nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Experimenteel onderzoek naar slammingsverschijnselen bij point absorbers
De Pré, J. (2008). Experimenteel onderzoek naar slammingsverschijnselen bij point absorbers. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. v, 134 pp.

Thesis info:

Trefwoorden
  Research > Experimental research
  Slamming
  Wave absorbers
  Marien

Auteur  Top 
 • De Pré, J.

Abstract
  Het doel van deze thesis is het experimenteel onderzoeken van de slammingsverschijnselen bij een point-absorber. Hiervoor wordt een proefopstelling geconstrueerd om repetitieve impactproeven op water uit te voeren. De piekdrukken worden op verschillende vlottervormen nagegaan en vergeleken met de theoretische waarden. De vlottervormen die beproefd worden zijn twee conusvormen en een bolvormig valobject.
  Naast de druk wordt eveneens de acceleratie opgemeten. Ook deze waarden worden vergeleken met theoretische modellen.
  Door visualisatie van het slammingsverschijnsel, wordt tevens gekeken naar de snelheid bij impact en wordt gekeken naar de vervorming van het wateroppervlak gedurende de impact van het valobject.

  Het eerste hoofdstuk kadert deze thesis in het onderzoek naar point-absorbersystemen dat wordt uitgevoerd aan de vakgroep civiele techniek. Tevens worden de doelstellingen van deze thesis nogmaals geformuleerd.
  Hoofdstuk tweede geeft een overzicht van de literatuur die aan de basis ligt van de proeven. Hierbij ligt de nadruk op de veralgemeende 3D-Wagner theorie. De basis voor het berekenen van de versnelling bij impact uitgaande de toegevoegde massa methode wordt aangehaald. Tevens worden enkele artikels vermeld die de vorming van de meniscus en de wateropheffing langs een valobject beschrijven.
  In het derde hoofdstuk wordt de proefopstelling van naderbij bekeken. Eerst wordt de constructie en de valobjecten overlopen waarna een overzicht wordt gegeven van alle componenten die gebruikt worden om tot de proefresultaten te komen.
  Het vierde hoofdstuk geeft een overzicht van de bekomen resultaten. Zo wordt eerst een overzicht gegeven van de impactsnelheden zoals die door de camerabeelden werden opgemeten. Daarna wordt het snelheidsverloop van enkele valhoogtes bekeken. De versnelling opgemeten met de accelerometer wordt voor alle vlottervormen weergegeven. Een volgende paragraaf bespreekt uitvoerig de opgemeten drukken en vergelijkt die met de theoretische waarden volgens de veralgemeende 3D-Wagner theorie. Ten slotte wordt de wateropheffing bij impact besproken voor de verschillende conusvormen.
  Het vijfde hoofdstuk interpreteert de resultaten en vergelijkt deze met de literatuur. Eerst wordt een vergelijking gemaakt tussen het druk-, versnellings- en snelheidsverloop. Het snelheidsverloop zoals geregistreerd met de camerabeelden wordt vergeleken met de waarden van de accelerometer en met de theoretische snelheid volgens de methode van de toegevoegde massa. Ten slotte worden de piekdrukken vergeleken met de waarden van Victor (2007).
  In het zesde en laatste hoofdstuk worden alle resultaten ten slotte samengevat.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .