nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Flexibele zeesluis als nieuwe maritieme toegang kanaal Gent Terneuzen
Bonnes, J.M. (2005). Flexibele zeesluis als nieuwe maritieme toegang kanaal Gent Terneuzen. Ir Thesis. TU Delft: Delft. 176 pp.

Thesis info:

Trefwoorden
  Water bodies > Inland waters > Canals > Ship canals
  Nederland, Kanaal Gent - Terneuzen
  Marien
Author keywords
  Sea locks; Zeesluizen

Auteur  Top 
 • Bonnes, J.M.

Abstract
  De havens van Gent en Terneuzen zijn bereikbaar via het sluizencomplex bij Terneuzen. Dit sluizencomplex vormt de toegang voor zeeschepen naar het kanaal van Gent naar Terneuzen en de hieraan liggende havens. Het sluizencomplex bestaat uit drie sluizen, de Westsluis, de Middensluis en de Oostsluis. Via het sluizencomplex worden jaarlijks circa 65.000 schepen geschut. Alleen de Westsluis is geschikt voor het schutten van grotere zeeschepen tot Panamax formaat met een maximaal tonnage van ongeveer 80.000 Dead Weight Tonnage (dwt). Dit komt overeen met maximaal te schutten scheepsafmetingen van 265 m lang, een breedte van 34 m en een diepgang van 12,25 m. De havens zijn van groot belang voor de regionale economie. De activiteiten rond de haven van Gent zorgt na Antwerpen voor de grootste toegevoegde waarde van het Vlaamse deel van België. Door ontwikkelingen in het maritieme scheepvaartverkeer en ambities van de havens voldoet de huidige toegang niet meer aan alle eisen en wensen van de gebruikers. Het huidige sluizencomplex heeft zijn maximale capaciteit bijna bereikt. Verdere groei van de trafieken zullen leiden tot langere wachttijden. De beperkte capaciteit beperkt ook de verdere groei van de havens en kunnen zelfs leiden tot achteruitgang. Bulkgoederen vormen de belangrijkste goederen die overgeslagen en verwerkt worden in de havens. De bulkgoederen, ijzererts en kolen nemen het grootste deel van het totale transportvolume voor rekening. De huidige trend in met name de bulkscheepvaart is schaalvergroting. De grootste schepen die ontvangen kunnen worden zijn Panamaxschepen. In geval van schaalvergroting kunnen minder schepen de havens bereiken, of moeten meer schepen gelichterd worden voordat deze kunnen worden geschut. In geval van schade en/of storingen aan de Westsluis zijn de havens voor een groot deel van de zeeschepen niet meer bereikbaar. De kans op stremmingen van de Westsluis kunnen gezien de ouderdom van de sluis toenemen. Verbeteringen aan de huidige toegang zijn dan ook gewenst. Een verbetering kan een extra zeesluis zijn naast de Westsluis. Het belangrijkste aspect bij een extra sluis is van welke afmetingen deze moet zijn. Moet deze gelijk sluis gelijk zijn aan de huidige Westsluis, dus een sluis geschikt voor het schutten van Panamaxschepen. Of is het beter te kiezen voor een grotere sluis, welke geschikt is voor het schutten van gelichterde Cape-Size schepen. De dimensies van een sluis is gebaseerd op diverse aspecten zoals economie, techniek en de maatschappij. Kiezen voor bepaalde sluisafmetingen is een afweging tussen kosten en baten maar ook tussen hetgeen wenselijk is en wat (economisch) haalbaar is. Vanuit de perspectief van de haven van Gent is een gelichterde Cape-Size sluis wenselijk, maar heeft op basis van de kosten en de baten een beperkte haalbaarheid. Ook zijn de maatschappelijke gevolgen ingrijpender. Op basis van de investeringskosten en de daarbij horende baten is een sluis groter dan Panamax formaat niet duidelijk aangetoond. Daar komt bij dat een grotere sluis niet optimaal benut kan worden door de beperkingen die het kanaal oplegt. De grotere sluis is dan ook niet efficiënt in gebruik zonder grootschalige kanaalaanpassingen. Het daadwerkelijk tot uitvoering komen van deze kanaalaanpassingen in de toekomst is allerminst zeker. In de huidige situatie en op korte en middenlange termijn is de noodzaak van een grotere sluis niet duidelijk aanwezig. Op langere termijn is dit mogelijk wel het geval. De toekomstige ontwikkelingen, met name op langere termijn, zijn moeilijk in te schatten. De inzet van schepen wordt bepaald door de marktwerking en de wereldwijde economische omstandigheden. Thans nog niet te voorziene ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot de inzet van grotere schepen. Voor een haven is het belangrijk hier op te kunnen inspelen om verlies aan goederenstromen en gebruikers te voorkomen. Ter plekke is ruimte voor slechts één extra nieuwe sluis. Deze sluis bepaald m

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .