nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Toelichting op de ecotopenkaarten Westerschelde 1996 en 2001
Twisk, F. (2002). Toelichting op de ecotopenkaarten Westerschelde 1996 en 2001. Werkdocument RIKZ, OS/2002.843x. RIKZ: Middelburg. 33 + bijlagen pp.
Deel van: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg

Trefwoorden
    Marien; Brak water; Zoet water

Auteur  Top 
  • Twisk, F.

Abstract
    Dit werkdocument beschrijft de totstandkoming van de ecotopenkaarten, die gebruikt worden bij de evaluatie van de ecologische ontwikkelingen in de Westerschelde als gevolg van de vaargeulverruiming (project MOVE): 'ecotopenkaart de Haan 1996/HABIMAP' en 'ecotopenkaart de Haan 2001/HABIMAP'. Daarnaast komt de oorspronkelijke ecotopenkaart uit 1996 ter sprake: ‘ecotopenkaart de Haan 1996/origineel.Ecotopenkaarten kunnen volgens verschillende indelingsprincipes gemaakt worden. De hier besproken kaarten volgen de indeling 'de Haan'. Voor die indeling is gekozen bij de aanvang van het MOVE-project [28]. De originele ecotopenkaart 'de Haan, situatie 1996' is zo goed mogelijk gereconstrueerd. Die actie heeft duidelijk gemaakt, dat een goede registratie van de complexe GIS-bewerkingen die plaatsvinden bij het maken van een ecotopenkaart onontbeerlijk is, wanneer kaarten onderling vergelijkbaar moeten zijn.De nieuwe kaarten die, volgens de indeling 'de Haan' zijn gemaakt, dragen de toevoeging /HABIMAP omdat ze met de GIS-applicatie van die naam zijn vervaardigd. Die aanpak komt de reproduceerbaarheid van de kaarten zeer ten goede. Helaas waren de benodigde basiskaarten, op het moment dat de MOVE-rapportages hun eindfase ingingen, nog niet helemaal gereed. Daarom is hier sprake van de 'voorlopige' versies van de k aarten. In een volgend werkdocument zullen de definitieve ecotopenkaarten, hun totstandkoming en de verschillen met de hier gepresenteerde kaarten beschreven worden [33]. De namen van de door HABIMAP geproduceerde GIS-bestanden (electronische versies van de ecotopenkaarten), alsmede de inhoud van invoerbestanden en de gegenereerde meta-gegevens zijn in een bijlage opgenomen. Daarmee is alle essentië le informatie van de nieuwe ecotopenkaarten vastgelegd.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .