nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Directie Kennis & Innovatie (EL&I-DK)

Overkoepelend instituut: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Adres:
Willem Witsenplein 6
2596 BK Den Haag
Nederland

Tel.: +31-(0)70-378 42 20
Fax: +31-(0)70-378 61 82
E-mail:
 Persoon | Projecten 
 
Type: Administratief

Persoon  Top | Projecten 
  • Adams, Annemiek

Abstract:
Kennis wordt een steeds belangrijke factor om onze economie en maatschappij te vernieuwen. Daarom heeft de Directie Kennis (DK) de opdracht de kennisfunctie van LNV te versterken. De hoofdtaken van de directie zijn 'Kennis voor Beleid' en 'Beleid voor Kennis'. DK is de kennispool voor heel LNV. Als binnen het ministerie behoefte is aan kennis voor het oplossen van beleidsproblemen, kan een beroep gedaan worden op de experts van DK. De directie heeft ook de taak het kennisbeleid van LNV te maken en de positie van het groen onderwijs te versterken. Het succesvolle kennisbeleid van LNV moet gecontinueerd worden, zodat ook in de toekomst de kenniseconomie een sterke impuls krijgt vanuit het agrocomplex. Voor een succesvolle kennisinbreng in het beleidsproces zijn goede relaties essentieel met zowel de vraagstellers, als met de nationale en internationale organisaties waar kennis aanwezig is.
'Kennis voor Beleid' levert DK onder meer door:
- Beleidsevaluaties;
- de aansturing van onderzoek, kennisverspreiding en gegevensvoorziening en het formuleren van opdrachten;
- het uitvoeren van kennisaudits op beleidsdossiers.
'Beleid voor Kennis' betekent voor DK onder meer:
- Het opstellen van het kennis- en innovatiebeleid van LNV;
- het versterken van de positionering van het groen onderwijs;
- De regie voeren op de inzet van financiële instrumenten, inclusief opdrachtverlening voor de kennisinfrastructuur;
- Het houden van toezicht op de besteding van publieke middelen door de kennisinstellingen.

Projecten (6)  Top | Persoon 
  • Bestandsopnamen kokkels
  • Monitoring schelpdierbestanden
  • Ontwikkeling modelinstrumentarium Westerschelde
  • Systeembeschrijving delta (incl. Verspreiding Japanse Oester (Crassostrea gigas))
  • Tijdreeksen Noordzee vissen
  • Zoet-Zout

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .