nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Data-ICT-Dienst (RWS)
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV)

Info  Publicaties | Project | Datasets 
Overkoepelend instituut: Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS)
Type: Administratief

Voormalig geassocieerde personen (5)  Top | Publicaties | Project | Datasets 
 • Andernach, Martijn
 • de Haas, Wim
 • Haaring, Pieter
 • Knotters, Andries
 • Marsman, Eric

Publicaties (15)  Top | Project | Datasets 
  opsplitsen filter
 • (2012). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde 2012. RWS-DID: [s.l.]. 18 pp., meer
 • (2012). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Waddenzee Oost 2012. RWS-DID: [s.l.]. 17 pp., meer
 • Tolman, M.E.; Pranger, D.P. (2012). Toelichting bij de vegetatiekartering Westerschelde 2010: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000. RWS, DID: [s.l.]. 113 + bijlagen pp., meer
 • (2011). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde 2011. RWS-DID: [s.l.]. 17 pp., meer
 • (2011). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Kust 2011 perceel 3. RWS-DID: [s.l.]. 21 pp., meer
 • de Jong, J.W.; Reitsma, J.M. (2011). Toelichting bij de geomorfologische kartering van de Westerschelde 2010: op basis van false colour luchtfoto's 1:10.000. RWS, DID: Delft. 27 + bijlagen pp., meer
 • (2010). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde 2010. RWS-DID: [s.l.]. 17 pp., meer
 • (2010). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Vliestroom 2010. RWS-DID: [s.l.]. 16 pp., meer
 • (2010). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Oosterschelde 2010. RWS-DID: [s.l.]. 17 pp., meer
 • (2010). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Deel 1: technische beschrijving. RWS-DID: [s.l.]. 46 pp., meer
 • (2009). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Waddenzee 2009. RWS-DID: [s.l.]. 25 pp., meer
 • (2009). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde 2009. RWS-DID: [s.l.]. 15 pp., meer
 • Bakker, R.; Bijkerk, W. (2009). Toelichting bij de geomorfologische kartering van de Westerschelde 2008: op basis van false colour luchtfoto's 1:10.000. RWS, DID: Delft. 58 + bijlagen pp., meer
 • van Brussel, G. (2008). Verkenningsberekening secundaire waterpassing Zeeland 2008. Statistisch onderzoek secundaire waterpassing, mei 2008. Rapport Data ICT-dienst, 2008-DSPW-014. RWS-DID: [s.l.]. 28 pp., meer
 • Reitsma, J.M. (2006). Toelichting bij de vegetatiekartering Westerschelde 2004: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000/1:10000. RWS, DID: [s.l.]. 63 + bijlagen pp., meer

Project  Top | Publicaties | Datasets 
 • Onderzoek naar toepassingen Virtual Reality en GIS

Datasets (19)  Top | Publicaties | Project 
 • DONAR: Data Opslag Natte Rijkswaterstaat
 • DTB-Nat: Digitale Topografische Bestanden van de natte infrastructuur
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 1
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 2
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 3
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 4
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 5
 • Laseraltimetrie opname Westerschelde 2004 - Deel 6
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden: Monitoring Zeegras
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: deltavogelatlas
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: fytoplankton
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: kwelders
 • MWTL biologisch monitoring netwerk: zeegras
 • MWTL fysisch monitoring netwerk: golfklimaat
 • MWTL fysisch monitoring netwerk: het getij
 • MWTL fysisch monitoring netwerk: waternormalen
 • MWTL morfologisch monitoring netwerk: kust en zeebodem

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Project | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .