nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Data-ICT-Dienst (RWS)
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV)

Info  Project | Datasets 
Overkoepelend instituut: Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS)
Type: Administratief

Voormalig geassocieerde personen (5)  Top | Project | Datasets 
 • Andernach, Martijn
 • de Haas, Wim
 • Haaring, Pieter
 • Knotters, Andries
 • Marsman, Eric

Project  Top | Datasets 
 • Onderzoek naar toepassingen Virtual Reality en GIS

Datasets (19)  Top | Project 
 • DONAR: Data Opslag Natte Rijkswaterstaat
 • DTB-Nat: Digitale Topografische Bestanden van de natte infrastructuur
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 1
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 2
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 3
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 4
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 5
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 6
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden: Monitoring Zeegras
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: deltavogelatlas
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: fytoplankton
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: kwelders
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: zeegras
 • MWTL fysisch monitoring netwerk: golfklimaat
 • MWTL fysisch monitoring netwerk: het getij
 • MWTL fysisch monitoring netwerk: waternormalen
 • MWTL morfologisch monitoring netwerk: kust en zeebodem

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Project | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .