nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Geotechniek (MOW)

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Adres:
Tramstraat 52
Technologiepark
Gebouw 905
9052 Zwijnaarde
België

Tel.: +32-(0)9-240 75 11
GSM: +32-(0)9-240 75 00
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 

Personen (2)  Top | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • De Vos, Leen
 • Vincke, Leen

Publicaties (16)  Top | Personen | Projecten | Evenementen 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Arboleda Chavez, C.E.; Stratigaki, V.; Wu, M.; Troch, P.; Schendel, A.; Welzel, M.; Villanueva, R.; Schlurmann, T.; De Vos, L.; Kisacik, D.; Pinto, F.T.; Fazeres-Ferradosa, T.; Santos, P.R.; Baelus, L.; Szengel, V.; Bolle, A.; Whitehouse, R.; Todd, D. (2019). Large-scale experiments to improve monopile scour protection design adapted to climate change - The PROTEUS project. Energies (Basel) 12(9): 1709. https://hdl.handle.net/10.3390/en12091709, meer
 • Peer reviewed article Verhaeghe, H.; De Vos, L.; Boone, E.; Goemaere, J. (2014). Using field data to improve the settlement prediction model of a breakwater on soft soil. J. Waterway Port Coast. Ocean Eng. 140(2): 173-187. https://hdl.handle.net/10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000213, meer
 • Peer reviewed article Ramirez, J.; Frigaard, P.; Andersen, T.L.; de Vos, L. (2013). Large scale model test investigation on wave run-up in irregular waves at slender piles. Coast. Eng. 72: 69-79. dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2012.09.004, meer
 • De Backer, G. (2019). Hedwige-Prosperpolder: ERT-metingen [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op de 9e Dijkentrefdag 22/10/2019. Afdeling Geotechniek: Zwijnaarde. 15 slides pp., meer
 • De Vos, L. (2019). Dijkbreuk Damme: analyse [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op de 9e Dijkentrefdag 22/10/2019. Afdeling Geotechniek: Zwijnaarde. 26 slides pp., meer
 • Vincke, L. (2019). Verwelkoming link met het KND [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op de 9e Dijkentrefdag 22/10/2019. Afdeling Geotechniek: Zwijnaarde. 9 slides pp., meer
 • De Vos, L.; Vincke, L. (2017). Verslag over de metingen, de infiltratieproeven en het laboratoriumonderzoek uitgevoerd in het kader van de overloop- en overslagproeven en bresproef te Wichelen (Schellebelle). GEO-15/144. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Geotechniek: Zwijnaarde. 20 + bijlagen pp., meer
 • Couck, J.; Haelterman, K. (2015). Studienota betreffende de grondlagenopbouw en de erosie van de bodem in de afwaartse stuwgeul aan de sluis op de Schelde in Gavere (Asper). Versie A. Vlaamse overheid. Afdeling Geotechniek: Gent. 5 + bijlagen pp., meer
 • Visser, K.P.; Peeters, P.; Vincke, L.; de Vos, L.; Haelterman, K.; Mostaert, F. (2015). Professionalisering Vlaams dijkbeheer: meettechnieken & dijkdatabeheer. Version 6.0. WL Rapporten, 12_150. Afdeling Geotechniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 43 pp., meer
 • Peeters, P.; Zhao, G.; de Vos, L.; Visser, P.J. (2014). Large-scale dike breaching experiments at Lillo in Belgium, in: Cheng, L. et al. (Ed.) (2015). Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. pp. 289-297, meer
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Voorbereidend onderzoek, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 63-71, meer
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Preparatory investigation, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 87-99, meer
 • Peeters, P.; Haelterman, K. (2013). Op zoek naar extra ogen in Vlaanderen: integratie toetsing, inspectie en monitoring [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 30 slides pp., meer
 • Peeters, P.; de Vos, L.; Vandevoorde, B.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Stabiliteit van de grasmat bij golfoverslag: golfoverslagproeven Tielrodebroek. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15b. Waterbouwkundig Laboratorium/INBO/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 66 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Depreiter, D.; Van Looveren, R.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Evaluatie geofysische methoden voor onderzoek bresgevoeligheid van Vlaamse dijken: deelopdracht 3: voorstel tot monitoring. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_08a. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC/G-Tec Geophysical Exploration/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. VI, 47 pp., meer
 • (2009). Dijkinspectie en -onderhoud: 2e trefdag [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 10 slides pp., meer

Projecten (2)  Top | Personen | Publicaties | Evenementen 
 • Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken
 • Paleontologisch, archeologisch en paleolandschappelijk onderzoek van het Scheur

Evenementen (2)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • 2de trefdag (03-03-2009) dijkinspectie en -onderhoud
 • Negende trefdag dijkinspectie en -onderhoud

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .