nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 210. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp.
Deel van: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende
Cover

Project Top | Datasets 
  • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary

Datasets (5)
  • Absolute of niet-cumulatieve oppervlakte (inter)nationaal wettelijk/statutair beschermd gebied in het Schelde-estuarium (studiegebied van het Natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium NOPSE, uitgebreid met het Zwin), situatie 2009
  • Cumulatieve oppervlakte nationaal en internationaal wettelijk/statutair beschermd gebied in het Schelde-estuarium
  • Ligging van de deelgebieden in het kader van het Meest Wenselijke Alternatief (MWeA) van het geactualiseerde Sigmaplan met respectievelijke veiligheids- en/of natuurinvulling
  • Locatie van de projectgebieden Zwin, Hedwige-Prosperpolder, Waterdunen en Perkpolder, die deel uitmaken van het Natuurpakket Westerschelde
  • Overzicht van de oppervlakte van te realiseren gebieden i.k.v. natuurlijkheid (en natuurfunctie geïntegreerd met veiligheidsfunctie) volgens de planning van het Meest Wenselijk Alternatief van het geactualiseerde Sigmaplan

Afbeeldingen Top | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .