nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Passeerbaarheid van de 's Hertogenmolens voor vissen in de Demer
Stevens, M.; Coeck, J.; Maximova, T.; Verwaest, T. (2012). Passeerbaarheid van de 's Hertogenmolens voor vissen in de Demer. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2012(69). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 29 pp.
Deel van: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISSN 1782-9054

Trefwoorden
  Guiding devices > Fishways
  Velocity > Current velocity
  Belgium, Demer R., Aarschot [Marine Regions]
Author keywords
  Fish migration

Auteurs  Top 
 • Stevens, M.
 • Coeck, J.
 • Maximova, T.
 • Verwaest, T.

Abstract
  De ’s Hertogenmolens in Aarschot vormen het meest stroomafwaarts gelegen vismigratieknelpunt op de Demer en het tweede migratieknelpunt voor vissen die vanuit het Schelde-estuarium stroomopwaarts migreren. Het molencomplex ligt op een prioritaire waterloop van de prioriteringskaart vismigratie en is opgenomen in de lijst van migratieknelpunten die volgens het palingbeheerplan de allerhoogste prioriteit hebben. Deze knelpunten moeten vóór 2015 vispasseerbaar zijn. Naar aanleiding daarvan werd aan het INBO gevraagd of het molencomplex al dan niet een effectieve barrière vormt voor migrerende vissen.

  De passeerbaarheid van het knelpunt werd geëvalueerd op basis van de ecologie van de migrerende vissoorten (INBO) en gemodelleerde stroomsnelheden t.h.v. het complex (Waterbouwkundig Laboratorium). De passeerbaarheid van het molencomplex is belangrijk (1) voor trekvissen die het Demerbekken (kunnen) gebruiken als voortplantings- en opgroeihabitat, (2) voor de connectiviteit van geïsoleerde populaties van zeldzame en beschermde vispopulaties in het Demerbekken en (3) voor de herkolonisatie van het Demerbekken door soorten die niet meer in het Demerbekken voorkomen.

  De doorgang onder het molengebouw is niet passeerbaar voor vissen door de aanwezigheid van een drempel onder het molengebouw. Modelresultaten tonen aan dat de stroomsnelheid in de nevengeul onder de huidige omstandigheden te hoog is voor de meeste vissen. Op basis van de beschikbare informatie kan besloten worden dat het molencomplex in de meeste gevallen niet passeerbaar is voor vissen. Om uitsluitsel te krijgen over de soortspecifieke passeerbaarheid van het molencomplex zijn veldmetingen nodig van zowel de stroomsnelheid als van de vismigratie langs het knelpunt.

  Om de 's Hertogenmolens algemeen passeerbaar te maken voor vissen kan de nevengeul aangepast worden om de stroomsnelheid te verlagen. De stroming uit de nevengeul is op dit ogenblik onder alle rivierdebieten voldoende attractief.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .