nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 209. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp.
Deel van: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende
Cover

Project Top | Datasets 
 • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary

Datasets (12)
 • Evolutie van de totale belasting van het oppervlaktewater door Pt (x 1000 kg totaal fosfor) in het Scheldestroomgebied in Nederland, opgedeeld naar ‘doelgroep’
 • Jaarlijkse gemiddelde concentratie (μg/kg versgewicht) van de 7 indicator of standaard PCB’s in mossel afkomstig uit de Westerschelde
 • Jaarlijkse gemiddelde concentratie (μg/kg versgewicht) van de 7 indicator of standaard PCB’s in paling afkomstig uit het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium
 • Jaarlijkse gemiddelde concentratie (μg/kg versgewicht) van de organochloorpesticiden: p,p’- DDE, p,p’-DDD en p,p’-DDT of TDE (kortweg ‘som DDT’s’)
 • Jaarlijkse gemiddelde concentratie (μg/kg versgewicht) van de zware metalen: cadmium, kwik en lood in mossel uit de Westerschelde
 • Jaarlijkse gemiddelde concentratie (μg/kg versgewicht) van de zware metalen: cadmium, kwik en lood in paling uit het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium
 • Ontwikkeling van de belasting van Nt (x 1000 kg totaal stikstof) naar het Scheldestroomgebied in Vlaanderen, opgedeeld naar sector
 • Ontwikkeling van de belasting van Pt (x 1000 kg totaal fosfor) naar het Scheldestroomgebied in Vlaanderen, opgedeeld naar sector
 • Ontwikkeling van de totale belasting van het oppervlaktewater door Nt (x 1000 kg totaal stikstof) in het Scheldestroomgebied in Nederland opgedeeld naar ‘doelgroep’
 • Percentage aangeduide zwemwateren in het Schelde-estuarium dat voldoet aan elk van de categorieën van de Europese beoordeling van zwemwaterkwaliteit
 • Percentage van de meetpunten in het Schelde-estuarium (Vlaamse deel) dat voldoet aan elk van de 4 kwaliteitsklassen van de triadebeoordeling voor waterbodems
 • Trend in het percentage van de meetpunten in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde dat voldoet aan de Zoute-Bagger-Toets (ZBT) voor het terugstorten van baggerspecie in zoute wateren

Afbeeldingen Top | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .