nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Milieu en Klimaat (LNE)

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu (LNE)


Personen (25)  Top | Projecten | Datasets 
 • Cools, Nathalie
 • De Becker, Pieter
 • De Bie, Els
 • De Geest, Luc
 • De Haeck, Arthur
 • De Vos, Bruno
 • Dhaluin, Pieter
 • Hens, Maarten
 • Herr, Cécile
 • Huybrechts, Willy
 • Lettens, Suzanna
 • Neirynck, Johan
 • Pieters, Mathieu
 • Raman, Maud
 • Roskams, Peter
 • Sioen, Geert
 • Smesman, Eddy
 • Van Gompel, Wouter
 • Van Kerckvoorde, Andy
 • Vanderhaeghe, Floris
 • Vermeersch, Sophie
 • Verstraeten, Arne
 • Vervaet, Koen
 • Willems, Koen
 • Wouters, Jan

Voormalig geassocieerde personen (4)
 • Corluy, Jan
 • Debusschere, Klaas
 • Vanzavelberg, Jeroen
 • Vermeiren, Frederic

Projecten (5)  Top | Personen | Datasets 
 • Bodemfaunaproject, Bosinventarisatie Vlaanderen, Project Natuurlijke Verjonging Zoniën
 • Digitalisatie en verwerking van historische bosbodemprofielgegevens
 • Ecologische risico-evaluatie van baggergronden
 • Ecologische risico-evaluatie van overstromingsgebieden
 • Opmaak van een GIS-databank historische bodemgegevens voor gebieden met natuurfunctie

Datasets (15)  Top | Personen | Projecten 
 • BioSoil+: European BioSoil+ database
 • BOBO: Bodemgeschiktheid Bosbomen
 • BODINA: Bodemdatabank Instituut voor Natuur- en Bos Onderzoek
 • DredGis: Databank Bodemkwaliteit van baggergronden langs bevaarbare waterlopen
 • FloodGis: Databank bodemkwaliteit van overstromingsgebieden in Vlaanderen
 • ForSite: Forest site and soil database of Flanders
 • Groenbos
 • HIBBOD: HIstorische BosBOdem Databank Vlaanderen
 • HINBOD: HIstorische NatuurBOdem Databank Vlaanderen
 • Invasieve exotische planten langs bevaarbare waterlopen in West - en Oost Vlaanderen
 • Langdonken: Water- en oevervegetatiedata herstel Zuiderkempen (Biotiek & Abiotiek)
 • LSVI BIM: Lokale staat van instandhouding BIM LSVI
 • Nature Friendly Riverbanks
 • Standplaatsonderzoek oeverplanten Leie
 • WATINA: Monitoring van het grondwater in natuurgebieden

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Projecten | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .