nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Morfologie van estuaria
Van der Laan, W.A.M.; Nieboer, H.E. (1987). Morfologie van estuaria. Civil Engineering and Geosciences: Delft. 2 dln pp.

Trefwoorden
    Marien; Brak water
Author keywords
    morfologie · getijbekkens · Westerschelde

Auteurs  Top 
  • Van der Laan, W.A.M.
  • Nieboer, H.E.

Abstract
    Deel I:Morfologie van getijdebekkens.Het doel van dit deelonderzoek is, het verkrijgen van inzicht in de morfologische ontwikkelingen van de Westerschelde en de invloed van een constructie daarop.Deel II.Morfologie in de Westerschelde t.p.v. drie trace's.In het kader van een haalbaarheidsstudie naar een hangbrug over de Westerschelde is een onderzoek verricht naar morfologische ontwikkelingen in het estuarium. Het onderzoek heeft zich toegespitst op het gebied westelijk van de raai Kruiningen-Perkpolder.In de tekst worden voortdurend namen van geulen en platen gebruikt. Bijlage 7 geezt een overzicht van het westelijk deel van de Westerschelde. Voor de gebieden in de'omgeving van drie mogelijke tracés van de oeververbinding, aangeduid met tracé 2, 3 en 4, is een inventarisatie gemaakt van morfologischeontwikkelingen die hebben geleid tot de huidige situatie. Vervolgens is geprobeerd aan te geven wat deinvloed van de constructie in de respectievelijke tracés op de morzologie is. Voor het meest oostelijketracé (Terneuzen-Ellewoutsdijk is middels een Implicberekening getracht de gevoeligheid van dedebiet verdeling voor ingrepen in de geulen aan te geven.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .