nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Vogelstrandingen op de Vlaamse stranden winter 2009/10
Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2010). Vogelstrandingen op de Vlaamse stranden winter 2009/10. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.55. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 38 pp.
Deel van: Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISSN 1782-9054
Cover

Trefwoorden
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Aquatic birds
  Seasons > Winter
  Stranding
  ANE, België, Belgische kust [Marine Regions]
  Marien

Auteurs  Top 
 • Stienen, E.W.M.
 • Van de walle, M.

Abstract
  Dit is de vierde rapportering van de monitoring van de Vlaamse stranden in opdracht van Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK-AK). De coördinatie, de dataverwerking en de rapportering werd uitgevoerd door het INBO. Het databeheer werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Dit rapport heeft betrekking op tellingen van gestrande vogels langs de Vlaamse stranden gedurende de winter 2009/10. Tijdens de winter 2009/10 werden er opmerkelijk weinig gestrande vogels gevonden. Er werden slechts 162 aangespoelde vogels en daarnaast 2 Bruinvissen en 1 Grijze Zeehond aangetroffen (Tabel 3). De dichtheid aan aangespoelde vogels lag met 0,36 vogels per onderzochte kilometer strand bijzonder laag. Dit is de op één na laagste dichtheid sinds de aanvang van de tellingen in de winter 1961/62. Echte zeevogels zoals alkachtigen, duikers en zee-eenden werden de voorbije winter nagenoeg niet aangetroffen. Er werden zelfs zo weinig vogels gevonden dat het niet mogelijk was om een betrouwbare index te berekenen van de oliebevuilingsgraad. De geringe aantallen gestrande vogels stemmen overeen met de lage dichtheden aan levende vogels die de voorbije winter op zee werden aangetroffen. Het onderzoek naar gestrande vogels levert niet alleen gegevens op over de verontreiniging met stookolie. In het onderhavige rapport worden ook preliminaire resultaten gepresenteerd van de effecten van plastic (o.a. vislijnen, vishaken, stukken visnet en verpakkingen van sixpacs) op zeevogels. Bepaalde soorten blijken zeer gevoelig en raken relatief vaak verstrikt in plastic. Met name Jan-van-gent en Rotgans blijken gevoelig, maar ook diep duikende soorten (duikers, futen en alkachtigen) en de meeste meeuwensoorten raken relatief vaak verstrikt.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .