nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Optimale diepteligging W.O.V.
Kambier, P.J. (1995). Optimale diepteligging W.O.V. MA Thesis. Civil Engineering and Geosciences: Delft. 131 + bijlagen pp.

Auteur  Top 
  • Kambier, P.J.

Abstract
    De Westerschelde vormt een grote barrière voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Zeeland, hierbij gaat het voornamelijk om het gebied van Zeeuwsch-Vlaanderen. Door middel van een vaste oeververbinding wil men de barrière verkleinen en de economie binnen de regio stimuleren. Om tot een goed ontwerp te komen heeft de Rijkswaterstaat en de Provinciale Waterstaat van Zeeland vele studies laten uitvoeren. Het huidige ontwerp van de Westerschelde Oeververbinding (W.O.V.) bestaat uit een vaste verbinding tussen Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland. De vaste verbinding zal door twee naast elkaar gelegen geboorde tunnels worden gerealiseerd. In dit rapport is onderzocht of toepassing van een kleinere gronddekking mogelijk en zinvol is door op de juiste plaatsen een kleinere gronddekking toe te passen kan de totale tunnellengte gereduceerd worden en nemen de aanlegkosten van de tunnel af. Het rapport is uit drie delen opgebouwd. In het eerste gedeelte is onderzoek gedaan naar de veranderingen van het geulenpatroon en het bodemprofiel rondom het tunneltracé Het tweede gedeelte bevat informatie over boortunnels, enkele hulpmethoden die toepassing van een kleinere gronddekking mogelijk moeten maken en enkele stabiliteitsberekeningen waarmee de grootte van de minimale gronddekking berekend is. De gegevens van de eerste twee gedeelten vormen de basis voor het laatste gedeelte. In het laatste gedeelte wordt het ontwerp bepaald dat qua investeringskosten en risico optimaal is, daarnaast vindt een vergelijking plaats tussen dit optimale ontwerp en het huidige ontwerp.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .