nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Overleg flexibel storten: T0 morfologie plaatranden
Plancke, Y.; Vos, G.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Overleg flexibel storten: T0 morfologie plaatranden. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 + 2 p. bijl., fig. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen

Trefwoorden
  Earth sciences > Geology > Geomorphology
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien
Author keywords
  Plaatrandstortingen

Project Top | Auteurs 
 • O&M Flexibel storten

Auteurs  Top 
 • Plancke, Y.
 • Vos, G.
 • Taverniers, E.
 • Mostaert, F.

Abstract
  In het kader van het project “verruiming vaargeul”, wordt langs 4 plaatranden in de Westerschelde baggerspecie teruggestort met de bedoeling waardevol ecologisch areaal te creëren. Om het succes van deze nieuwe stortstrategie te beoordelen wordt een grootschalig monitoringprogramma uitgevoerd en is er een protocol met kwaliteitsparameters vastgelegd. Eén van de aspecten die getoetst moet worden is de stabiliteit van de gestorte specie. Om deze toetsing optimaal uit te kunnen voeren, is een beschrijving van de referentietoestand noodzakelijk.

  Voorliggend rapport geeft een beschrijving van de referentiesituatie van de morfologie ter hoogte van de 4 stortzones langs de plaatranden. Hierbij is ingegaan op de volumeveranderingen binnen de polygonen van de stortvakken langs plaatranden, die tevens binnen de opvolging van de stortingen plaatsvinden, alsook op de morfologische ontwikkelingen binnen deze gebieden in de periode 1990 – 2009.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .