nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Modelling the transverse distribution of velocity and suspended sediment in tidal estuaries
Huijts, K. (2010). Modelling the transverse distribution of velocity and suspended sediment in tidal estuaries. PhD Thesis. Utrecht University: Utrecht. ISBN 978-90-393-5455-1. ii, 143 pp.

Thesis info:

Auteur  Top 
  • Huijts, K.

Abstract
    Een estuarium vormt het overgangsgebied tussen rivier en zee, waar zoet rivierwater mengt met zout zeewater, en waar eb en vloed waarneembaar zijn. Voorbeelden zijn het Eems-Dollard-estuarium en het Westerschelde-estuarium in Nederland en de Chesapeake Baai in de Verenigde Staten. Karin Huijts toont in haar onderzoek aan dat de analytische modellen die ze ontwikkelde, inzicht verschaffen in het effect van afzonderlijke processen op de waterbeweging en het transport van sediment in estuaria. Huijts onderzocht processen gerelateerd aan het getij, dichtheidsgradiënten, rivierstroming, wind, aardrotatie, niet-lineaire processen en bochten in het estuarium. Ze vergeleek analytische modelresultaten met veldwaarnemingen en numerieke modelresultaten. Een belangrijke bevinding is dat de dichtheidsgradiënt in de dwarsrichting vaak bepalend is voor het transport van sediment in de dwarsrichting. De gradiënt leidt tot ophoping van sediment in relatief zoet water van de dwarsdoorsnede. Daarnaast blijken niet-lineaire processen van fundamenteel belang voor de waterbeweging en het transport van zout, sediment en ander materiaal in estuaria met een sterk getij of steil kanaal. Inzicht in individuele fysische processen is van groot belang voor de waterkwaliteit, de ecologie en de flora en fauna in estuaria, als ook voor de scheepvaart (hoge concentraties zwevend sediment kunnen leiden tot dichtslibbing van vaargeulen en havens).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .