nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Technum nv
www.technum.be


Adres:
Coveliersstraat 15
2600 Antwerpen
België

Tel.: +32-(0)3-270 92 92
Fax: +32-(0)3-270 92 99
E-mail:
 Instituten | Publicaties | Projecten | Evenement 
 

Geassocieerd aan een deelinstituut (24)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Bluekens, Kristin
 • Boone, Cathy
 • Callebaut, Julie
 • Eykerman, Barbara
 • Gauderis, Johan
 • Gommers, Annick
 • Gregoor, Cindy
 • Hendrickx, Geert
 • Kamp, Bart
 • Montfoort, Mark
 • Nulens, Greet
 • Sas, Marc
 • Scheltjens, Tom
 • Van Der Veken, Marc
 • Van Doninck, Nicole
 • Van Dyck, Marc
 • Van Rompaey, Michaël
 • Vanthournout, Els
 • Verbeeck, Lien
 • Verbeemen, Ingrid
 • Verheyen, Wouter
 • Vincke, Jan
 • Vral, Mattias
 • Wauters, Ewald

Deelinstituten (2)  Top | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Technum nv; Oostende
 • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA)

Abstract:
Technum is een innoverend multidisciplinair studie- en adviesbureau dat haar klanten adviseert bij het ontwikkelen van hun projecten. Technum wenst haar toonaangevende positie in Vlaanderen te bestendigen door een sterke lokale aanwezigheid. Via een gegarandeerd integrale aanpak van de problematiek, een flexibele organisatie en een duidelijke focus op kwaliteit, competentie en expertise slaagt Technum erin haar klanten innovatieve en duurzame oplossingen aan te bieden in het kader van transportinfrastructuur en stedenbouw, beleidsstudies en -advies, gebouwen, haven- en waterbouw. Technum geniet de steun van haar aandeelhouders SUEZ en KBC Private Equity bij het ontwikkelen van haar activiteiten op de internationale markt

Publicaties (60)  Top | Instituten | Projecten | Evenement 
  opsplitsen filter
 • Pantarein; Technum; DenS Communicatie (2014). Welkom bij het Sigmaproject Cluster Bornem [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., meer
 • Adriaens, P.; Vanagt, T.; Couderé, K. (2013). Strategische Milieubeoordeling van het Belgisch Operationeel Programma voor de Belgische visserijsector, 2014-2020. Technum: Antwerpen. 207 pp., meer
 • Pantarein; Technum; DenS Communicatie; Waterwegen en Zeekanaal NV; Vilda; Agentschap voor Natuur en Bos (2013). Welkom bij het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., meer
 • Pantarein; Technum; DenS Communicatie (Ed.) (2013). Ontmoet de Schelde: naar een vitaal Scheldegebied met het Sigmaplan [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 36 pp., meer
 • Beekman, J.; Schoenmakers, A.; 't Lam, N.; Kos, G.; de Boer, M. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Fauna en Flora. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 161, bijlage pp., meer
 • Couderé, K.; Martens, C.; Trouw, K.; Darras, I. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Water. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 113, bijlages pp., meer
 • Darras, I.; Verhaegen, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch Deelrapport Bodem. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 89, bijlage pp., meer
 • Dresselaers, P.; Couderé, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Mens-gezondheid. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 49 pp., meer
 • Poos, M.F.T.; van der Sleen, M.H.O.; Brandsen, G.W. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Geluid en Lucht. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 30, bijlage pp., meer
 • Technum (2010). Ontwerp-projectplan Sluis (Nl) - Knokke-Heist (B): Uitbreiding natuurreservaat het Zwin. [S.n.]: [s.l.]. 255 pp., meer
 • Verhaegen, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Niet-technische samenvatting. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 65 pp., meer
 • Verhaegen, K.; Darras, I.; Bluekens, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Hoofdrapport. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 214, bijlage pp., meer
 • Verheyen, W.; van Dyck, M. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Mens-Mobiliteit, recreatie en educatie. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 70 pp., meer
 • Wauters, E. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 90 pp., meer
 • (2007). Onderzoeksplan MER verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: overige disciplines. Arcadis/Technum: [s.l.]. 59 pp., meer
 • (2007). Milieueffectenrapport verruiming vaargeul Beneden-Zeescheide en Westerschelde: hoofdrapport update Strategisch Milieueffectenrapport (S-MER). Arcadis/Technum: [s.l.]. 60 pp., meer
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Milieueffectrapport: verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 311 + 1 map, cd-rom (reports) pp., meer
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport actualisatie strategisch milieueffectenrapport: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 67 pp., meer
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Passende Beoordeling: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 130 pp., meer
 • van Rompaey, M.; Louwyck, A. (2007). Introductiecursus IWB: watertoets [Presentatie]. IMDC/Resource Analysis/Technum: Antwerpen. 56 pp., meer
 • (2006). Plan-MER voor het ontwerpstrategisch plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen in haar omgeving. Kennisgeving. IMDC/Resource Analysis/Aeolus/Sum Research/Tritel/Technum: België. 103 + bijlagen pp., meer
 • Cherlet, J.; Troch, P.; Gysens, S.; Boone, C.; Willems, M.; De Rouck, J.; Van Damme, L. (2006). An integrated study of wave propagation in Oostende harbour, in: Coastal Engineering Foundation 30th International Conference on Coastal Engineering, 2-8 September 2006, San Diego, California, USA: book of abstracts. pp. paper n° 347, meer
 • Grontmij Belgroma nv; Technum; Soresma (2006). Inventarisatie voor de opmaak van laagwaterscenario's in het bekken van de Grote Nete: deelopdracht 4. Plaatsing van peilbuizen langs de Grote Nete. Eindrapport. Versie 4. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 51 + bijl. pp., meer
 • (2004). Vooronderzoek naar het voorspellen van het onderhoudsbaggerwerk en het verbeteren van de stortstrategie in de Westerschelde. Bijlage A: Opzet van een morfologisch DELFT3D model in het kader van de milieustudie voor de OS2010. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 42 pp., meer
 • (2004). SMER Schelde-estuarium Natuur deelrapport: 1. Beoordelingskader en afbakening. Arcadis/Technum: [s.l.]. 94, 2 appendices pp., meer
 • (2004). SMER Schelde-estuarium Natuur deelrapport: 2. Huidige situatie Natuur. Arcadis/Technum: [s.l.]. 60, appendices pp., meer
 • (2004). SMER Schelde-estuarium Natuur deelrapport: 3. Effecten van nulalternatief, alternatieven voor verruiming en natuurontwikkeling op natuur- en habitattypen, soorten en natuurlijkheid. Arcadis/Technum: [s.l.]. 87 pp., meer
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: deelnota Gebruikswaarde Gebied. Arcadis/Technum: [s.l.]. 71 pp., meer
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: deelnota Geluid. Arcadis/Technum: [s.l.]. 37 + appendices pp., meer
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: deelnota Lucht. Arcadis/Technum: Antwerpen. 62 pp., meer
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: deelnota Monumenten en Landschappen. Arcadis/Technum: [s.l.]. 88 pp., meer
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: deelnota Woon- en Leefmilieu. Arcadis/Technum: [s.l.]. 35 pp., meer
 • (2004). Strategische MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: onderzoek effecten van ontwikkelingen op de waterparameters. Arcadis/Technum: [s.l.]. 74 + fig., tables pp., meer
 • (2004). Inventarisatie en beoordeling kwaliteit baggerspecie tussen Vlissingen en Deurganckdok. Arcadis/Technum: Bergen op Zoom. 112 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan - Integrale verkenning Scheldebekken - Integrale verkenning Rupelbekken - Planstudie rivierherstel project Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen. Volume 1d: aanvullende statistiek scheldebekken. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. ix, 151 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 4. Maatschappelijke impactstudie: morfologische modelstudie van de Grote Nete: volume 3. Morfologische effecten van een rivierverruiming in de Grote Nete. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. III, 25 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen: volume 3a. Scenarioanalyse: bijlagen. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. bijlagen + cd-rom pp., meer
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; van der Kaaij, T.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Tanczos, I. (2004). Morfologische ontwikkelingen in het Schelde-estuarium bij voortzetting van het huidige beleid en effecten van een verdere verdieping van de vaargeul en uitpolderingen langs de Westerschelde: Deelovereenkomst 2 en 3 Morfologie. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: Antwerpen, Delft. 228 pp., meer
 • Tanczos, I.; van der Kaaij, T.; Wang, Z.B.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Jeuken, C.J.L. (2004). Vooronderzoek naar het voorspellen van het onderhoudsbaggerwerk en het verbeteren van de stortstrategie in de Westerschelde. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 108, fig. pp., meer
 • Tánczos, I.; Wang, Z.B.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Jeuken, C.J.L. (2004). Vooronderzoek naar het voorspellen van het onderhoudsbaggerwerk en het verbeteren van de stortstrategie in de Westerschelde: deelovereenkomst 3 MER-fase morfologie. Arcadis/Technum: [s.l.]. 84 pp., meer
 • Technum; International Marine and Dredging Consultants; Alkyon Hydraulic Consultancy & Research (2004). Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende: stromingsrandvoorwaarden voor morfologische studies - numeriek detailmodel voor Oostende. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 22 + bijlagen pp., meer
 • Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L. (2004). Samenvatting van het morfologisch onderzoek in het kader van de strategische milieueffectenrapportage en de ontwikkelingsschets 2010. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 62 pp., meer
 • Technum; International Marine and Dredging Consultants (2003). Veiligheidsmaatregelen tegen overstromingen via de haven van Oostende. Studieactiviteiten ten behoeve van het project voor structureel herstel van de kustverdediging te Oostende-centrum en het project voor de verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust: Brussel. 45, appendices + Kaart pp., meer
 • (2002). Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering van de Grote Nete en de Grote Laak. Deelrapport: waterkwaliteitsmodellering. Versie 1.0. IMDC/Soresma/Technum: [s.l.]. II, 60 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Bijlage waterbalans: Schelde. Versie 3.1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. 39 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Schelde. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Rupel. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer
 • Resource Analysis; Technum; ECORYS; Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica (2002). Studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de kleine waterwegen in Vlaanderen inzake scheepvaart. Afdeling Beleid Havens, Waterwegen en Zeewezen: Brussel. xvi, 204 + appendices pp., meer
 • Technum; International Marine and Dredging Consultants; Alkyon Hydraulic Consultancy & Research (2002). Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende: hydrodynamische randvoorwaarden voor het ontwerp. Waterstanden en golfklimaat. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 265 pp., meer
 • Soresma; Technum; International Marine and Dredging Consultants (2001). Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering perceel 12: stroomgebied van de Grote Nete, Grote Laak, en Molse Nete. Conceptrapport. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 153 pp., meer
 • Technum; International Marine and Dredging Consultants; Resource Analysis (2001). Eindrapport MaIS: deel 1. Doelstelling en context. IMDC/Resource Analysis/Technum: Antwerpen. IV, 118 pp., meer
 • Technum; International Marine and Dredging Consultants; Resource Analysis (2001). Eindrapport MaIS: deel 2. Beschrijving en optimalisatie van de alternatieven. IMDC/Resource Analysis/Technum: Antwerpen. VIII, 136 + 5 maps pp., meer
 • Technum; International Marine and Dredging Consultants; Resource Analysis (2001). Eindrapport MaIS: deel 3. Evaluatie van de alternatieven. IMDC/Resource Analysis/Technum: Antwerpen. VIII, 199 pp., meer
 • Technum; International Marine and Dredging Consultants; Resource Analysis (2001). Eindrapport MaIS: deel 4. Bijlagen. IMDC/Resource Analysis/Technum: Antwerpen. V, 89 pp., meer
 • Technum; International Marine and Dredging Consultants; Resource Analysis (2001). Eindrapport MaIS: deel 5. Kaartenset. IMDC/Resource Analysis/Technum: Antwerpen. 69 maps pp., meer
 • Technum; International Marine and Dredging Consultants; Econnection (2000). Typebestek natuurvriendelijke oevers: concepten en besteksbepalingen voor de onbevaarbare waterlopen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. 1 file pp., meer
 • Technum; IMDC; Resource Analysis (2000). De Jeker: computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel [BROCHURE]. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 32 pp., meer
 • Technum; International Marine and Dredging Consultants; Hydrodata-IC; Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica (1999). Surface water quantity modelling of the Dijle catchment upstream of Leuven with the software package Mike 11, and comparison with the ISIS results. Ministry of the Flemish Community. Water Division: Brussels. Vol. 1 (text, 201 p.); Vol. 2 (annexes) pp., meer
 • Technum; International Marine and Dredging Consultants; Hydrodata; Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica (1998). Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering van het stroomgebied van de Dijle stroomopwaarts van Leuven met het software-model MIKE 11, en vergelijking met de resultaten bekomen met ISIS: eindrapport. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Leuven. Vol. 1 (x, 215); Vol. 2 (appendices) pp., meer
 • Technum [s.d.]. Economische studie verbinding Seine-Schelde. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Afdeling Bovenschelde: Gent. 24 pp., meer

Projecten (13)  Top | Instituten | Publicaties | Evenement 
 • ATENCO: Analyse van de kostenstructuur van de TEN-havens (ATENCO) (I.o.v. NV Technum, onderaanneming voor hoofdopdrachtgever E.C.)
 • Grensoverschrijdend Project MER verruiming Vaargeul Schelde
 • Integrale verkenning van het Scheldebekken in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan
 • Internationaal MER Duurzaam behoud Zwin
 • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank : hydrodynamische randvoorwaarden, werkbaarheid, dimensionering erosie-bescherming (met o.a. inschatten morfologische evolutie van de Thorntonbank), uitvoeringsmethodes, bepalen ingravingsdiepte van de kabel naar land, uitwerken van meetcampagnes
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor de scheepvaart op de kleine waterwegen in Vlaanderen
 • Plan MER voor het identificeren van locaties voor het bergen van rivierslib
 • Plan-MER voor het strategisch plan van de haven van Antwerpen
 • Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) Masterplan voor de mobiliteit te Antwerpen
 • Strategische MER ontwikkelingsschets 2010 Schelde-Estuarium
 • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende en verbetering van de haventoegang naar de haven van Oostende
 • Tweede spoorontsluiting van de haven van Antwerpen - A102
 • Voorstudie van de mogelijkheden om het getij toe te laten in een deel van de achterhaven van Zeebrugge door de afbraak van de Visart-sluis

Evenement  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Ex ante evaluatie van het Belgisch Operationeel Plan i.k.v. het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en de Visserij

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenement 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .