nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Hydraulische studie naar de onderwaterzetting van de IJzervlakte tijdens WOI
Van der Wee, X. (2012). Hydraulische studie naar de onderwaterzetting van de IJzervlakte tijdens WOI. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. 114 pp.

Thesis info:

Trefwoorden
  History
  Inundation
  Physics > Mechanics > Hydraulics
  België, Ijzerbekken [Marine Regions]

Auteurs  Top 
 • Van der Wee, X.
 • Van Steenbergen, N., revisor
 • Pereira, F., revisor

Abstract
  Dit eindwerk is een uitgebreide hydraulische studie van de inundaties die in oktober en november 1914 werden uitgevoerd door het Belgische leger ter verdediging van het laatste stukje België. In het kader van het Moltke-Schliefenplan viel het Duitse leger België binnen op 4 augustus 1914 met de bedoeling Frankrijk aan te vallen. Deze thesis kadert in het project 100 jaar Groote Oorlog dat georganiseerd wordt door de Vlaamse Overheid. Om een beter beeld te krijgen van de effecten van de inundaties in 1914, en om eventuele alternatieven te kunnen beoordelen is het nodig om de principes van de inundaties van de IJzervlakte goed te begrijpen. Door de beschikbare informatie (historische teksten, literatuur, kaarten) te synthetiseren en deze te implementeren in een hydraulisch model, is het mogelijk om simulaties uit te voeren van de inundaties in 1914. Het is noodzakelijk te beseffen dat er vele onzekerheden zijn bij de modellering van de situatie zoals ze zich 100 jaar geleden voordeed. Daarom wordt ook een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd om de invloed van bepaalde parameters na te gaan. De uiteindelijke resultaten worden onder de vorm van overstromingskaarten vergeleken met historische bronnen. Uit deze analyse blijkt vooral dat de resultaten van de tweede fase van de inundaties grote onzekerheden bevatten. Desalniettemin is het mogelijk om conclusies te trekken over de verschillende inundatiepogingen (in verband met het tijdstip, de gebruikte structuren en waterlopen) Uit de literatuurstudie rijst ook de vraag of het mogelijk was om een alternatief aan te wenden voor het inunderen van de polder, namelijk het gebruik van het Sluisje van de Oostvaart. Op deze vraag zal een antwoord geboden worden door met simulaties na te gaan of de resultaten vergelijkbaar zijn met de resultaten van de inundaties in 1914. Hoewel er fundamentele verschillen zijn tussen de twee alternatieven, zal toch blijken dat het Sluisje van de Oostvaart gebruikt kon worden. Als besluit kan gesteld worden dat door de beperkte informatie het zeer moeilijk is om exacte overstromingskaarten te maken. Door simulaties uit te voeren en verschillende mogelijkheden af te tasten is het wel mogelijk een beter inzicht te verwerven in de inundaties en de invloed die bepaalde parameters hadden op de resultaten ervan. Daardoor kon het alternatief van het sluisje van de Oostvaart ook beoordeeld worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .