nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
www.ciwvlaanderen.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC)

Info  Instituut | Publicaties | Evenementen 
Vorige naam: Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC), meer
Adres:
A. Van De Maelestraat 96
9320 Erembodegem
België

Tel.: +32-(0)53-72 62 10
Fax: +32-(0)53-77 71 68
E-mail:
 

Deelinstituut  Top | Publicaties | Evenementen 
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid; Ambtelijk Bekkenoverleg Bovenscheldebekken (CIW)

Publicaties (11)  Top | Instituut | Evenementen 
  opsplitsen filter
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2014). Waterbeleidsnota inclusief waterbeheerkwesties: een blik op de toekomst. [S.n.]: [s.l.]. 111 pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2010). Ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Maas: openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. [S.n.]: Erembodegem. 236 pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2010). Kaartenatlas bij het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas: bijlage bij het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas 2010-2015. [S.n.]: Erembodegem. maps pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2010). Maatregelenprogramma voor Vlaanderen 2010-2015: maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. VMM: Erembodegem. 203 pp., meer
 • Peeters, B.; De Cooman, W.; Theuns, I.; Vos, G.; Pelicaen, J.; Maeckelberghe, H.; Gabriels, W.; Timmermans, G.; Kestens, S.; Barrez, I.; Van den Broeck, S.; D’Heygere, T.; Soetaert, H.; Martens, K.; Baten, I.; Haustraete, K.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Smis, A. (2010). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: kwaliteit oppervlaktewater. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 84 pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008). Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen: openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. [S.n.]: Erembodegem. 271 pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008). Ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 283 pp., meer
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008). Kaartenatlas bij het ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. 16 pp., meer
 • VIWC (Ed.) (2002). Ruimte voor water: bronnen van inspiratie. Vijftien projecten van waterbeheer in Vlaanderen. Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (VIWC): Brussel. 52 pp., meer
 • VIWC (2001). De Europese kaderrichtlijn water: een leidraad. Vlaams Integraal Wateroverleg Comité: Brussel. 33 + 1 pp., meer
 • Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (2001). Ontwerp waterbeleidsplan Vlaanderen 2002-2006. Versie juli 2000. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel. 242 pp., meer

Evenementen (8)  Top | Instituut | Publicaties 
 • 10de Waterforum: ecologisch herstel, van doelstellingen naar resultaat
 • 11de Waterforum: waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit
 • 12de Waterforum: Waterbalansen als brug tussen kennis en beleid
 • 4de Waterforum: watersysteemkennis
 • 6de waterforum "Informatie voor Watersysteemkennis"
 • 8e Waterforum: adaptatie van het Vlaamse watersysteem aan klimaatverandering en bevolkingstoename - Welke kennis is er nodig?
 • Congres Watersysteemkennis 2006/2007
 • Studiedag 'Water en Sediment'

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Evenementen 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .