nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Jaarboek 2002: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne
Hydrologisch Informatiecentrum (2003). Jaarboek 2002: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 140 pp.
Deel van: Jaarboek hydrometrische waarnemingen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Water/Waterbouwkundig Labora: Brussel

Trefwoorden
  Flow rate
  Hydrometry
  Levels > Water levels
  Monitoring stations
  Water bodies > Inland waters
  België, Bekken Brugse Polders; België, Bekken Dijle-Zenne; België, Bekken Gentse Kanalen; België, Benedenscheldebekken [Marine Regions]; België, Bovenscheldebekken [Marine Regions]; België, Denderbekken [Marine Regions]; België, Ijzerbekken [Marine Regions]; België, Leiebekken [Marine Regions]
  Brak water; Zoet water

Auteur  Top 
 • Hydrologisch Informatiecentrum

Abstract
  Beide boekdelen van het “Jaarboek 2002 - Hydrometrische waarnemingen” bevatten de waterstanden en, wanneer ook debietbepalingen gebeuren, de debieten van:

  - de hydrometrische stations van het meetnet van de onbevaarbare waterlopen dat wordt beheerd door de afdeling Water (AMWA);
  - de hydrometrische stations van het meetnet van het HIC, die op de onbevaarbare waterlopen zijn ingeplant. In boekdeel 1 vindt men de gegevens, samengebracht in jaaroverzichten met gemiddelde dag-, maand- en jaarwaarden van de hydrometrische stations, die ingeplant zijn in de volgende rivierbekkens:
  - IJzer
  - Brugse Polders
  - Leie
  - Gentse Kanalen
  - Bovenschelde
  - Dender
  - Benedenschelde
  - Dijle en Zenne.

  In boekdeel 2 vindt men de gegevens van de stations in de bekkens van de:
  - Nete
  - Demer
  - Maas

  In de lijst van de gepubliceerde hydrometrische stations (blz. 4 en 5) staan alle stations, die in de beide boekdelen voorkomen.
  Zij zijn gerangschikt volgens stijgend HIC-identificatienummer.

  Naast waterstanden en eventueel ook debieten vindt men voor ieder station eveneens bijkomende interessante hydrologische kenmerken.Problemen i.v.m. de gegevenswinning worden toegelicht. Indien de debietsreeksen volledig en betrouwbaar zijn, worden onder de rubriek hydrologische karakteristieken enkele statistische parameters weergegeven.

  Voor de meeste stations worden ook de gemiddelde uurlijkse waterstanden en debieten in de gegevensbank bewaard. In tegenstelling tot de gemiddelde dagwaarden zijn deze uurwaarden niet opgenomen in het jaarboek om redenen van goed overzicht, maar kunnen zij op verzoek digitaal verstrekt worden. De gemiddelde dagwaarden kunnen ook ingekeken worden via de Hydronet-applicatie van de afdeling Water (http://www.mina.vlaanderen.be/instrumenten/data/hydronet/start.cfm).

  Tenslotte kan worden vermeld dat alle bijkomende inlichtingen steeds verkrijgbaar zijn bij het Hydrologisch InformatieCentrum en bij de afdeling Water.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .