nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Staat van instandhouding (status en trends) habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn (rapportageperiode 2007-2012)
Louette, G.; Adriaens, D.; De Knijf, G.; Paelinckx, D. (2013). Staat van instandhouding (status en trends) habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn (rapportageperiode 2007-2012). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2013.23. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 46 pp.
Deel van: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISSN 1782-9054

Auteurs  Top 
  • Louette, G.
  • Adriaens, D.
  • De Knijf, G.
  • Paelinckx, D.

Abstract
    Een rapportage over de staat van instandhouding van de habitattypen en soorten van deHabitatrichtlijn voor de periode 2007-2012 dient eind juni 2013 door elke lidstaat overgemaakt teworden aan de Europese Commissie (EC). Dit document geeft de gehanteerde methodiek enresultaten weer voor (Atlantisch) Vlaanderen. Van de 47 voorkomende habitattypen hebben er 5 eengunstige toestand, en kennen 7 habitattypen die momenteel in een ongunstige toestand verkereneen verbetering op het terrein. Bij de soorten is het beeld meer verdeeld. Van de 59 soorten zijn er 9in een gunstige toestand, en gaan er 14 andere op vooruit. 17 soorten gaan echter achteruit, terwijlvoor de overige 28 soorten de toestand stabiel is gebleven of gegevens ontoereikend zijn om eenglobale trend in te schatten (27 % en 20 % van de soorten, respectievelijk). Een vergelijking van deresultaten tussen deze rapportageperiode en de vorige (2001-2006) is moeilijk. Sinds 2007 is dewetenschappelijke kennis immers toegenomen, zijn er concrete beleidsdoelen geformuleerd met hetbijhorende implementatietraject in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen, en heeft de ECde richtlijnen voor het bepalen van de staat van instandhouding verder verfijnd en aangepast.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .