nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN)
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Radboud University Nijmegen

Info  Instituut | Publicaties 
Type: Educatief

Voormalig geassocieerde personen (2)  Top | Instituut | Publicaties 
 • de Bie, Monique
 • Van Der Nat, Frans-Jaco

Deelinstituut  Top | Publicaties 
 • Katholieke Universiteit Nijmegen; Faculteit der Natuurwetenschappen (KUN)

Publicaties (19)  Top | Instituut 
  opsplitsen filter
 • Nienhuis, P.H. (2003). Water en waarden: ecologisch onderzoek als basis voor waterbeheer en natuurbeheer. Rede uitgesproken bij het aftreden als hoogleraar Milieukunde aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Katholieke Universiteit Nijmegem op vrijdag 31 oktober 2003. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. ISBN 90-9017410-9. 27 pp., meer
 • Cocheret de la Morinière, E. (2002). Post-settlement life cycle migrations of reef fish in the mangrove-seagrass-coral reef continuum. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Nijmegen: Amsterdam. 168 pp., meer
 • de Bie, M.J.M. (2002). Factors controlling nitrification and nitrous oxide production in the Schelde estuary. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 122 pp., meer
 • Brouwer, E. (2001). Restoration of atlantic softwater lakes and perspectives for characteristic macrophytes. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. ISBN 90-9015273-3. 133 pp., meer
 • Verhagen, K. (2001). Veranderde arrangementen in het waterbeleid: een onderzoek naar de relatie tussen beleidsontwikkelingen op verschillende bestuursniveaus aan de hand van de Europese kaderrichtlijn water en het stroomgebiedcomité voor de Dommel. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 79 + 9p. appendices pp., meer
 • Wiering, M.; Crabbé, A.; Leroy, P.; Arts, B. (2001). Kennis voor beleid natuurlijk : onderzoeksproject stroomlijning van het wetenschappelijk natuuronderzoek in vlaanderen. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. ISBN 90 373 0613 6. 248 pp., meer
 • de Jong, D. (1999). Demonstration project for the development of integrated management plans for catchment areas of small trans-border lowland rivers: the river Dommel. 8: de beleidscontext van grensoverschrijdende samenwerking voor de Dommel, een beschrijving van het vigerend beleid in Vlaanderen. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 21 pp., meer
 • Vonck, A.P.M.A. (1999). Effects of estuarine conditions on cadmium toxicity and osmoregulatory performance in fish. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. ISBN 90-369-3453-2. 96 pp., meer
 • Bobbink, R.; Roelofs, J.G.M.; Tomassen, H.B.M. (1998). Effectgerichte maatregelen en behoud biodiversiteit in nederland. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. ISBN 90-9011598-6. vi, 194 pp., meer
 • Coops, H. (1996). Helophyte zonation: impact of water depth and wave exposure. Riza nota, 96(11x). Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. ISBN 9036945089. vii, 150 pp., meer
 • Schaminée, J.H. J. (1993). Subalpine heathlands and adjacent plant communities of the monts du forez (massif central, france): a phytosociological approach. Doktoraatsthesis. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. ISBN 90-9005474-X. 213 pp., meer
 • van Beers, P.W.M. (1993). De betekenis van flora doelparamaters voor de ecologische hoofdstructuur van Nederland. Graduate Thesis. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 50 pp., meer
 • Boulan, E. (1988). Alternatieve landbouw en natuur en landschap. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 131 pp., meer
 • van Katwijk, M.M.; Roelofs, J.G. M. (1988). Vegetaties van waterplanten in relatie tot het milieu. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 133 pp., meer
 • De Lyon, M.J. H.; Roelofs, J.G. M. (1986). Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en bodemgesteldheid. Deel 1. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 106 pp., meer
 • De Lyon, M.J. H.; Roelofs, J.G. M. (1986). Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en bodemgesteldheid. Deel 2. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 126 pp., meer
 • Hurkxkens, P. (1985). Zware metalen en radio-activiteit : een schone maas ? : analyse van waterkwaliteit en waterkwaliteitsbeleid van de e.e.g., belgië en nederland. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. , meer
 • Sykora, K.V. (1983). The lolio-potentillion anserinae r. Tüxen 1947 in the northern part of the atlantic domain. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 119 pp., meer
 • Fliervoet, L.M.; Sprangers, J.T. C. M. (1978). De duingraslanden van Bretagne. Katholieke Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 75 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .