nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Kruinhoogten en ruimtebeslag van de waterkering Buitenhaven Vlissingen: herberekening volgens nieuwe inzichten
Venema, J.E. (2002). Kruinhoogten en ruimtebeslag van de waterkering Buitenhaven Vlissingen: herberekening volgens nieuwe inzichten. DWW-Rapport, 2002-024. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW): Delft. 28 + bijlagen pp.
Deel van: DWW-Rapport. Rijkswaterstaat. Dienst Weg- en Waterbouwkunde: Delft

Auteur  Top 
  • Venema, J.E.

Abstract
    De DWW heeft opnieuw de benodigde dijktafelhoogten en het benodigde ruimtebeslag voor de verbetering van de waterkering rond de Buitenhaven Vlissingen vastgesteld. Uitgangspunt is de eerdere rapportage uit 1994 (Kruinhoogte Buitenhaven Vlissingen; DWW-94-292). Hierbij is gebruik gemaakt van hydraulische belastingen die recent zijn berekend met het model SWAN. Ook zijn nieuwe inzichten ten aanzien van de golfoploopformulering toegepast. De resultaten van de uitgevoerde berekeningen geven aan dat het ruwer maken van het buitentalud en/of toepassen van een berm niet altijd een oplossing geeft om de kruinhoogte en het ruimtebeslag te verminderen. Gezien de ontwikkelingen in de oploopformuleringen en de hoogwaterstijging wordt geadviseerd om nu voldoende ruimtebeslag in te bouwen zodat toekomstige dijkversterking mogelijk blijft.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .