nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Geodelft
www.geodelft.nl
Out of use recordAbstract:
Op 1 januari 2008 is Nederland een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek en specialistisch advies rijker, genaamd Deltares .
WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, een deel van TNO Bouw en Ondergrond vormen samen met delen van Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA het instituut Deltares, dat ruim 800 medewerkers zal tellen.

Publicaties (5)  Top | Project 
    ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
  • Peer reviewed article Karstens, S.A.M.; Bots, P.W.G.; Slinger, J.H. (2007). Spatial boundary choice and the views of different actors. Environ. Impact. Asses. Rev. 27(5): 386-407. hdl.handle.net/10.1016/j.eiar.2007.02.002, meer
  • (2002). Dijkdoorbraakprocessen definitief: Eindverslag en interimadviezen. GeoDelft: Delft. 163; bijlagen pp., meer
  • (2000). Geavanceerde toetsing (2) van de Breede Watering Bewesten Yerseke aan de Westerschelde. GeoDelft/WL|Delft Hydraulics: Delft. 9 pp., meer
  • Brinkman, J. (2000). Fase 1 analyse geotechnische oorzaken vervormingen TBM WST. GeoDelft: Delft. 25 + bijlagen pp., meer
  • den Heijer, F.; Calle, E. (2000). Lange Termijn Visie Schelde-estuarium: grenzen aan dijkversterking. Delft Hydraulics/GeoDelft: Delft. 21 pp., meer

Project  Top | Publicaties 
  • SmartSoils

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Project 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .