nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Arrêté royal portant adaption des modèles de certificats de navigabilité pour les navires de pêche et les bateaux qui ne tombent pas ou qui ne tombent que partiellement sous l'application de la Convention internationale de Londres 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer = Koninklijk besluit houdende aanpassing van de modellen van certificaten van deugdelijkheid voor vissersvaartuigen en voor vaartuigen welke niet of slechts gedeeltelijk onder toepassing vallen van het Internationaal Verdrag van Londen 1960 ter beveiliging van mensenlevens op zee
(1967). Arrêté royal portant adaption des modèles de certificats de navigabilité pour les navires de pêche et les bateaux qui ne tombent pas ou qui ne tombent que partiellement sous l'application de la Convention internationale de Londres 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer = Koninklijk besluit houdende aanpassing van de modellen van certificaten van deugdelijkheid voor vissersvaartuigen en voor vaartuigen welke niet of slechts gedeeltelijk onder toepassing vallen van het Internationaal Verdrag van Londen 1960 ter beveiliging van mensenlevens op zee. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés II(605): 1844-1847
In: Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel

Beschikbaar in
Documenttype: Wetgeving

Trefwoorden
    Fisheries > Marine fisheries
    Legislation
    ANE, België [Marine Regions]
    Marien

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .