nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Instationaire zand- en slibtransportberekening in het Noordelijk Bekken van de Westerschelde
Schaart, J. (1976). Instationaire zand- en slibtransportberekening in het Noordelijk Bekken van de Westerschelde. MSc Thesis. Civil Engineering and Geosciences: Delft. 179 + bijlagen pp.

Trefwoord
    Brak water
Author keywords
    Westerschelde · sedimentatie · bochtafsnijding · slib · Bath

Auteur  Top 
  • Schaart, J.

Abstract
    In verband met het onderzoek naar de eventuele gevolgen voor wat betreft de sedimentatie van het Noordelijk Bekken, dat zal ontstaan na voltooing van de bochtafsnijding in de Westerschelde nabij Bath, is in het onderhavige onderzoek een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee zand- en slibconcentraties in getijstromen kunnen worden berekend. In het onderzoek zijn een aantal berekeningen uitgevoerd waarmee een indruk, verkregen kan worden van de sedimentatie van slibrijk water dat gedurende de eb het Noordelijk Bekken binnenstroomt via een overlaat die gesitueerd is in het huidige vaarwater boven Bath. Naast bovengenoemde toepassingsmogelijkheid heeft de berekeningsmethode nog een aantal andere toepassings mogelijkheden:1) het berekenen van instationaire snelheidsvertikalen in estuaria (in getijstromen met een horizontalezout-zoetgradiënt.2) het berekenen van wrijvingscoëfficiënten in instationaire stromen.3) het berekenen van instationaire zand- en slibconcentratievertikalen met andere randvoorwaarden aan de bodem dan in het onderhavige onderzoek gebruikt zijn.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .