nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Directie Scheepvaartcontrole

Overkoepelend instituut: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer


Geassocieerd aan een deelinstituut (2)  Top | Instituten 
  • Hiele, Eric
  • Vanbesien, Johan

Deelinstituten (2)  Top 
  • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer; Directie Scheepvaartcontrole; Scheepvaartcontrole - Schepenbeheer - Zeebrugge
  • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer; Directie Scheepvaartcontrole; Scheepvaartcontrole Oostende

Abstract:
De Directie Scheepvaartcontrole is belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de zee-eigendommen op zee, het voorkomen van verontreiniging van het mariene milieu, het verbeteren van de leefomstandigheden aan boord en het vervoer van gevaarlijke goederen over zee.
In de meeste gevallen gebeurt die activiteit in uitvoering van de in Belgisch recht omgezette internationale regelgeving uitgaande van de IMO, de IAO en de Europese Unie. De Directie Scheepvaartcontrole is ook bevoegd met betrekking
tot de scheepvaart op de binnenwateren, met name voor de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de scheepvaartreglementering inzake veiligheid en exploitatie.
Zowel wat de zeevaart als wat de binnenvaart betreft, heeft de Directie Scheepvaartcontrole 2 essentiƫle opdrachten:

  • Certificatie: het aflveren van persoon- en scheepsgebonden attesten (certificaten, brevetten, meetbrieven,...) op verzoek van belanghebbende (scheepseigenaar, reder, varende, ...) nadat aan de hand van een bekwaamheidsonderzoek of een technisch onderzoek (examen, technische schouwing, meting, documentverificatie,...)
    is gebleken dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan;
  • Inspectie: met het oog op het handhaven van de scheepvaartregelgeving met betrekking tot Belgische en vreemde schepen worden onverwachte inspecties uitgevoerd aan boord van schepen, op het terrein (havengebieden...) en desgevallend bij erkende instellingen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .