nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Cel Natuurwetenschappelijk onderzoek
www.vioe.be

Overkoepelend instituut: Agentschap Onroerend Erfgoed

Thesaurustermen (7) : Historische beschrijving; Kustgebied; Kustvisserij; Mariene archeologie; Maritieme archeologie; Regressies; Transgressions
Taxonomische term : Pisces [WoRMS]
Adres:
Phoenixgebouw 1ste verd. + gelijkvl.
Koning Albert II-laan 19, bus 5
1210 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-553 16 50
Fax: +32-(0)2-553 16 55
E-mail:
 Personen 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (3)  Top 
  • Bastiaens, Jan
  • Deforce, Koen
  • Ervynck, Anton

Abstract:
Het VIOE verricht studie naar het menselijk handelen in het verleden, o.a. aan de hand van de analyse van mensen-, dieren- en plantenresten uit archeologische opgravingen. De studie van de relatie tussen de mens en zijn omgeving (landschap, flora en fauna) levert zowel paleo-economische als paleo-ecologische informatie. Een van de specifieke onderzoeksthema’s is de bewoningsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte waarbij de reconstructie van de evolutie van akkerbouw en veeteelt van groot belang is, net zoals de impact van de mens op de natuurlijke omgeving (ontbossing, bedijking, etc.). Ook de natuurlijke evolutie van de kustvlakte (transgressies, regressies) wordt door de bemonstering van natuurlijke sequenties, zoals veenafzettingen, bestudeerd. Een tweede, voor kust en zee belangrijke onderzoekslijn is de diachrone studie van consumptieresten uit Vlaamse sites, meer bepaald de skeletresten van vis, wat informatie levert over de evolutie van de Vlaamse kust- en zeevisserij. Thema’s als de ontwikkeling van visserijtechnieken, de lokalisatie van de visgronden, de selectie van de vangst, seizoenale activiteitspatronen of overbevissing komen aan bod. Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt in het Laboratorium voor Osteologie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, waarmee intens wordt samengewerkt.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .