nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
www.ciwvlaanderen.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC)

Vorige naam: Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC), meer

Adres:
A. Van De Maelestraat 96
9320 Erembodegem
België

Tel.: +32-(0)53-72 62 10
Fax: +32-(0)53-77 71 68
E-mail:
 Instituut | Publicaties | Evenementen 
 

Deelinstituut  Top | Publicaties | Evenementen 
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid; Ambtelijk Bekkenoverleg Bovenscheldebekken (CIW)

Publicaties (82)  Top | Instituut | Evenementen 
  opsplitsen filter
 • (2020). Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 57 pp., meer
 • (2019). Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 37 pp., meer
 • (2018). Tussentijds evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018: Waterschaarste en droogte april 2018-september 2018. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 36 pp., meer
 • (2017). Evaluatierapport droogte 2017: Aanhoudende droogte zomer 2016 – zomer 2017. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 45 pp., meer
 • (2016). Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021: Maatregelenprogramma. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Aalst. 118 pp., meer
 • (2016). Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021: grondwatersysteemspecifiek deel Kust- en Poldersysteem. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Aalst. 67 pp., meer
 • (2016). Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021: niet-technische samenvatting. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Aalst. 24 pp., meer
 • (2016). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. Beheerplan voor het Vlaams deel van het internationale stroomgebieddistrict van de Schelde. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Aalst. 313 + bijlagen pp., meer
 • (2016). Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Kaartenatlas bij het beheerplan voor het Vlaams deel van het internationaal stroomgebieddistrict Schelde. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Aalst. [no pag.] pp., meer
 • (2015). Hoog water zonder kater [VIDEO]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 1 video (2'35") pp., meer
 • Verbeke, S. (2015). Meerlaagse waterveiligheid: naar een duurzame vermindering van het overstromingsrisico [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op 'CIW Symposium Meerlaagse Waterveiligheid, 16/11/2015, Brussel'. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 21 slides pp., meer
 • (2014). 11de Waterforum - Waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit, 26 september 2014. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. , meer
 • (2014). Watersysteemkennis: uitgevoerde onderzoeksprojecten, stand van zaken en kennisleemtes. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 49 pp., meer
 • CIW-secretariaat (2014). Integraal waterbeleid in Vlaanderen: samen voor een gestroomlijnd waterbeleid [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 36 pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2014). Waterbeleidsnota inclusief waterbeheerkwesties: een blik op de toekomst. [S.n.]: [s.l.]. 111 pp., meer
 • De Roeck, L. (2014). 11de Waterforum - Waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit, 26 september 2014: verwelkoming. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 8 slides pp., meer
 • D'hont, D. (2014). Kwantitatieve toestand van grondwater, remediëring door herstelprogramma’s. VMM/Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 35 pp., meer
 • Peleman, G. (2014). Strategie voor een robuuste drinkwatervoorziening in een onvoorspelbaar klimaat. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 36 pp., meer
 • Verbeke, S. (2014). Watertekort oppervlaktewater: van doelstelling tot toestandsbeoordeling, 26 september 2014, Waterforum Waterschaarste en droogte. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 15 pp., meer
 • (2012). Congres watersysteemkennis: Studiedag 'Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: thema oppervlaktewaterkwantiteit', donderdag 12 oktober 2006, Katholieke Universiteit Leuven, campus Arenberg III, L07. Abstracts. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 1 file pp., meer
 • (2012). Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Erembodegem. 26 pp., meer
 • (2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 1. Insteken en bijdragen voor het CIW rapport Evaluatie overstromingen op hoofdlijnen (dec 2010) (1) insteken van de waterbeheerders, (2) bijdragen van de provinciegouverneurs. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 85 pp., meer
 • (2011). Globale evaluatie overstromingen 2010. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 140 pp., meer
 • (2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 2.1. Rapport van het Waterbouwkundig Labo. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 114 pp., meer
 • (2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 2.2. Rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 282 pp., meer
 • (2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 3. Inventarisatieverslagen Bekkensecretariaten (1) IJzerbekken, (2) Bekken van de Brugse Polders, (3) Bekken van de Gentse Kanalen, (4) Benedenscheldebekken, (5) Leiebekken, (6) Bovenscheldebekken, (7) Denderbekken, (8) Dijle&Zennebekken, (9) Demerbekken, (10) Netebekken, (11) Maasbekken. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 405 pp., meer
 • (2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 5. Verslagen evaluatievergaderingen provinciale crisiscellen (1) Provincie Antwerpen, (2) Provincie Vlaams-Brabant. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 12 pp., meer
 • (2011). Globale evaluatie overstromingen 2010: bijlage 7: nota Vlaamse kernexperten onderzoek IWB. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 13 pp., meer
 • Bursens, K.; Puype, S. (Ed.) (2011). Stroomgebiedbeheerplannen voor Maas en Schelde: naar een goede toestand van het watersysteem in Vlaanderen [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 30 pp., meer
 • Werkgroep Watertoets (CIW) (2011). Overstromingsveilig bouwen en wonen: hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen? [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 27 pp., meer
 • (2010). Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2010-2015: Vlaams deel van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Erembodegem. 213 + bijlagen pp., meer
 • (2010). Kaartenatlas bij het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde: bijlage bij het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2010-2015. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Erembodegem. maps pp., meer
 • (2010). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2010. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 66 pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2010). Kaartenatlas bij het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas: bijlage bij het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas 2010-2015. [S.n.]: Erembodegem. maps pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2010). Maatregelenprogramma voor Vlaanderen 2010-2015: maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. VMM: Erembodegem. 203 pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2010). Ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Maas: openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. [S.n.]: Erembodegem. 236 pp., meer
 • Peeters, B.; De Cooman, W.; Theuns, I.; Vos, G.; Pelicaen, J.; Maeckelberghe, H.; Gabriels, W.; Timmermans, G.; Kestens, S.; Barrez, I.; Van den Broeck, S.; D’Heygere, T.; Soetaert, H.; Martens, K.; Baten, I.; Haustraete, K.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Smis, A. (2010). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: kwaliteit oppervlaktewater. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 84 pp., meer
 • (2009). Methodiek voor de prioritering van te onderzoeken waterbodems in Vlaanderen. Versie 2 na technische aanpassing: Handleiding. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)/OVAM/VMM: [s.l.]. 30 pp., meer
 • (2009). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2009. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 34 pp., meer
 • (2008). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2008. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 33 pp., meer
 • (2008). Infodag: in de bres bij overstromingen in het bekken van de Brugse Polders, vrijdag 7 november 2008, Brugge. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 1 file pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008). Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen: openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. [S.n.]: Erembodegem. 271 pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008). Ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 283 pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008). Kaartenatlas bij het ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 16 pp., meer
 • (2007). Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 1 file pp., meer
 • (2007). Voorbereidende workshop 12 oktober 2007: congres watersysteemkennis 6 en 7 december 2007, Universiteit Antwerpen. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 1 file pp., meer
 • (2007). 6e Waterforum 'informatie voor watersystemen', 4 oktober 2007. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Antwerpen. 1 file pp., meer
 • (2007). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2007. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 68 pp., meer
 • (2007). Congres watersysteemkennis : studiedag 'Aquatische biodiversiteit' : abstracts van presentaties. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: [s.l.]. , meer
 • (2007). Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. , meer
 • Haustraete, K.; Puype, S. (Ed.) (2007). Waterbeleid in Vlaanderen: een integrale aanpak [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 34 pp., meer
 • (2006). Congres watersysteemkennis: studiedag 'water en sediment', donderdag 16 november 2006, Vlaamse Milieumaatschappij, auditorium Dr. De Moorstraat 24-26, Aalst: posters. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 13 pp., meer
 • (2006). Congres watersysteemkennis: studiedag 'water en sediment', donderdag 16 november 2006, Vlaamse Milieumaatschappij, auditorium Dr. De Moorstraat 24-26, Aalst: abstracts. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): [s.l.]. 17 pp., meer
 • (2006). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2006. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 31 pp., meer
 • Abrams, B.; Bruyndoncx, L.; De Clercq, M.; De Ridder, B.; Demeyer, E.; Haustraete, K.; Puype, S.; Soens, D.; Vandevyvere, I. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Netebekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 43 pp., meer
 • Baes, S.; Deurinck, L.; Dumont, O.; Haustraete, K.; Kerkhove, G.; Puype, S. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Leiebekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 39 pp., meer
 • Baes, S.; Balduck, J.; De Clercq, M.; Dekeer, R.; Haustraete, K.; Puype, S.; Rommens, R. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Bekken van de Gentse Kanalen [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 43 pp., meer
 • Beyen, S.; Boonen, W.; Bouveroux, E.; Bruyndonckx, L.; De Clercq, M.; Haustraete, K.; Puype, S.; Van Dijk, W. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Maasbekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 43 pp., meer
 • Beyen, S.; De Clercq, M.; Haustraete, K.; Maris, P.; Puype, S.; Vanderwaeren, S.; Vanvelk, J. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Demerbekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 47 pp., meer
 • Brantegem, K.; De Clercq, M.; De Ridder, B.; Gevers, K.; Haustraete, K.; Maris, P.; Puype, S.; Remmerie, F. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Dijle-Zennebekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 47 pp., meer
 • Claus, P.; De Clercq, M.; Dehaemers, R.; Despierre, K.; Haustraete, K.; Puype, S. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. IJzerbekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 43 pp., meer
 • De Clercq, M.; Haustraete, K.; Puype, S.; Remmerie, F.; Schelkens, J.; Van Dorslaer, K. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Denderbekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 43 pp., meer
 • De Clercq, M.; Haustraete, K.; Kerkhove, G.; Malfroid, D.; Puype, S.; Thomaes, K. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Bovenscheldebekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 43 pp., meer
 • De Clercq, M.; De Ridder, B.; Haustraete, K.; Janssens, G.; Puype, S.; Remmerie, F.; Van Bockstal, P.; Van Dorslaer, K. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Benedenscheldebekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 47 pp., meer
 • Dehaene, L.; De Poorter, M.-P.; Deurinck, L.; Haustraete, K.; Puype, S.; Vanden Bulcke, M. (2006). Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Bekken van de Brugse polders [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 43 pp., meer
 • (2005). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2005. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 29 pp., meer
 • (2005). 4de Waterforum: watersysteemkennis, 21 april 2005. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. file 1 pp., meer
 • De Roeck, L.; Puype, S. (Ed.) (2005). De eerste waterbeleidsnota: een kennismaking [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 42 pp., meer
 • (2004). Water in Cijfers: Achtergrondinformatie over het waterbeheer in Nederland 2004. Water in Cijfers. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 60 pp., meer
 • (2004). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2004. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 54 pp., meer
 • (2003). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2003. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 40 pp., meer
 • (2003). Water in Cijfers: Achtergrondinformatie over het waterbeheer in Nederland 2003. Water in Cijfers. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 64 pp., meer
 • (2002). Water in Cijfers: Achtergrondinformatie over het waterbeheer in Nederland 2002. Water in Cijfers. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 68 pp., meer
 • (2002). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2002. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 59 pp., meer
 • VIWC (Ed.) (2002). Ruimte voor water: bronnen van inspiratie. Vijftien projecten van waterbeheer in Vlaanderen. Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (VIWC): Brussel. 52 pp., meer
 • (2001). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2001. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 26 pp., meer
 • VIWC (2001). De Europese kaderrichtlijn water: een leidraad. Vlaams Integraal Wateroverleg Comité: Brussel. 33 + 1 pp., meer
 • Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (2001). Ontwerp waterbeleidsplan Vlaanderen 2002-2006. Versie juli 2000. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel. 242 pp., meer
 • (2000). Stoffen overzicht internationale waterkaders. Stand van zaken begin 2000. CIW 8 notitie. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 40 + bijlage pp., meer
 • Van de Guchte, C.; Beek, M.; Tuinstra, J.; Van Rossenberg, M. (2000). Normen voor het waterbeheer. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 184 pp., meer
 • Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. ISSN 1388-6622, meer
 • Water in Cijfers. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. ISSN 1571-2141, meer

Evenementen (8)  Top | Instituut | Publicaties 
 • 10de Waterforum: ecologisch herstel, van doelstellingen naar resultaat
 • 11de Waterforum: waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit
 • 12de Waterforum: Waterbalansen als brug tussen kennis en beleid
 • 4de Waterforum: watersysteemkennis
 • 6de waterforum "Informatie voor Watersysteemkennis"
 • 8e Waterforum: adaptatie van het Vlaamse watersysteem aan klimaatverandering en bevolkingstoename - Welke kennis is er nodig?
 • Congres Watersysteemkennis 2006/2007
 • Studiedag 'Water en Sediment'

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Evenementen 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .