nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten
Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 145 + 27 p. tab., 92 p. fig. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen

Trefwoorden
  Annual reports
  Chemical compounds > Halogen compounds > Chlorine compounds > Chlorides
  In situ measurements
  Levels > Water levels
  Monitoring
  Motion > Tidal motion > Tides
  Motion > Water motion > Vertical water movement > Overturn
  Motion > Water motion > Water currents
  Parameters
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  Properties > Physical properties > Turbidity
  België, Zeeschelde [Marine Regions]
  Brak water

Auteurs  Top | Datasets 
 • Taverniers, E.
 • Mostaert, F.

Abstract
  In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (OS-2010) wordt een uitgebreide montoring in Westerschelde en in Zeescheldebekken gedaan. Het handelt over grotendeels een continue systeem-monitoring, deels over project- en kleinendeels over studie-monitoring. Het merendeel van die monitoring bestaat uit al decennia langdurige metingen. Zo voert het Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout in het Zeescheldebekken vele continue metingen uit over waterstand, debiet, stromingen, chloridegehalte, turbiditeit en andere fysische parameters.
  Dit rapport geeft een globaal overzicht van die monitoring zoals het Waterbouwkundig Laboratorium in 2008 in het Zeescheldebekken deed, meerbepaald het deel dat voor Moneos dienstig is. Dit rapport heeft de bedoeling om, uitleggend, een jaarbeeld van getij, bovendebieten en andere parameters te schetsen. Het eigenlijke rapport wordt begeleid door een bijlagenrapport met enkel data-overzichten (hoog- en laagwaters per locatie en per maand, afvoer van het Zeescheldebekken zijnde de bovendebieten aan de rand van het tijbekken en doorgerekend naar de "Schelde te Schelle", enz.).

Datasets (10)
 • Afvoer in het Scheldebekken
 • Continue monitoring van chloride, temperatuur en slibgehalte op 4 meetplaatsen in de Beneden-Zeeschelde
 • Waterinfo: Datasysteem van het Waterbouwkundig laboratorium
 • Fysische waterkwaliteit (vnl. zeezoutgehalte, temperatuur, zuurtegraad, hardheid ) van de Zeeschelde
 • Fysische waterkwaliteit in de Beneden-Zeeschelde en de Antwerpse haven
 • Hydrometrische 13-uursmetingen op een aantal welgekozen raaien in de Zeeschelde
 • Monitoring netwerk van het Waterbouwkundig labo
 • Projectgerichte monitoring peilbuizen Prosperpolder
 • WL monitoring: Semi-continue monitoring van chloride, temperatuur en slibgehalte op een 17-tal meetplaatsen op de Zeeschelde (en Westerschelde)
 • Stroom- en raaimetingen in de Zee- en Westerschelde

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .