nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [144754]
Natuurcompensatie aanleg Westerschelde Containerterminal (WCT), provincie Zeeland. Advies voor aanvullende richtlijnen voor het milieueffectrapport
(2009). Natuurcompensatie aanleg Westerschelde Containerterminal (WCT), provincie Zeeland. Advies voor aanvullende richtlijnen voor het milieueffectrapport. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. ISBN 978-90-421-2815-6. 6 + bijlagen pp.

Trefwoorden
    Marien; Brak water

Abstract
    De Exploitatiemaatschappij Schelde Maas (ESM), een samenwerkingsverband van Zeeland Seaports en Havenbedrijf Rotterdam, heeft het voornemen om de Westerschelde Container Terminal (WCT) aan te leggen. Ter onderbouwing van de besluiten hiervoor wordt m.e.r. doorlopen waarvoor in 2008 de startnotitie ter inzage is gelegd. Voor de richtlijnen heeft de Commissie geadviseerd en zijn richtlijnen vastgesteld. Op 1 juli 2009 is een aanvullende startnotitie ter inzage gelegd en is de Commissie gevraagd om te adviseren over aanvullende richtlijnen. De aanvullende startnotitie gaat specifiek in op de compensatie voor de aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .