nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Grontmij Groep
www.grontmij.nlPersonen (4)  Top | Publicaties 
 • Jaspers, Hans
 • Kools, Stefan
 • van Rooij, Sander
 • Verduin, Edwin

Geassocieerd aan een deelinstituut
 • Vanhulle, An

Publicaties (15)  Top | Personen 
  opsplitsen filter
 • Leewis, L.; Verduin, E.C.; Wanink, J. (2015). Macrozo√∂benthosonderzoek in de zoute Rijkswateren, Jaarrapportage MWTL 2013. Revisie 1. Grontmij Nederland B.V.: Amsterdam. 36 + bijlagen pp., meer
 • (2012). Vernieuwing van het Provinciaal Natuurpark 'Zwin' te Knokke-Heist: Gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht. Grontmij: Gent. 129 + bijlagen pp., meer
 • (2011). Provinciaal Natuurpark 'Zwin' als deelplan van het GRUP 'Zwin en Zwinbosjes': Onderzoek tot m.e.r. Grontmij: Gent. 66 + bijlagen pp., meer
 • Houthaeve, R.; Vanhulle, A. (2010). Studieopdracht: Monitoring van de effecten van far-shore windmolenparken op het landschap - deel socio-landschappelijk onderzoek; Eindrapport. Grontmij: Gent. 104; bijlagen pp., meer
 • Doomen, A.; van Vliet, J.; Musters, I.; Drost, J.; van Bezooijen, G. (2009). Duurzaam strandbeheer - Voor een schoon en natuurlijk strand. Grontmij: Middelburg. , meer
 • Jaspers, C.J.; Bliek, A.J.; Boudewijn, T.J. (2009). Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde: Onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het Land van Saeftinghe. Grontmij: Houten. 135 pp., meer
 • (2008). Aanbieding rapportage 'beoordeling bijdrage van een aantal projecten aan de herstelopgave voor de Westerschelde en advies' ecologische opbrengst. Grontmij: Middelburg. 6, 50 + bijlagen pp., meer
 • Jaspers, C.J.; Wessels, S. (2008). Bijdrage projecten aan de herstelopgave voor de Westerschelde; Onderzoek naar de mogelijke bijdrage van een aantal projecten aan de herstelopgave voor de Westerschelde in het kader van het Natuurpakket. Grontmij: Middelburg. 78 pp., meer
 • van Lanen, R.; Deltrap, R. (2008). Leidraad verwaardiging kwetsbaarheidskaarten bij olieverontreiniging op zoute wateren. Werkdocument RIKZ, ZD_2007_025w. Grontmij: De Bilt. 19 + bijlagen pp., meer
 • (2007). Pilot vergelijkend estuarium onderzoek. Verkenning van de mogelijkheid om middels een systeemanalyse van estuaria de draagkracht van het Schelde-estuarium te bepalen. Alkyon/Ecosystem Management Research Group/Grontmij: Emmeloord. vi, 54 + tabellen pp., meer
 • Jaspers, C.J.; Musters, J.J.C.; Snik, A. (2006). Gebiedsselectie Natuurpakket Westerschelde. Grontmij/Provincie Zeeland: [s.l.]. 76 pp., meer
 • van Zoest, R.; van Eck, G.Th.M. (1999). The Scheldt estuary revisited: occurrence and behaviour of particulate polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons. Grontmij Advies & Techniek bv, adviesgroep Bodem: Houten. 12 + tabellen + figuren pp., meer
 • Bosch, C.A. (1995). Nulsituatie-onderzoek: landfarmingsonderzoekcompartimenten voor reiniging van verontreinigde baggerspecie nabij Kreekraksluizen (Schelde-Rijnverbinding). Grontmij: De Bilt. 10 + bijlagen pp., meer
 • (1994). Nader onderzoek waterbodem veerhaven Terneuzen. Grontmij: De Bilt. 45 + bijlagen + kaarten pp., meer
 • (1994). Nader onderzoek waterbodem Jacht- en Handelshaven te Breskens. Grontmij: De Bilt. 47 + bijlagen + kaarten pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .