nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt (KNMI)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=632
www.knmi.nl


Adres:
Postbus 201
3730 AE De Bilt
Nederland

Tel.: +31-(0)30-220 69 11
Fax: +31-(0)30-221 04 07
E-mail:
 Publicaties | Project | Datasets 
 

Publicaties (27)  Top | Project | Datasets 
  opsplitsen filter
 • Bremer, J. (2006). Klimaat in de 21e eeuw: vier scenario's voor Nederland. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. 16 pp., meer
 • Leander, R.; Buishand, T.A. (2004). Rainfall generator for the Meuse basin: development of a multi-site extension for the entire drainage area. KNMI-publication, 196-III. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. ISBN 90-369-2265-8. 37 pp., meer
 • Beersma, J.; van den Hurk, B.J.J.M.; Können, G.P. (2001). Weer en water in de 21e eeuw: samenvatting van het derde IPCC klimaatrapport voor het Nederlandse waterbeheer [BROCHURE]. KNMI: De Bilt. 8 pp., meer
 • Monna, W. (2001). Biennial scientific report 1999-2000. KNMI: De Bilt. 208 pp., meer
 • Wójcik, R.; Buishand, T.A. (2001). Rainfall generator for the Meuse basin: simulation of 6-hourly rainfall and temperature for the Ourthe catchment. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. ISBN 90-369-2198-8. 30 pp., meer
 • Lantsheer, F.; van der Tol, S. (2000). Oceanografie [CURSUS]. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): [s.l.]. 98 pp., meer
 • Lantsheer, F.; van der Tol, S. (2000). Golven [CURSUS]. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): [s.l.]. 84 pp., meer
 • Lantsheer, F.; van der Tol, S. (2000). Getij [CURSUS]. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): [s.l.]. 79 pp., meer
 • Jilderda, R.; van Meijgaard, E.; de Rooy, W. (1995). Neerslag in het stroomgebied van de Maas in januari 1995: waarnemingen en verificatie van modelprognoses. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. ISBN 90-369-2084-1. 29 pp., meer
 • Schuurmans, C.; Cattle, H.; Choisnel, E.; Dahlström, B.; Gagaoudaki, C.; Jorgensen, A.M.; Müller-Westermeier, G.; Orfila, B. (1995). Climate of Europe: recent variation, present state and future prospects. KNMI: De Bilt. ISBN 90-369-2069-8. 72 pp., meer
 • Yan, L. (1987). An improved wind input source term for third generation ocean wave modelling. Wetenschappelijk rapport = Scientific report. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 87-8. KNMI: De Bilt. 20 pp., meer
 • Bouws, E. (1985). Beoordeling van golgegevens van het meetnet Noordzee bewerkt door het nieuwe CIC-systeem (1984) in Hoek van Holland. Technische rapporten. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 62. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. 24 + figures pp., meer
 • Saraber, M.J.M. (1985). Een operationeel golfmodel voor de Noordatlantische oceaan. Wetenschappelijk rapport = Scientific report. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 85-3. KNMI: De Bilt. 23 + figures pp., meer
 • van der Hoeven, P.C.T. (1985). Watertemperatuurwaarnemingen in Nederland sedert 1860: beschrijving van het temperatuurregime en de veranderingen daarin. Wetenschappelijk rapport = Scientific report. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, W.R. 85-6. KNMI: De Bilt. 102 pp., meer
 • Vinke, J. (1985). Het effect van de wind in de Eemsmond op hoogwaterstanden in Delfzijl. Technische rapporten. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 63. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. 3 + figures pp., meer
 • van der Hoeven, P.C.T. (1984). Watertemperatuurwaarnemingen in Nederland sedert 1860: tabellenboek lichtschepen = Observations of surface watertemperature in the Netherlands from 1860: statistics. Wetenschappelijk rapport = Scientific report. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, W.R 84-4 (FM). Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. 117 pp., meer
 • van der Hoeven, P.C.T.; Muijsert, J. (1983). Watertemperatuur- en zoutgehaltewaarnemingen nabij het Loodijksegat (Oosterschelde) 1921 - heden = Observations of surface watertemperature and salinity in the eastern part of the Easterscheldt 1921 till present. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. 64 pp., meer
 • Bakker, A.C. (1967). Een poging tot eliminatie van onnauwkeurigheden in de getijtafels voor Vlissingen en Hoek van Holland ten behoeve van waterstandsverwachtingen. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. 6 + bijlage pp., meer
 • Dorrestein, R. (Ed.) (1957). Verslag van het eerste internationale "Symposium on the Behaviour of ships in a Seaway", gehouden te Wageningen van 7-10 september 1957. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): [s.l.]. , meer
 • KNMI-publication. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), meer
 • Technische rapporten. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. ISSN 0169-1708, meer
 • Wetenschappelijk rapport = Scientific report. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI): De Bilt. ISSN 0169-1651, meer
 • Mededelingen en Verhandelingen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. KNMI: 's-Gravenhage. ISSN 0166-0365, meer
 • Meteorologische en oceanografische waarnemingen verricht aan boord van Nederlandse lichtschepen in de Noordzee. KNMI: De Bilt. ISSN 1873-1066, meer
 • De kroniek. KNMI: De Bilt, meer
 • Jaarboek = Annuaire. Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. KNMI: Utrecht. ISSN 0077-7587, meer
 • Jaarverslag. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)/Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), meer

Project  Top | Publicaties | Datasets 
 • Blue-Cloud: Blue-Cloud: Piloting innovative services for Marine Research & the Blue Economy

Datasets (2)  Top | Publicaties | Project 
 • Klimatologisch meetnet van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
 • Meetnet Zeeuwse getijdewateren (ZEGE), part. Westerschelde: waterstanden en meteo

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Project | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .