nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Watertemperatuur- en zoutgehaltewaarnemingen nabij het Loodijksegat (Oosterschelde) 1921 - heden = Observations of surface watertemperature and salinity in the eastern part of the Easterscheldt 1921 till present
van der Hoeven, P.C.T.; Muijsert, J. (1983). Watertemperatuur- en zoutgehaltewaarnemingen nabij het Loodijksegat (Oosterschelde) 1921 - heden = Observations of surface watertemperature and salinity in the eastern part of the Easterscheldt 1921 till present. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. 64 pp.

Trefwoorden
    Marien; Brak water

Auteurs  Top 
  • van der Hoeven, P.C.T.
  • Muijsert, J.

Abstract
    KNMIAUT83 In de dienstvoorschriften, zoals deze rond de eeuwwisseling door het Bestuur der Visserijen op de Schelde en de Zeeuwese Stromen werden verstrekt aan het personeel van de visserijpolitie, wordt opgedragen om tijdens de patrouilletochten aantekening te maken van weer en wind. Begin 1921 werden deze waarnemingen, mogelijk op verzoek van het bacteriologisch lab. te Bergen op Zoom, uitgebreid met die van watertemperatuur en zoutgehalte. Tevens wordt vastgesteld dat de waarneming voortaan zal worden uitgevoerd bij dag-hoogwater en dag- laagwater. Deze waarnemingen zijn sedert dien onondebroken voortgezet tot heden. Hiaten langer dan twee maanden zijn slechts : 1 jan. - 22 aug. 1944 - oorlogshandelingen ? ; 16 mei - 31 dec. 1950 - zoekgeraakt ? Deze waarnemingen werden ingeschreven in schoolschriftjes die met de hand voorzien waren van een kolomindeling die tot heden in feite ongewijzigd bleef. De enige verandering was dat op 30 september 1965 de kolommen " positief " en " weersgesteldheid

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .