nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dr. Escaravage, Vincent
https://www.nioz.nl/en/about/organisation/staff/Vincent-Escaravage, persoonlijke homepage
www.researcherid.com/rid/C-3936-2011, researcherid

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Project 
  Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; Estuarine and Delta Systems (EDS), meer
  Functie: Project Onderzoeker

  Contact op het instituut:
  Tel.: +31-(0)113-57 73 67
  E-mail:
 

Project  Top | Instituut | Publicaties | Project 
 • Large scale and long term Networking on the observation of Global Change and its impact on Marine Biodiversity

Publicaties (74)  Top | Instituut | Publicaties | Project 
  ( 15 peer reviewed ) opsplitsen
 • Brys, R.; Ysebaert, T.J.; Escaravage, V.; Van Damme, S.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2005). Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen in functie van de KRW: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en /of MEP in elk Vlaams overgangswatertype vanuit de - overeenkomstig de KRW - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.O.2005.7. Instituut voor Natuurbehoud (IN): Brussel. 149 + bijlagen pp.
 • Peer reviewed article Castel, J.; Labourg, P.J.; Escaravage, V.; Auby, I.; Garcia, M.E. (1989). Influence of seagrass beds and oyster parks on the abundance and biomass patterns of meio- and macrobenthos in tidal flats. Est., Coast. and Shelf Sci. 28(1): 71-85
 • Peer reviewed article Cozzoli, F.; Eelkema, M.; Bouma, T.J.; Ysebaert, T.; Escaravage, V.; Herman, P.M.J. (2014). A Mixed Modeling Approach to Predict the Effect of Environmental Modification on Species Distributions. PLoS One 9(2): e89131. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0089131, meer
 • Cozzoli, F.; Eelkema, M.; Bouma, T.J.; Ysebaert, T.; Escaravage, V.; Herman, P.M.J. (2014). A mixed modeling approach to predict the effect of environmental modification on species distributions. Monitor Taskforce Publication Series, 2014-04. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Peer reviewed article Cozzoli, F.; Smolders, S.; Eelkema, M.; Ysebaert, T.; Escavarage, V.; Temmerman, S.; Meire, P.; Herman, P.; Bouma, T.J. (2017). A modeling approach to assess coastal management effects on benthic habitat quality: a case study on coastal defense and navigability. Est., Coast. and Shelf Sci. 184: 67-82. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.10.043, meer
 • Craeymeersch, J.A.; Escaravage, V.; Steenbergen, J.; Wijsman, J.W.M.; Wijnhoven, S.; Kater, B.J. (2006). De bodemfauna in het Nederlands deel van de Scheldemonding, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 85-105
 • Craeymeersch, J.A.M; Escaravage, V.; Adema, J.; Asch, M.; Tulp, I.Y.M.; Prins, T. (2015). PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - bodemdieren 2004 - 2013. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-09. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Engelberts, A.; Escaravage, V.; Van Avesaath, P. (2015). Pilot uitzaaien Groot zeegras in het Grevelingenmeer-KRW P000653. T1 bepaling 2014. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-01. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Escaravage, V. (1992). Development and growth of Eurytemora affinis (Poppe) in experimental cultures for field production estimates, in: Herman, P.M.J. (Ed.) JEEP 92: Major biological processes in European tidal estuaries: report of the workshop held in Plymouth, January 29 - February 1, 1992. pp. 83-91
 • Escaravage, V. (2006). Studie naar de reproduceerbaarheid van de macrofauna tellingen uitgevoerd door deMonitor Taakgroep. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-03. NIOO-CEME: Yerseke. 33 pp.
 • Escaravage, V. (2007). Effecten van kokkelvisserij op de natuurwaarden van slikken (Dortsman) in de Oosterschelde : Sediment eigenschappen en karakteristieken van de bodemdierengemeenschappen voor en na het vissen. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-01. NIOO-CEME: Yerseke. 25 pp.
 • Escaravage, V. (2007). Vaarrapport derde jaar nulmeting MEP-MV2, Periode van bemonstering: 01 – 23 Oktober 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-13. NIOO-CEME: Yerseke. 17 pp.
 • Escaravage, V. (2012). Het voorkomen van aassoorten in de Westerschelde (MWTL gegevens, 1992-2010) Datarapportage juni 2012. Monitor Taskforce Publication Series, 2012-03. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Escaravage, V. (2012). Sampling on the edge boxcorer bemonstering in het kader van het project “Building with Nature” Vaarrapport monstercampagne 2012. Monitor Taskforce Publication Series, 2012-07. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Escaravage, V. (2013). Data rapportage: Data rapport MWTL najaar 2012. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-13. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Escaravage, V. (2014). Data rapportage: Data rapport Compensatie Monitoring MV2_nj2012. Monitor Taskforce Publication Series, 2014-01. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Escaravage, V. (2014). Datarapportage : Datarapportage HbR Rekolonisatie nj2014. Monitor Taskforce Publication Series, 2014-09. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Escaravage, V. (2015). Datarapportage t0 Benthos Roggenplaat nj 2015. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-11. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Escaravage, V. (2015). t0 Benthos Roggenplaat najaar 2015. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-12. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Escaravage, V. (2015). Datarapportage HbR Rekolonisatie vj 2014. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-04. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Escaravage, V.; Wetsteyn, L.P.M.J.; Prins, T.C.; Pouwer, A.J.; de Kruyff, A.; Vink-Lievaart, M.; van der Voorn, C.M.; Peeters, J.C.H.; Smaal, A.C. (1997). The impact of marine eutrophication on phytoplankton, zooplankton and benthic suspension feeders: stratification in mesocoms, a pilot experiment. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98(008). RIKZ: Den Haag. 48 pp.
 • Peer reviewed article Escaravage, V.; Prins, T.C.; Nijdam, C.; Smaal, A.C.; Peeters, C. (1999). Response of phytoplankton communities to nitrogen input reduction in mesocosm experiments. Mar. Ecol. Prog. Ser. 179: 187-199
 • Escaravage, V.; Ysebaert, T.J.; Bos, M.; Hummel, H. (2003). Karakteristieken van het macrobenthos in de Oosterschelde in verband met actuele beheersvragen. Verworming? Zandhonger en steltlopers? Uitheemse versus inheemse soorten? NIOO-CEME Rapport, 2003.06. CEME/NIOO: Yerseke. 59 pp.
 • Escaravage, V.; van Avesaath, P.H.; Dubbeldam, M.; Craeymeersch, J.A. (2006). Onderzoek naar de ontwikkeling van de Japanse oester in het Veerse Meer onder verschillende peilalternatieven. NIOO-CEME Rapport, 2006-02. Nederlands Instituut voor Ecologie: Yerseke. 48 pp.
 • Escaravage, V.; Van Avesaath, P.; Dubbeldam, M.; Craeymeersch, J. (2006). Onderzoek naar de ontwikkeling van de Japanse Oester in het Veerse Meer onderverschillende peilalternatieven. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-01. NIOO-CEME: Yerseke. 48 pp.
 • Escaravage, V.; Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Studie naar de effecten van strekdammen op de bodemdieren gemeenschap van de Slikken van Waarde in de periode 2002 tot 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-12. NIOO-CEME: Yerseke. 24 + bijlagen pp.
 • Escaravage, V.; Bergmeijer, M.A.; Hozee, C.; Hartog, E.; Markusse, M.M.; Sistermans, W.C.H. (2008). Een evaluatie van de ecotopen bemonstering op Westerschelde locaties in het najaar 2007: rapportage in het kader van het biologisch monitoring programma (MWTL). Monitor Taskforce Publication Series, 2008-03. NIOO-CEME: Yerseke. 23 + bijlagen pp.
 • Escaravage, V.; Van Hoesel, O.J.A.; Sistermans, W.C.H. (2008). Protocollen Boxcorer bemonstering voor Nulmeting Zandwinning MV2. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-04. NIOO-CEME: Yerseke. 15 pp.
 • Escaravage, V.; Bergmeijer, M.A.; Dekker, A.; Engelberts, A.G.M.; Sistermans, W.C.H. (2008). Nulmeting MEP-MV2, Drie jaar bodemdieren waarnemingen (2004-2005-2007). Monitor Taskforce Publication Series, 2008-07. NIOO-CEME: Yerseke. 48 pp.
 • Peer reviewed article Escaravage, V.; Herman, P.M.J.; Merckx, B.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Amouroux, J.M.; Degraer, S.; Grémare, A.; Heip, C.H.R.; Hummel, H.; Karakassis, I.; Labrune, C.; Willems, W. (2009). Distribution patterns of macrofaunal species diversity in subtidal soft sediments: biodiversity-productivity relationships from the MacroBen database. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 253-264. dx.doi.org/10.3354/meps08008
 • Escaravage, V.; Blok, D.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.; Markusse, R.; Sistermans, W.C.H. (2009). PROEF ZANDSUPPLETIE OOSTERSCHELDE HET MACROBENTHOS VAN DE GALGENPLAAT IN HET NAJAAR VAN 2009. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-13. NIOO-CEME: Yerseke. 40 pp.
 • Escaravage, V.; Dekker, A.; Engelberts, A.; Kleine Schaars, L.; Markusse, R.; Sistermans, W. (2010). Nulmeting Rekolonisatie MVII : Deelstudie naar het kokkelbroedval (observaties uit de Haringvlietmonding). Monitor Taskforce Publication Series, 2010-01. NIOO-CEME: Yerseke. 9 pp.
 • Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.; Dekker, A.; Engelberts, A.; den Exter, T.; Hartog, E.; van Hoesel, O.; Kleine Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2010). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de Delta, 2009. Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer (voor en najaar), Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2010-05. NIOO-CEME: Yerseke. 26 + bijlagen pp.
 • Escaravage, V.; Blok, D.; Dekker, A.; Meliefste, T.; Sistermans, W. (2010). PROEF ZANDSUPPLETIE OOSTERSCHELDE, HET MACROBENTHOS VAN DE GALGENPLAAT, SITUATIE NAJAAR 2010 EN VERANDERINGEN SINDS DE AANLEG. Monitor Taskforce Publication Series, 2010-13. NIOO-CEME: Yerseke. 44 pp.
 • Escaravage, V.; Wijnhoven, S.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Meliefste, T.; Scott, T.; Sistermans, W. (2011). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de delta, 2010. Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer (voor en najaar), Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2011-09. NIOO-CEME: Yerseke. 34 + bijlagen pp.
 • Escaravage, V.; Blok, D.B.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Meliefste, T.; Scott, T.; Verburg, A. (2012). Effect Meting Benthos-2011, Boxcorer bemonstering bij de monitoring voor de Zandwinning MV2 Vaarrapport voorjaar 2011. Monitor Taskforce Publication Series, 2012-01. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2013). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de Delta 2011. Waterlichamen: Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2013-16. NIOZ: Yerseke. 24 + bijlagen pp., meer
 • Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2013). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de delta 2012. Waterlichamen: Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2013-23. NIOZ: Yerseke. 20 + bijlagen pp., meer
 • Escaravage, V.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; van Leiden, S.; Scott, T.; Verburg, A.; van Vooren, R.; Wijnhoven, S. (2014). Macrozoöbenthos Monitoring, Perceel Delta (Oosterschelde, Westerschelde 2012), MWTL Basisrapportage. Waterlichamen: Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2014-06. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Peer reviewed article Escaravage, V.; Garcia, M.E.; Castel, J. (1989). The distribution of meiofauna and its contribution to detritic pathways in tidal flats (Arcachon Bay, France), in: Ros, J.D. (Ed.) Topics in Marine Biology: Proceedings of the 22nd European Marine Biology Symposium, Barcelona, Spain, August 1987. Scientia Marina (Barcelona), 53(2-3): pp. 551-559
 • Peer reviewed article Escaravage, V.; Herman, P.M.J.; Heip, C.H.R. (2006). Nutrient dynamics in European water systems: the management perspective emerging from ELOISE, a European cluster of Land-Ocean interaction studies. Environmental Sciences 3(2): 97-112. dx.doi.org/10.1080/15693430600659113
 • Peer reviewed article Escaravage, V.; Prins, T.C. (2002). Silicate availability, vertical mixing and grazing control of phytoplankton blooms in mesocosms. Hydrobiologia 484: 33-48
 • Peer reviewed article Escaravage, V.; Soetaert, K. (1993). Estimating secondary production for the brackish Westerschelde copepod population Eurystemora affinis (Poppe) combining experimental data and field observations. Cah. Biol. Mar. 34(2): 201-214
 • Peer reviewed article Escaravage, V.; Soetaert, K. (1995). Secondary production of the brackish copepod communities and their contribution to the carbon fluxes in the Westerschelde estuary (The Netherlands). Hydrobiologia 311(1-3): 103-114. https://hdl.handle.net/10.1007/BF00008574
 • Escaravage, V.; Soetaert, K. (1995). Secondary production of the brackish copepod communities and their contribution to the carbon fluxes in the Westerschelde estuary (The Netherlands), in: Heip, C.H.R. et al. (Ed.) Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 103-114
 • Goudswaard, P.C.; Escaravage, V. (2010). Een kwalitatieve en kwantitatieve bemostering van de Zeeuwese Banken in 2009 op de macrofauna gemeenschappen. Monitor Taskforce Publication Series, 2010-07. NIOO-CEME: Yerseke. 114 pp.
 • Herman, P.M.J.; Escaravage, V. (2007). Biogeochemical cycles and the management of coastal ecosystems: a perspective from ELOISE research, in: Cieslikiewicz, W. et al. (Ed.) Proceedings of the EurOCEAN 2004: European Conference on Marine Science & Ocean Technology: Celebrating European marine science; building the European research area; communicating marine science, Galway, Ireland, 10-13 May 2004. pp. 80-83
 • Kaag, N.H.B.M.; Escaravage, V. (2007). Datarapportage Nulmeting Maasvlakte 2. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-03. NIOO-CEME: Yerseke. 69 pp.
 • Peer reviewed article Prins, T.C.; Escaravage, V.; Wetsteyn, L.P.M.J.; Peeters, J.C.H.; Smaal, A.C. (1999). Effects of different N- and P-loading on primary and secondary production in an experimental marine ecosystem. Aquat. Ecol. 33(1): 65-81
 • Prins, T.C.; Van Avesaath, P.; Escaravage, V.; de Kluijver, M.J.; Dubbeldam, M.C.; Vergouwen, S.A.; Nolte, A.J.; Schipper, C.A.; Arts, F.A. (2015). Bekkenrapport Veerse Meer 2000-2014 ten behoeve van de Evaluatie Peilbesluit. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-10. NIOZ: Yerseke. 134 pp., meer
 • Prins, T.C.; Wetsteyn, L.P.M.J.; Escaravage, V. (Ed.) (1998). The impact of marine eutrophication on phytoplankton, zooplankton and benthic suspension feeders. Progress report: effects of stratification on plankton dynamics. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98(035). RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3423-0. 123 pp.
 • Sistermans, W.; Escaravage, V.; Hartog, E.; Markusse, M.M.; Kleine Schaars, L. (2009). HET MACROBENTHOS VAN HET VEERSE MEER EN HET GREVELINGENMEER IN HET VOORJAAR VAN 2009. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-06. NIOO-CEME: Yerseke. 37 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Markusse, M.M. (2006). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2005: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-02. NIOO-CEME: Yerseke. 66 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Markusse, M.M. (2006). HET MACROBENTHOS VAN DE WESTERSCHELDE, DE OOSTERSCHELDE, HET VEERSE MEER EN HET GREVELINGENMEER IN HET NAJAAR 2005 : Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-02. [S.n.]: Yerseke. 66 pp.
 • Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Engelberts, A.G.M.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoesel, O.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voor- en najaar van 2006: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-04. NIOO-CEME: Yerseke. 133 pp.
 • Steenbergen, J.; Escaravage, V. (2006). Baseline study MEP-MV2. Lot 2: bodemdieren. Eindrapportage campagnes 2004-2005. IMARES Wageningen Report, C053/06. [S.n.]: Ijmuiden. 64 pp.
 • Steenbergen, J.; Escaravage, V. (2006). Baseline study MEP-MV2 Lot 2: bodemdieren Eindrapportage Campagnes 2004-2005. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-09. NIOO-CEME: Yerseke. 64 pp.
 • van Dalfsen, J.A.; Nolte, A.J.; Deerenberg, C.M.; Escaravage, V.; Brinkman, A.G.; Ysebaert, T.J.W.; de Kluijver, A.; Vergouwen, S.; van Duren, L.A. (2015). Mogelijkheid voor voorspelling van ecologische doelvariabelen uit KRW, KRM en Natura2000 met modellen : Onderdeel KPP B&O Waterkwaliteitsmodelschematisaties 2014. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-02. NIOZ: Yerseke. 49 pp., meer
 • Peer reviewed article Vanden Berghe, E.; Claus, S.; Appeltans, W.; Faulwetter, S.; Arvanitidis, C.; Somerfield, P.J.; Aleffi, I.F.; Amouroux, J.M.; Anisimova, N.; Bachelet, G.; Cochrane, S.J.; Costello, M.J.; Craeymeersch, J.A.; Dahle, S.; Degraer, S.; Denisenko, S.; Deprez, T.; Dounas, C.; Duineveld, G.; Emblow, C.; Escaravage, V.; Fabri, M.-C.; Fleischer, D.; Grémare, A.; Herrmann, M.; Hummel, H.; Karakassis, I.; Kedra, M.; Kendall, M.A.; Kingston, P.; Kotwicki, L.; Labrune, C.; Laudien, J.; Nevrova, E.L.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Olsgard, F.; Palerud, R.; Petrov, A.; Rachor, E.; Revkov, N.K.; Rumohr, H.; Sardá, R.; Sistermans, W.C.H.; Speybroeck, J.; Janas, U.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Whomersley, P.; Willems, W.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Zenetos, A.; Zettler, M.L.; Heip, C.H.R. (2009). MacroBen integrated database on benthic invertebrates of European continental shelves: a tool for large-scale analysis across Europe. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 225-238. dx.doi.org/10.3354/meps07826
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Kraberg, A.C.; Anisimova, N.; Antoniadou, C.; Araújo, R.; Bartsch, I.; Beker, B.; Benedetti-Cecchi, L.; Bertocci, I.; Cochrane, S.J.; Cooper, K.M.; Craeymeersch, J.A.; Christou, E.; Crisp, D.J.; Dahle, S.; De Boissier, M.; de Kluijver, M.; Denisenko, S.; De Vito, D.; Duineveld, G.; Escaravage, V.; Fleischer, D.; Fraschetti, S.; Giangrande, A.; Heip, C.H.R.; Hummel, H.; Janas, U.; Karez, R.; Kedra, M.; Kingston, P.; Kuhlenkamp, R.; Libes, M.; Martens, P.; Mees, J.; Mieszkowska, N.; Mudrak, S.; Munda, I.; Orfanidis, S.; Orlando-Bonaca, M.; Palerud, R.; Rachor, E.; Reichert, K.; Rumohr, H.; Schiedek, D.; Schubert, P.; Sistermans, W.C.H.; Pinto, I.S.; Southward, A.J.; Terlizzi, A.; Tsiaga, E.; van Beusekom, J.E.E.; Vanden Berghe, E.; Warzocha, J.; Wasmund, N.; Weslawski, J.M.; Widdicombe, C.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Zettler, M.L. (2010). Data integration for European marine biodiversity research: creating a database on benthos and plankton to study large-scale patterns and long-term changes. Hydrobiologia 644(1): 1-13. dx.doi.org/10.1007/s10750-010-0108-z
 • Wijnhoven, S.; Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V. (2006). Historische waarnemingen van infauna uit het Voordelta gebied. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-04. NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie/NIOO/KNAW: Yerseke. 51 pp.
 • Wijnhoven, S.; Van Hoey, G.; Sistermans, W.C.H.; Escaravage, V. (2006). Validatie ecotopenstelsels Westerschelde. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-08. Nederlands Instituut voor Ecologie: Yerseke. 34 pp.
 • Wijnhoven, S.; Kleine Schaars, L.; Dekker, A.; Sistermans, W.; Escaravage, V.; Hummel, H. (2010). Inventarisatie van de bodemfauna in het zachte substraat op de locaties Burghsluis, Borssele en Ellewoutsdijk. Monitor Taskforce Publication Series, 2010-03. NIOO-CEME: Yerseke. 34 pp.
 • Peer reviewed article Wijnhoven, S.; Escaravage, V.; Daemen, E.; Hummel, H. (2010). The decline and restoration of a coastal lagoon (Lake Veere) in the Dutch delta. Est. Coast. 33(6): 1261-1278. http://dx.doi.org/10.1007/s12237-009-9233-1
 • Peer reviewed article Wijnhoven, S.; Escaravage, V.; Herman, P.M.J.; Smaal, A.C.; Hummel, H. (2011). Short and mid-long term effects of cockle-dredging on non-target macrobenthic species: a before-after-control-impact experiment on a tidal mudflat in the Oosterschelde (The Netherlands), in: Green, J.A. et al. (Ed.) Marine Biology in Time and Space. Proceedings of the 44th European Marine Biology Symposium, 7-11 September 2009, Liverpool, UK. Marine Ecology (Berlin), 32(S1): pp. 117-129. https://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0485.2010.00423.x, meer
 • Wijnhoven, S.; Blok, D.B.; Engelberts, A.; den Exter, T.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine-Schaars, L.; Meliefste, T.; Escaravage, V. (2011). Sampling on the edge : Datarapportage boxcorer bemonstering 2010 inhet kader van het project ‘Building with Nature, Voordelta'. Monitor Taskforce Publication Series, 2011-04. NIOO-CEME: Yerseke. 57 pp.
 • Wijnhoven, S.; Blok, D.B.; Engelberts, A.; Kleine-Schaars, L.; Meliefste, T.; Escaravage, V. (2011). T0 bodemdieren pilot zandsuppletie Schelphoek : Het macrobenthos van de Oosterschelde proeflocatie in oktober 2010 voor uitvoer van de zandsuppletie. Monitor Taskforce Publication Series, 2011-05. NIOO-CEME: Yerseke. 52 pp.
 • Wijnhoven, S.; Escaravage, V.; Blok, D.B.; Dekker, A.; Scott, T. (2012). Proef zandsuppletie Oosterschelde Het macrobenthos van de Galgeplaat, situatie najaar 2011 en veranderingen sinds de aanleg. Monitor Taskforce Publication Series, 2012-08. NIOZ: Yerseke. 47 pp., meer
 • Wijnhoven, S.; Escaravage, V. (2008). Effecten van de kokkelvisserij op de Slikken van de Dortsman (Oosterschelde) : Bodemdiergemeenschappen en sediment karakteristieken voor en na het vissen en één jaar later. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-01. NIOO-CEME: Yerseke. 51 pp.
 • Wijnhoven, S.; Escaravage, V. (2013). Data rapportage : Data rapport HbR Rekolonisatie 2013. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-15. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Wijnhoven, S.; Escaravage, V. (2013). Data rapport Zeeuwse Banken 2012. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-21. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Wijnhoven, S.; Escaravage, V. (2013). Data rapport Garnalenvisserij effecten RWS - WD, voorjaar & najaar 2012. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-22. NIOZ: Yerseke. , meer
 • Wijsman, J.; Goudswaard, K.; Wijnhoven, S.; Escaravage, V. (2012). MEMO: Gemeenschapsanalyse bodemschaafgegevens 2009-2012 en boxcorermonsters 2009–2011 in de Zeeuwse banken. Monitor Taskforce Publication Series, 2012-11. NIOZ: Yerseke. 52 pp., meer
 • Wijsman, J.W. M.; Goudswaard, P.C.; Escaravage, V.; Wijnhoven, S. (2013). De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning.Een overzicht van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-17. NIOZ: Yerseke. 95 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Project 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .