nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Staatsbosbeheer

Info  Instituut | Publicaties 
Adres:
Postbus 1300
3970 BH Driebergen
Nederland

Tel.: +31-(0)30-69 29 111
Fax: +31-(0)30-69 22 978
E-mail:
 
Type: Administratief

Geassocieerd aan een deelinstituut  Top | Instituut | Publicaties 
 • Wondergem, Hans

Deelinstituut  Top | Publicaties 
 • Staatsbosbeheer; Regio West - Kantoor Noord-Holland

Publicaties (72)  Top | Instituut 
  opsplitsen filter
 • Bergfeld, A.; Bussink, M.; Dorren, G.; De Korte, M.; Rebel, A.; Spaan, A. (2009). Jaarverslag 2008 : groei. Staatsbosbeheer: Driebergen. 72 pp., meer
 • Bekker, R. (2008). 20 Jaar ontgronden voor natuur op zandgronden : evaluatie van ontgrondingen als maatregel ten behoeve van natuurontwikkeling. Staatsbosbeheer: Haren. , meer
 • Dekkers, C.; Dorren, G.; Koelemeijer, R.; Van Der Sneppen, P.; Winkel, E. (2008). Jaarverslag '07. Staatsbosbeheer: [s.l.]. 48 pp., meer
 • Dekkers, C.; Dorren, G.; Koelemeijer, R.; Van Der Sneppen, P.; Winkel, E. (2008). Staatsbosbeheer: jaarverslag '07. Staatsbosbeheer: Driebergen. 48 pp., meer
 • Kooijman, G.; de Roder, F.; Breeveld, H.; Thijssen, R.; Bronckhorst, L.; Griekspoor, J.; Vulink, T.; Cornelissen, P.; Platteeuw, M.; van Manen, H.; Roos, M.; Beemster, N.; Smit, B.; van Rijn, S. (2008). De Oostvaardersplassen natuurlijk! : evaluatie van ontwikkeling en beheer 1995-2005. Staatsbosbeheerrapport. Staatsbosbeheer: Deventer. 64 pp., meer
 • Vera, F. (2008). Ontwikkelingsvisie Oostvaaardersplassen : voorbij de horizon van het vertrouwde. Staatsbosbeheerrapport. Staatsbosbeheer: Driebergen. 53 pp., meer
 • (2007). Zoeken naar een balans tussen de belangen van mens en natuur : advies van de internationale commissie voor het beheer van grote grazers in de Oostvaarderesplassen (ICMO). Staatsbosbeheerrapport. Staatsbosbeheer: Driebergen. ISBN 9032703528. 22 pp., meer
 • (2007). Grote grazers in de Oostvaardersplassen : procedure zorgvuldig omgaan met afschot. Staatsbosbeheer: Driebergen. 4 pp., meer
 • Kooijman, G.; de Roder, F.; Breeveld, H.; Thijssen, R.; Bronckhorst, L.; Griekspoor, J.; Vulink, T.; Cornelissen, P.; Platteeuw, M.; van Manen, H.; Roos, M.; Beemster, N.; Smit, B.; van Rijn, S. (2007). De Oostvaardersplassen natuurlijk! : samenvatting evaluatie van ontwikkeling en beheer 1995-2005. Staatsbosbeheerrapport. Staatsbosbeheer: Deventer. 16 pp., meer
 • Schipper, P.C.; Nooren, M.J.; Holtland, W.J.; Aggenbach, C.S.J. (2007). Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in negen belangrijke landschapstypen : methode en toepassing. Indicatorsoorten, 1. Staatsbosbeheer: Driebergen. 70 pp., meer
 • (2004). Landschapsvisie Drentsche Aa. Staatsbosbeheer: Amsterdam. ISBN 0926-4558. 96 pp., meer
 • de Vos, R. (2004). Buiten, dat moet je ontdekken. Staatsbosbeheer: Driebergen. 54 pp., meer
 • Streefkerk, J.; Harkema, E.; Van Duinen, G.J. (2004). Tofte Mose : a preparatory field study on the high bog in relation to possible desiccation and possibilities for restoration. Staatsbosbeheer: Driebergen. 20 pp., meer
 • (2003). Staatsbosbeheer: Jaarverslag 2003. Staatsbosbeheer: Driebergen. 57 pp., meer
 • Schouten, M.G. C. (Ed.) (2002). Conservation and restoration of raised bogs : geological, hydrological and ecological studies. Staatsbosbeheer: [s.l.]. ISBN 0-7557-1559-4. 220 pp., meer
 • Van Der Hagen, H.G. J. M.; Kramer , R.N.A.; Leltz, G.M.; Lucas , J.J.J.M.; Van Der Meer, H.P.; Rood, C.E.M.; Schmale, J.C. (2000). Beheersplan: Berkheide Meijendel Solleveld 2000-2009: Toestand van het plangebied in 1998. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland/Staatsbosbeheer: Voorburg/Katwijk; Niewegein. 172 pp., meer
 • Van der Hagen, H.G.J.M.; Kramer , R.N.A.; Leltz, G.M.; Lucas , J.J.J.M.; Rood, C.E.M.; Schmale, J.C. (2000). Beheersplan: Berkheide Meijendel Solleveld 2000-2009: Deel A: Beheersvisie, Deel B: Beheer per deelgebied. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland/Staatsbosbeheer: Voorburg/Katwijk; Niewegein. 232 pp., meer
 • Posma, R. (1999). Staatsbosbeheer: jaarverslag 1998. Staatsbosbeheer: Driebergen. 54 pp., meer
 • van Haperen, A.; de Kraker, K.; van der Neut, J.; van der Reest, P.; Stooker, G.; van Haperen, A.; De Kraker, K.; Van Der Neut, J. (1999). Aan de monding van Maas en Schelde: natuurgebieden in Zuidwest-Nederland. Staatsbosbeheer: Middelburg. ISBN 90-9013284-8. 320, ill., maps pp., meer
 • (1998). Normenboek staatsbosbeheer 1998-1999 : normen voor uitvoering van werkzaamheden in bosbouw, natuurbeheer en landschapsverzorging. Normenboek staatsbosbeheer, 1998(2). Staatsbosbeheer: Driebergen. 138 pp., meer
 • Ketner, R. (1997). Monitoring-programma Buntgrasduin op Terschelling. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij/Staatsbosbeheer: [s.l.]. 29 pp., meer
 • Sierdsema, H. (1995). Broedvogels en beheer : het gebruik van broedvogelgegevens in het beheer van bos- en natuurterreinen. SOVON-onderzoeksrapport, 1995(1). Staatsbosbeheer: Driebergen. 88 pp., meer
 • Sierdsema, H. (1995). Broedvogels en beheer: het gebruik van broedvogelgegevens in het beheer van bos- en natuurterreinen. SOVON-onderzoeksrapport, 1995(4). Staatsbosbeheer: Driebergen. 87 pp., meer
 • Joosten, H.; Beets, C. (1993). States of transition : an account of a field trip to the mires of Estonia and Russia, August-September 1991. Staatsbosbeheer: [s.l.]. 33 pp., meer
 • Osieck, E.R. (1993). Afweer van aalscholvers op de viskwekerij lelystad, onderzoek 1982. Staatsbosbeheer: Utrecht. 86 pp., meer
 • van Manen, W. (1992). De broedvogels van het eiland van Winschoten in 1991. Sovon-rapport. Staatsbosbeheer: Beek-Ubbergen. 28 pp., meer
 • Vogel, R.L. (1992). Broedvogels van de Hurwenensche Uiterwaard in 1991. Sovon-rapport. Staatsbosbeheer: Beek-Ubbergen. 44 pp., meer
 • Bijlsma, R.G. (1990). Broedvogels van Roggebotzand, Reve-Abbert, Spijk-Bremerberg en Haderbos (Oostelijk flevoland) in 1989. Sovon-rapport. Staatsbosbeheer: Beek-Ubbergen. 358 pp., meer
 • Eggenhuizen, T. (1990). Broedvogels van Mastbosch, Ulvenhouts Bos en Strijbeekse Heide/Goudberg in 1989. Sovon-rapport. Staatsbosbeheer: Beek-Ubbergen. 34 pp., meer
 • Eggenhuizen, T. (1990). Broedvogels van de Gamerense Komgronden in 1989. Sovon-rapport. Staatsbosbeheer: Beek-Ubbergen. 34 pp., meer
 • Hustings, F. (1990). Broedvogels van Savelsbos en Bunderbos in 1990. Sovon-rapport. Staatsbosbeheer: Beek-Ubbergen. 127 pp., meer
 • van Manen, W. (1990). Broedvogels van Boswachterij Gieten 1990. Sovon-rapport. Staatsbosbeheer: Beek-Ubbergen. 48 pp., meer
 • Quené-Boterenbrood, A.J. (1988). Veranderingen in de flora van 17 overwegend droge natuurgebieden met verschillende ammoniakemissies in nederland. Staatsbosbeheer: Utrecht. 243 pp., meer
 • Werkgroep Heidebehoud en Heidebeheer (1988). De heide heeft toekomst !: advies voor het toekomstige natuur- en landschapsbeleid voor de natuur. Staatsbosbeheer: Utrecht. 138 pp., meer
 • De Bie, S.; Bokdam, J. (1987). Heckrunderen op de slikken van flakkee: een verkennende studie naar de draagkracht in de winter 1985-1986. Staatsbosbeheer: Utrecht. 43 pp., meer
 • Saris, F.; Sierdsema, H. (1987). Avifauna van de biesbosch: een beschrijving van de veranderingen en de dynamiek van een unieke vogelgemeenschap. Deel 2. Staatsbosbeheer: Tilburg. 94-253 pp., meer
 • Saris, F.; Sierdsema, H. (1987). Avifauna van de biesbosch: een beschrijving van de veranderingen en de dynamiek van een unieke vogelgemeenschap. Deel 1. Staatsbosbeheer: Tilburg. 93 pp., meer
 • Koffijberg, H.; Koffijberg, K. (1986). Verslag van de trektellingen in de eemshaven in 1984. Staatsbosbeheer: Holwierde. 150 pp., meer
 • Van Duffelen, F.; Hazelhorst, H. (1986). Gasten uit het hoge noorden: het wel en wee van de taiga-rietganzen in en rondom de engbertsdijksvenen: winter 1985-1986. Staatsbosbeheer: Almelo. 23 + Bijlagen pp., meer
 • Vink, J. (1986). De otter (lutra lutra): een overzicht van de beschikbare literatuur per 1 januari 1986. Dienstvlak terreinbeheer, 5. Staatsbosbeheer: [s.l.]. 66 pp., meer
 • Van Leeuwen, G.; Linnartz, L.; Schols, R. (1985). Najaarstrek over vrouwenbos-beek in de jaren 1978-1982. Staatsbosbeheer: Geleen. 150 pp., meer
 • Bakker, T.W. M. (1984). Het dwingelderveld deelrapport geohydrologie. Staatsbosbeheer: [s.l.]. 175 pp., meer
 • Everts, F.H.; De Vries, N.P. J.; Baaijens, G.J. (1984). Het dwingelderveld: deelrapport vegetatie. Laagland bekenprojekt, 8. Staatsbosbeheer: Utrecht. 237 pp., meer
 • Hoegen, A.C. (1984). Kerkuilenprojekt limburg 1984: verslag van een geköordineerde kerkuileninventarisatie. Staatsbosbeheer: Roermond. 75 pp., meer
 • Moerbeek, D.J. (1984). Afweer van aalscholvers op de viskwekerij lelystad, onderzoek 1983. Staatsbosbeheer: Utrecht. 86XI, 64 pp., meer
 • Staatsbosbeheer (1984). Advies landschapsbouw ruilverkaveling westerhorn. Staatsbosbeheer: Groningen. 20 pp., meer
 • Staatsbosbeheer (1984). Advies landschapsbouw nieuw vossemeer. Staatsbosbeheer: [s.l.]. 35 pp., meer
 • Staatsbosbeheer (1984). Beheersvisie kievitsbloementerreinen. Staatsbosbeheer: Overijssel. 37 pp., meer
 • Van Den Berg, B.M.; Van Hees, B.W. M. (1983). Landschapsoecologie van de drentse aa: interpretatie van het beekdal tussen deurze en oudemolen. Laagland bekenprojekt, 4. Staatsbosbeheer: Haren. 47 pp., meer
 • van Diggelen, R.; Wassen, M.; Wiersinga, W. (1983). Effecten van ingrepen in de hydrologie op natte hooilandvegetaties in beekdalen. Laagland bekenproject, 2. Staatsbosbeheer: Haren. 20 pp., meer
 • Werkgroep Bevers in Nederland (1983). Bevers in nederland? Een onderzoek naar de mogelijkheden tot herintroductie van de bever in nederland: eindrapport van de werkgroep "bevers in nederland". Staatsbosbeheer: Utrecht. 23 pp., meer
 • Consulentschap landschapsbouw Noord-Holland (1982). Advies landschapsbouw voor de ruilverkaveling wieringen. Staatsbosbeheer: Noord-Holland. 108 pp., meer
 • Jansen, T.W. (1982). Intensieve veehouderij in relatie tot ruimte en milieu: een situatieschets aan de hand van een literatuurstudie. Staatsbosbeheer: Den Haag. 54 pp., meer
 • Buskens, R. (1981). Een vegetatiekundig onderzoek aan enkele hooilanden in het reuseldal bij moergestel. Staatsbosbeheer: Tilburg. 29 pp., meer
 • Moller Pillot, H.; Schreijer, M. (1980). Inventarisatierapport t.b.v. De ruilverkavelingen goirle en de hilver: deel 1 de waterlopen. Staatsbosbeheer: Tilburg. 53 pp., meer
 • Vera, F.W. M. (1980). De oostvaarderplassen: de mogelijkheden tot behoud en verdere ontwikkeling van de levensgemeenschap. Staatsbosbeheer: Utrecht. 66 pp., meer
 • Boere, G.C. (1977). The significance of the dutch waddenzee in the annual life cycle of arctic, subarctic and boreal waders. Part 1: the function as a moulting area. Staatsbosbeheer: Utrecht. 82 pp., meer
 • Staatsbosbeheer (1975). Management plan of strabrecht heath. Staatsbosbeheer: Utrecht. 100 pp., meer
 • Van Dijk, G. (1974). Weidevogeltellingen 1974 zuidwest drenthe. Staatsbosbeheer: Drenthe. 30 pp., meer
 • LPF (1973). Weidevogelgebieden, onstaan en toekomst: biotoopeisen van weidevogels, veranderende landbouwmethoden en weidevogels, goede weidevogelgebieden, weidevogelreservaten. Staatsbosbeheer: Leeuwarden. 27 pp., meer
 • De Waard, H. (1971). Beheersplan boschplaat. Staatsbosbeheer: Terschelling. 27 pp., meer
 • Ter Hoeve, J. (1968). Some technical remarks on nature conservation in the netherlands. Staatsbosbeheer: Utrecht. 13 pp., meer
 • Weideman, J.G.; Stoffels, A. (1967). Beheersplan voor de stichting gooisch natuurreservaat 1966-1976. Staatsbosbeheer: Utrecht. 40 pp., meer
 • Kloet, W.G. (1965). Natuurbescherming, recreatie en landschapsverzorging in het land niederösterreich: verslag van een studiereis van 19 tot 26 oktober 1965. Staatsbosbeheer: [s.l.]. 8 pp., meer
 • Staatsbosbeheer (1965). Stroomdallandschap drentsche a: beschrijving en gedachtenplan met betrekking tot het beheer en agrarisch gebruik, de landschappelijke en recreatieve ontwikkeling. Staatsbosbeheer: Assen. 45 pp., meer
 • Staatsbosbeheer (1962). Amerikaanse indrukken t.a.v. Natuurbescherming en openluchtrecreatie 1962. Staatsbosbeheer: Utrecht. 32 pp., meer
 • (S.d.). De verrassende mogelijkheden van snelgroeiende bomen : interessante perspectieven. Staatsbosbeheer: Utrecht. , meer
 • (S.d.). Bos en beemd: zestig jaar evolutie. Staatsbosbeheer: Utrecht. 70 pp., meer
 • Normenboek staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer: Driebergen. ISSN 0926-4S58, meer
 • Sloot, P.; Firet, M.; Van Meeteren, M.; Van den Bos, H.; Gebben, E.; Karrenbelt, A.; Nebbeling, J. [s.d.]. Natuurlijk : meervoudig ruimtegebruik : voorbeelden van multifunctionaliteit natuurbeleid in de praktijk. Staatsbosbeheer: Dronten. 48 pp., meer
 • Staatsbosbeheer [s.d.]. Het nederlandse bos. Staatsbosbeheer: [s.l.]. 6 pp., meer
 • Van Westing, H.; Weijman, W.; Witvoet, B.; Roelevink, B.; Helmig, F.; Hut, H.; Blaauw, R.; Dam, J.; Berg, H. [s.d.]. Van Rottum tot Reest : natuurgebieden in Groningen en Drenthe. Staatsbosbeheer: Groningen. ISBN 90 901 3283 X. 295 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .