nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Info  Persoon | Instituut | Publicaties | Project 
Type: Administratief

Persoon  Top | Instituut | Publicaties | Project 
 • De Wall, Marinka

Geassocieerd aan een deelinstituut
 • van Lidth de Jeude, Just

Deelinstituut  Top | Persoon | Publicaties | Project 
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Directie Bestuurszaken - Afdeling Milieutechnologie

Publicaties (10)  Top | Persoon | Instituut | Project 
  opsplitsen filter
 • (2010). Veiligheid. Samenvatting - plan van aanpak. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 12 pp., meer
 • (2010). Economische randvoorwaarden Deltaprogramma Kust. ministerie van VROM/Witteveen + Bos: Rotterdam. 40 pp., meer
 • (2009). 2009-2015 Stroomgebiedbeheerplannen: Samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 48 pp., meer
 • (2009). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 216 pp., meer
 • Haverkorn van Rijsewijk, E.; Mathijsen, R.; Smid, W. (2009). Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder (Gemeente Hulst). Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Boxtel. 91 + bijlagen pp., meer
 • Klep, L. (Ed.) (1999). Kust op koers: voorstudie. Landbouw, natuurbeheer en visserij/Ministerie van Evonomische Zaken/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Den Haag. 24 pp., meer
 • Willemsen, G.D.; Franken, R.O.G.; Gast, H.F.; Suykerbuyk, R.E.M.; van Acker, J.B.M. (1989). Effecten van emissies op oppervlaktewater: hoofdrapport 9.1. Onderzoek naar de gevolgen van de vuiluitworp van rioolstelsels voor de kwaliteit van het ontvangend water. Rapport. Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit, 9.1. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. X, 204 pp., meer
 • Willemsen, G.D.; Franken, R.O.G.; Gast, H.F.; Suykerbuyk, R.E.M.; van Acker, J.B.M. (1989). Effecten van emissies op oppervlaktewater: bijlagen 9.1.1. Onderzoek naar de gevolgen van de vuiluitworp van rioolstelsels voor de kwaliteit van het ontvangend water. Rapport. Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit, 9.1.1. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. different pagination pp., meer
 • Benoist, A.P. (1988). De invloed van overstortingen op de bergingsvijver te Loenen: deelonderzoek 10.3.I: de verspreiding van zwevende stof en hieraan gehechte zware metalen na een overstorting; Deelonderzoek 10.3.II: inventarisatie van geaccumuleerde zware metalen in het sediment van een bergingsvijver. Rapport. Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit, 10.3.1. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. ISBN 90-346-2108-1. 65 pp., meer
 • Meuleman, A.F. M.; Bosgoed, H.M.M. (1988). De invloed overstortingen op een bergingsvijver: deelonderzoek 10.3.III. Nalevering van nutriënten, zuurstofverbruikende stoffen en zware metalen als gevolg van mineralisatieprocessen in modelsystemen; Deelonderzoek 10.3.IV: verandering van de affiniteit van zware metalen voor rioolslib als gevolg van mineralisatie-processen. Rapport. Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit, 10.3.2. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. ISBN 90-346-2109-X. 75 pp., meer

Project  Top | Persoon | Instituut | Publicaties 
 • CALM II: Advanced Noise Reduction Systems

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Instituut | Publicaties | Project 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .