele beschrijving kustecosysteem en ecosysteemdiensten. eCOAST Rapport = eCOAST Report, 2014016-1. eCOAST Research Centre/Wageningen University Research/ECOBE: Oostende. 176 pp.
 • Van der Biest, K.; Vanagt, T.; D'Hondt, B.; Schellekens, T.; Bonte, D.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2017). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: deel II. Visie en beoordelingsmethodiek. eCOAST Rapport = eCOAST Report, 2014016-4. eCOAST: Oostende. 81 pp.
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J. (2004). Space-borne synthetic aperture radar of intertidal flat surfaces as a basis for predicting benthic macrofauna distribution. EARSeL eProc. 3(1): 26-33
 • van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2006). Leven in het sediment: teledetectie van benthische ecologie in intergetijdengebieden, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1): pp. 41-45
 • van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2006). Leven in het sediment: teledetectie van benthische ecologie in intergetijdengebieden. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 41-45
 • van der Wal, D.; Ysebaert, T.J.; Wielemaker, A.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 5/6. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke.
 • van der Wal, D.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 4/6. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 35 pp.
 • van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: rapport 2/8. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 27 pp.
 • van der Wal, D.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: rapport 1/8. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 17 pp.
 • van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Ysebaert, T.J.; Knaeps, E.; Van Hoey, G.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Ecologische monitoring. Rapport 6/6. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 148 pp.
 • van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2008). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: rapport 3/8 (deelopdracht 1 en 2). NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 38 pp.
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; Herman, P.M.J.; Forster, R.M.; Ysebaert, T.J.; Rossi, F.; Knaeps, E.; Plancke, Y.; Ides, S. (2008). Distribution and dynamics of intertidal macrobenthos predicted from remote sensing: response to microphytobenthos and environment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 367: 57-72. dx.doi.org/10.3354/meps07535
 • van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Forster, R.M.; Rossi, F.; Bouma, T.J.; Herman, P.M.J.; Plancke, Y.M.G. (2008). Synoptic techniques for monitoring the response of intertidal benthic biota to an alternative dredging strategy, in: Dohmen-Janssen, C.M. et al. (Ed.) River, coastal and estuarine morphodynamics: RCEM 2007. Proceedings of the 5th IAHR symposium on river, coastal and estuarine morphodynamics, Enschede, The Netherlands, 17-21 september 2007. pp. 307-311
 • van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Raymaekers, D.; Knaeps, E.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Herman, P.M.J. (2010). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: Plaat van Walsoorden. Eindrapport. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 199 pp.
 • van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Raymaekers, D.; Knaeps, E.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Herman, P.M.J. (2010). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: T0 Oostelijke Westerschelde. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie/VITO-TAP: Yerseke. 114 pp.
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; Forster, R.M.; Rossi, F.; Hummel, H.; Ysebaert, T.; Roose, F.; Herman, P.M.J. (2011). Ecological evaluation of an experimental beneficial use scheme for dredged sediment disposal in shallow tidal waters. Mar. Pollut. Bull. 62(1): 99-108. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.09.005, meer
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; van Dalen, J.; Wielemaker-van den Dool, A.; Dijkstra, J.T.; Ysebaert, T. (2014). Biophysical control of intertidal benthic macroalgae revealed by high-frequency multispectral camera images. J. Sea Res. 90: 111-120. hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2014.03.009, meer
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; Lambert, G.I.; Ysebaert, T.; Plancke, Y.; Herman, P.M.J. (2017). Hydrodynamic conditioning of diversity and functional traits in subtidal estuarine macrozoobenthic communities. Est., Coast. and Shelf Sci. 197: 80-92. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2017.08.012, meer
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2017). Response of intertidal benthic macrofauna to migrating megaripples and hydrodynamics. Mar. Ecol. Prog. Ser. 585: 17-30. https://dx.doi.org/10.3354/meps12374, meer
 • Peer reviewed article van der Werf, J.; Reinders, J.; van Rooijen, A.; Holzhauer, H.; Ysebaert, T. (2015). Evaluation of a tidal flat sediment nourishment as estuarine management measure. Ocean Coast. Manag. 114: 77-87. dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.06.006, meer
 • Van Hoey, G.; Ysebaert, T.J.; Drent, J.; Herman, P.M.J. (2007). The NIOO-approach as evaluation method of the benthic ecological quality within the Water Framework Directive, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 61-62
 • Van Hoey, G.; Drent, J.; Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2007). The Benthic Ecosystem Quality Index (BEQI), intercalibration and assessment of Dutch coastal and transitional waters for the Water Framework Directive: Final report. NIOO Rapporten, 2007-02. NIOO: The Netherlands. 244 pp.
 • Van Hoey, G.; Ysebaert, T.; Hostens, K. (2010). Measuring the impact degree of different pressure types with the Benthic Ecosystem Quality Index (BEQI) [Poster]. CM Documents - ICES, 2010(H:25). ICES: Copenhagen. 1 poster pp.
 • van Oevelen, D.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2000). Literatuuronderzoek naar ontpolderingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2000.7. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 42, bijlagen pp.
 • van Oevelen, D.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2000). Literatuuronderzoek naar estuariene herstelmaatregelen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2000.4. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 55 pp.
 • Verbessem, I.; Ysebaert, T.J.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2002). Spatio-temporal patterns in benthic macrofauna on a brackish mudflat (Schelde estuary, NW-Europe): results of ten years monitoring, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 67
 • Verbessem, I.; Ysebaert, T.J.; Van den Bergh, E.; De Regge, N.; Soors, J.; Kuijken, E. (2002). 10 jaar monitoring op het Groot Buitenschoor. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 02/10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0168-9. XX, 193 pp.
 • Verbessem, I.; Ysebaert, T.; Van den Bergh, E.; De Regge, N.; Soors, J.; Kuijken, E. (2002). Tien jaar monitoring op het Groot Buitenschoor Brussel. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 02/10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0168-9. 193 pp.
 • Verheyen, R.; Meire, P.; de Wit, J.A.W.; Schneiders, A.; Wils, C.; Ysebaert, T.J. (1991). Naar een ecologisch herstelplan voor de Schelde. Water 10(60): 195-203
 • Verheyen, R.; Meire, P.; de Wit, J.A.W.; Schneiders, A.; Wils, C.; Ysebaert, T.J. (1991). Naar een ecologisch herstelplan voor de Schelde, in: De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60): pp. 195-203
 • Walles, B.; Ysebaert, T.J.; Troost, K.; Herman, P.M.J.; Smaal, A.C. (2011). The use of an ecosystem engineer in coastal defense, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 109
 • Peer reviewed article Walles, B.; Salvador de Paiva, J.; Van Prooijen, B.; Ysebaert, T.; Smaal, A.C. (2015). The Ecosystem Engineer Crassostrea gigas Affects Tidal Flat Morphology Beyond the Boundary of Their Reef Structures. Est. Coast. 38(3): 941-950. http://dx.doi.org/10.1007/s12237-014-9860-z, meer
 • Peer reviewed article Walles, B.; Mann, R.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J.; Smaal, A.C. (2015). Demography of the ecosystem engineer Crassostrea gigas, related to vertical reef accretion and reef persistence. Est., Coast. and Shelf Sci. 154: 224-233. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2015.01.006, meer
 • Peer reviewed article Walles, B.; Troost, K.; Van den Ende, D.; Nieuwhof, S.; Smaal, A.C.; Ysebaert, T. (2016). From artificial structures to self-sustaining oyster reefs. J. Sea Res. 108: 1-9, meer
 • Peer reviewed article Walles, B.; Fodrie, F.J.; Nieuwhof, S.; Jewell, O.J.W; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T. (2016). Guidelines for evaluating performance of oyster habitat restoration should include tidal emersion: reply to Baggett et al. Restor. Ecol. 24(1): 4-7. dx.doi.org/10.1111/rec.12328, meer
 • Peer reviewed article Walles, B.; Smaal, A.C.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T. (2016). Niche dimension differs among life-history stages of Pacific oysters in intertidal environments. Mar. Ecol. Prog. Ser. 562: 113-122. dx.doi.org/10.3354/meps11961, meer
 • Wijnhoven, S.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; van der Wal, D. (2007). Robustness parameters habitat assessment tools: study as a part of LTV research & monitoring 'natural development' for the Schelde estuary. Radboud University: Nijmegen. 47 pp.
 • Peer reviewed article Yang, S.L.; Shi, B.W.; Bouma, T.J.; Ysebaert, T.; Luo, X.X. (2012). Wave Attenuation at a Salt Marsh Margin: A Case Study of an Exposed Coast on the Yangtze Estuary. Est. Coast. 35(1): 169-182. dx.doi.org/10.1007/s12237-011-9424-4, meer
 • Ysebaert, T. (2012). Belang stroomsnelheden voor ecologie, in: VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. pp. 19-22
 • Ysebaert, T. (2016). Building with nature: using natural infrastructure for coastal adaptation, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 52
 • Ysebaert, T.; Maes, D.; De Regge, N.; Meire, P. (1991). Het macrozoöbenthos op sedimentatie/erosieplots in het oostelijk deel van de westerschelde. Rapport RUG-WWE, 25. Rijksuniversiteit Gent (RUG), Laboratorium voor Ecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud: Gent. 20 pp.
 • Ysebaert, T.; Meire, P.; Kuijken, E. (1995). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthos gemeenschappen in het schelde-estuarium: bevindingen en verwezenlijkingen 1992-1995. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1995(16). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp.
 • Ysebaert, T.; Meire, P.; Seys, J.; Hoffmann, M.; Devos, K.; Anselin, A. (1998). Waterbird communities along the ologi-/mesohaline - freshwater tidal zone of the schelde estuary: influenced by human activities?, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 143
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.; Devos, K.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Kuijken, E. (2000). Waterbird communities along the estuarine salinity gradient of the Schelde estuary, NW-Europe. Biodivers. Conserv. 9: 1275-1296
 • Ysebaert, T.; Meininger, P.L.M.; Hostens, K.; Maes, J.; Meire, P. (2001). Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 56-61
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Fettweis, M.; Meire, P.; Sas, M. (2005). Benthic variability in intertidal soft-sediments in the mesohaline part of the Schelde estuary, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 197-216
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Fettweis, M.; Meire, P.; Sas, M. (2005). Benthic variability in intertidal soft-sediments in the mesohaline part of the Schelde estuary. Hydrobiologia 540(1-3): 197-216. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7144-5
 • Ysebaert, T.; van der Wal, D.; Herman, P.; Plancke, Y.; Vos, G.; Bolle, L. (2008). Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER]. Maritieme Toegang/NIOO/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Wageningen UR/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp.
 • Ysebaert, T.; Plancke, Y.; Bolle, L.J.; De Mesel, I.G.; Vos, G.; Wielemaker-Van den Dool, A.; van der Wal, D.; Herman, P.M.J. (2009). Habitatmapping Westerschelde: deelrapport 2. Ecologische karakteristieken en ecotopen in het subtidaal van de Westerschelde. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 106 pp.
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Yang, S.; Zhang, L.; He, Q.; Bouma, T.J.; Herman, P.M.J. (2011). Wave attenuation by two contrasting ecosystem engineering salt marsh macrophytes in the intertidal pioneer zone. Wetlands 31(6): 1043-1054. dx.doi.org/10.1007/s13157-011-0240-1
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; van der Hoek, D.-J.; Wortelboer, R.; Wijsman, J.W.M.; Tangelder, M.; Nolte, A. (2016). Management options for restoring estuarine dynamics and implications for ecosystems: a quantitative approach for the Southwest Delta in the Netherlands. Ocean Coast. Manag. 121: 33-48. http://hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2015.11.005, meer
 • Ysebaert, T.; Craeymeersch, J.A.M.; van der Wal, D. (2016). De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C066/16. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 84 pp., meer
 • Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2001). Bodemdieren langsheen estuariene gradiënten, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 74-78
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2002). Spatial and temporal variation in benthic macrofauna and relationships with environmental variables in an estuarine, intertidal soft-sediment environment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 244: 105-124. hdl.handle.net/10.3354/meps244105
 • Ysebaert, T.; Meire, P. (1993). Het voorkomen van macrozoöbenthos in de litorale (sic) zone van het schelde- en eems-estuarium in relatie tot zoutgradiënt en sedimentkenmerken. Deel 2: figuren. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1993(08). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt.
 • Ysebaert, T.; Meire, P. (1993). Het voorkomen van macrozoobenthos in de litorale (sic) zone van het schelde- en eems-estuarium in relatie tot zoutgradiënten sedimentkenmerken. Deel 1: tekst. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1993(08). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 110 pp.
 • Ysebaert, T.J. (2000). Macrozoobenthos and waterbirds in the estuarine environment: spatio-temporal patterns at different scales = Macrozoöbenthos en watervogels in het Schelde-estuarium, ruimtelijke en temporele patronen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 16. PhD Thesis. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. ISBN 90-403-0125-5. 175 pp.
 • Ysebaert, T.J. (2007). Nota: Referenties en maatlatten voor macrobenthos van overgangs- en kustwateren: aanvullende informatie t.b.v. RWS-rapportage. IMARES Wageningen Report, C110/07. Wageningen UR. IMARES: Wageningen.
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Devos, K.; Seys, J. (1990). The macrozoobenthos of the subtidal marine and brackish part of the Western Scheldt. Belg. J. Zool. 11: 71
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Devos, K.; Seys, J. (1990). Het macrozoöbenthos van de Westerschelde t.h.v. de Platen van Valkenisse. Rapport RUG-WWE, 11. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 114 pp.
 • Ysebaert, T.J.; De Regge, N.; Maes, D.; Meire, P. (1991). Populatiedynamiek van macrozoöbenthos op sedimentatie/erosieplots in het oostelijke deel van de Westerschelde. [S.n.]: [s.l.].
 • Ysebaert, T.J.; De Regge, N.; Meire, P. (1991). Het macrozoöbenthos op twee debietraaien in het oostelijk deel van de Westerschelde. Rapport RUG-WWE, 24. Rijksuniversiteit Gent/Instituut voor Natuurbehoud: Gent/Hasselt. 30 + bijlage pp.
 • Ysebaert, T.J.; Maes, D.; De Regge, N.; Meire, P. (1991). Het macrozoöbenthos op sedimentatie-erosieplots in het oostelijk deel van de Westerschelde. [S.n.]: [s.l.].
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Maes, D.; Deregge, N. (1992). Het macrozoöbenthos in relatie tot de verontreinigingsgraad van sedimenten van de westerschelde en zeeschelde. Rapport RUG-WWE, 31. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 55 + bijlagen pp.
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Maes, D.; Buijs, J. (1993). The benthic macrofauna along the estuarine gradient of the Schelde estuary, in: Meire, P. et al. (Ed.) Marine and Estuarine Gradients: ECSA 21: Proceedings of the 21st Symposium of the Estuarine and Coastal Sciences Association held in Gent, 9-14 september 1991. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 27(2-4): pp. 327-341
 • Ysebaert, T.J.; De Regge, N.; Meire, P.M. (1993). Het macrozoöbenthos van litorale (sic) en sublitorale (sic) zone in oostelijk deel van westerschelde: presentatie van biotische resultaten najaarsbemonstering 1990. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 1993(07). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 6 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Samanya, R.; De Regge, N.; Meire, P.; Kuijken, E. (1993). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthos-gemeenschappen in het Schelde-estuarium: aktiviteitenverslag. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 93/10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 26 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Essink, K.; Coosen, J. (1993). The macrofauna of the Schelde and Ems estuaries: estuarine zonation and community structure, in: Herman, P.M.J. et al. (Ed.) Jeep 92: Major biological processes in European tidal estuaries. Report of the workshop held in Faro, January 27-30, 1993. pp. 77-82
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Maes, D.; Buijs, J. (1993). The benthic macrofauna along the estuarine gradient of the Schelde estuary. Neth. J. Aquat. Ecol. 27: 327-341
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; De Regge, N.; Kuijken, E. (1995). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthosgemeenschappen in het Schelde-estuarium: aktiviteitenverslag 1995. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.17. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 73 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; De Block, M.; De Regge, N.; Soors, J. (1997). A first record of Marenzelleria viridis (Verril, 1873) (Polychaeta, Spionidae) in the Schelde estuary (Belgium). Biol. Jb. Dodonaea 64: 176-181
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Coosen, J.; Essink, K. (1998). Zonation of intertidal macrobenthos in the estuaries of Schelde and Ems. Aquat. Ecol. 32(1): 53-71. hdl.handle.net/10.1023/A:1009912103505
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Watervogels langs de Zeeschelde 1995/1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 43 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp.
 • Ysebaert, T.J.; De Neve, L.; Meire, P. (2000). The subtidal macrobenthos in the mesohaline part of the Schelde Estuary (Belgium): influenced by man?, in: Ysebaert, T.J. Macrozoobenthos and waterbirds in the estuarine environment: spatio-temporal patterns at different scales = Macrozoöbenthos en watervogels in het Schelde-estuarium, ruimtelijke en temporele patronen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 16: pp. 98-110
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; De Neve, L.; Meire, P. (2000). The subtidal macrobenthos in the mesohaline part of the Schelde Estuary (Belgium): influenced by man? J. Mar. Biol. Ass. U.K. 80(4): 587-597. dx.doi.org/10.1017/S002531540000240X
 • Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J.; Hummel, H.; Schaub, B.; Sistermans, W.C.H.; Heip, C.H.R. (2002). Monitoring and predictive modelling of estuarine benthic macrofauna and their relevance to resource management problems, in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 25
 • Ysebaert, T.J.; van der Wal, D.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 1/8. NIOO Rapporten, 2006-03. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 14 pp.
 • Ysebaert, T.J.; van der Wal, D.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 2/8. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 22 pp.
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Hart, M.; Herman, P.M.J. (2009). Impacts of bottom and suspended cultures of mussels Mytilus spp. on the surrounding sedimentary environment and macrobenthic biodiversity. Helgol. Mar. Res. 63(1): 59-74. http://dx.doi.org/10.1007/s10152-008-0136-5
 • Ysebaert, T.J.; De Mesel, I.G.; Herman, P.M.J. (2008). Kaderrichtlijn Water - Achtergronddocument zoute macrofauna 2008. Versie januari 2004. IMARES Wageningen Report, C076/08. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 73 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2002). Soft-sediment macrobenthic species distributions in estuaries: from pattern to prediction, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 39
 • Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2002). Beschrijven, modelleren en voorspellen van bodemdieren in een estuariene omgeving = Scale-dependent predictive modeling of estuarine soft-sediment benthic macrofauna. NIOO-CEME Rapport, 2002-6. NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie/NIOO/KNAW: Yerseke. 74 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2003). Het beoordelen van de ecologische toestand van kust- en overgangswateren aan de hand van benthische macro-invertebraten (macrobenthos). NIOO-CEME Rapport, 2003-05. Nederlands Instituut voor Ecologie: Yerseke. 39 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1989). Uitkomstsukses en foerageergedrag van kokmeeuwen in drie kolonies gelegen langs de Westerschelde. Rapport WWE, 6. Laboratorium voor Ecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. 95 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1990). Het macrozoöbenthos in het sublittoraal van het mariene deel van de Westerschelde: opname najaar 1988. Rapport WWE, 10. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. 60 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1991). Het macrozoöbenthos van de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde. Rapport RUG-WWE, 12. RUG: Gent. v; 104; 81 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1997). Watervogels nemen een hoge vlucht langs het Schelde-estuarium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 97/08. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 17 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1998). Spatiotemporal patterns of the bentic macrofauna of the scheldt estuary: Species assemblages and functional diversity, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 91
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1998). Macrobenthic populations along the estuarine gradient of the Schelde estuary: role of the abiotic (natural and human) environment: final report. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.35. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 223 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1999). Macrobenthos of the Schelde estuary: predicting macrobenthic species responses in the estuarine environment: a statistical analysis of the Schelde estuary macrobenthos within the ECOFLAT project. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 1999(19). Institute of Nature Conservation/Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0114-X. 40, 178, 8 pp.
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.M. (1990). Factors affecting food selection and foraging behavour on mudflats by breeding black-headed gulls, Larus ridibundus, in: Barnes, M. et al. (Ed.) Trophic Relationships in the Marine Environment: Proceedings of the 24th European Marine Biology Symposium. pp. 250-265
 • Ysebaert, T.J.W.; De Mesel, I.; Wijnhoven, S.; Kromkamp, J.C. (2013). Flora en fauna. T2009 rapportage Schelde estuarium. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-09. NIOZ: Yerseke. 386-497 pp., meer
 • Peer reviewed article Zettler, M.L.; Proffitt, C.E.; Darr, A.; Degraer, S.; Devriese, L.; Greathead, C.; Kotta, J.; Magni, P.; Martin, G.; Reiss, H.; Speybroeck, J.; Tagliapietra, D.; Van Hoey, G.; Ysebaert, T. (2013). On the myths of indicator species: issues and further consideration in the use of static concepts for ecological applications. PLoS One 8(10): e78219 1-15. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0078219, meer
 • Peer reviewed article Zhu, Z.; Zhang, L.; Wang, N.; Schwarz, C.; Ysebaert, T. (2012). Interactions between the range expansion of saltmarsh vegetation and hydrodynamic regimes in the Yangtze Estuary, China. Est., Coast. and Shelf Sci. 96(1): 273-279. http://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2011.11.027, meer
 • Peer reviewed article Zhu, Z.; Bouma, T.J.; Ysebaert, T.; Zhang, L.; Herman, P.M.J. (2014). Seed arrival and persistence at the tidal mudflat: identifying key processes for pioneer seedling establishment in salt marshes. Mar. Ecol. Prog. Ser. 513: 97-109. dx.doi.org/10.3354/meps10920, meer
 • Peer reviewed article Zhu, Z.; van Belzen, J.; Hong, T; Kunihiro, T.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J.; Bouma, T.J. (2016). Sprouting as a gardening strategy to obtain superior supplementary food: evidence from a seed-caching marine worm. Ecology 97(12): 3278–3284. https://dx.doi.org/10.1002/ecy.1613, meer
 • Peer reviewed article Zhu, Z.; Cozzoli, F.; Chu, N.; Salvador, M.; Ysebaert, T.; Zhang, L.; Herman, P.M.J.; Bouma, T.J. (2016). Interactive effects between physical forces and ecosystem engineers on seed burial: a case study using Spartina anglica. Oikos (Kbh.) 125(1): 98-106. hdl.handle.net/10.1111/oik.02340, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .