nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Zeezoogdieren in Belgisch mariene wateren
Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2003). Zeezoogdieren in Belgisch mariene wateren. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2003.152. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 15 pp.
Deel van: Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel

Trefwoord
    Marien

Project Top | Auteurs 
  • Higher trophic levels in the Southern North Sea

Auteurs  Top 
  • Stienen, E.W.M.
  • Van Waeyenberge, J.
  • Kuijken, E.

Abstract
    Het onderhavige rapport geeft een beschrijving van de autecologie, de verspreiding en de populatie-grootte van zeezoogdieren in de Noordzee op basis van kennis uit binnenlandse en buitenlandse lite-ratuur. Voorst wordt het specifieke belang van het Belgisch Continentaal Plat (BCP) voor de desbetref-fende soorten afgewogen voor zover die bekend is uit literatuurgegevens en wordt hun verspreiding op het BCP in kaart gebracht. Daarvoor is gebruik gemaakt van een uitgebreid databestand met be-trekking tot de verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het BCP en de directe omgeving daarvan dat wordt beheerd door het Instituut voor Natuurbehoud. De gegevensset bestaat uit ge-standaardiseerde tellingen vanaf schepen, die in de periode januari 1992 tot oktober 2002 zijn uitge-voerd door het Instituut voor Natuurbehoud.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .